Luật sư tư vấn về chủ đề "Tỷ lệ bảo đảm"

Tỷ lệ bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tỷ lệ bảo đảm.

Số dư tín dụng (CREDIT BALANCE) là gì ? Quy định một số điều về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?

Số dư tín dụng (CREDIT BALANCE) là gì ? Quy định một số điều về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
Số dư có (CREDIT BALANCE) là tài khoản với khoản thanh toán vượt quá số dư khoản nợ gốc, như khi khách hàng trả dứt một khoản vay bằng khoản thanh toán bổ sung bằng. Trong bao thanh toán, đó là khoản nợ đối với khách hàng khi các khoản phải thu được mua bởi tổ chức bao thanh toán.

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?
1. Tổ chức tín dụng phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: a) Khả năng chi trả được xác định bằng tỷ lệ giữa tài sản "Có" có thể thanh toán ngay so với các loại tài sản "Nợ" phải thanh toán tại một thời điểm nhất định của tổ chức tín dụng;