Luật sư tư vấn về chủ đề "Tỷ lệ bảo đảm"

Tỷ lệ bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tỷ lệ bảo đảm.

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?
1. Tổ chức tín dụng phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: a) Khả năng chi trả được xác định bằng tỷ lệ giữa tài sản "Có" có thể thanh toán ngay so với các loại tài sản "Nợ" phải thanh toán tại một thời điểm nhất định của tổ chức tín dụng;