Luat Minh Khue

vận tải hàng không

vận tải hàng không - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về vận tải hàng không

DHL - first in, last out ...

DHL - first in, last out ...
Cho đến tận ngày nay, nhiều người vẫn cứ đinh ninh rằng nhân viên DHL đến nhận hàng từ tay mình gởi và người giao gói hàng đó đến tận Tokyo hay New York là một người duy nhất. Tương tự như vậy, ngày nay công ty vẫn thường phải tiếp những cú điện thoại đến từ những người đề nghị “để tôi chuyển giúp một bưu phẩm” đổi lấy một chuyến bay nhờ với ít chi phí.