Luật sư tư vấn về chủ đề "vật tư y tế"

vật tư y tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vật tư y tế.

Nguyên tắc, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong mua thuốc, vật tư y tế ?

Nguyên tắc, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong mua thuốc, vật tư y tế ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nguyên tắc, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong mua thuốc, vật tư y tế, cụ thể:

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc, vật tư y tế ?

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc, vật tư y tế ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc, vật tư y tế, cụ thể:

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm vật tư y tế với nhãn hiệu "HOSPEC".

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm vật tư y tế với nhãn hiệu "HOSPEC".
Vật tư y tế là lĩnh vực đang nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid. Nên các chủ thể cần chú trọng thực hiện đăng ký nhãn hiệu của mình tránh bị người khác sử dụng trước. Công ty Luật Minh Khuê hân hạnh là đối tác đáng tin cậy về bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.