Luật sư tư vấn về chủ đề "Ủy ban nhân dân xã"

Ủy ban nhân dân xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân xã không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai thì nên xử lý như thế nào ?

Ủy ban nhân dân xã không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai thì nên xử lý như thế nào ?
Thưa Luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư giải đáp như sau: nhà tôi và nhà ông H có mảnh đất liền kề với nhau, cả hai nhà đều xây dựng nhà ở và làm vườn. Khoảng phân chia đất giữa hai nhà có một rảnh nước cạn rộng khoảng 60cm chạy qua làm thành ranh giới tự nhiên, mùa mưa vẫn có dòng nước chảy.

Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt Đề án Thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực Đất đai, Lao động – Thương binh và Xã hội tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Hòa Phong và phường Xuân Hà thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt Đề án Thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực Đất đai, Lao động – Thương binh và Xã hội tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Hòa Phong và phường Xuân Hà thuộc thành phố Đà Nẵng
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN CÁC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI UBND CÁC XÃ HÒA CHÂU, HÒA PHONG VÀ PHƯỜNG XUÂN HÀ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG