Luat Minh Khue

Xâm phạm tình dục

Xâm phạm tình dục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Xâm phạm tình dục

Cố ý gây thương tích bị xử lý như thế nào ?

Cố ý gây thương tích bị xử lý như thế nào ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hôm đó anh của tôi có đánh người và mấy người bạn của anh tôi cũng vào giúp do có xích mích từ trước hiện nay người bị đánh bị tổn thương 23% sức khỏe. Luật sư cho tôi hỏi liệu anh tôi có bị đi tù không và nếu bị thì phải đi tù bao nhiêu năm ? Và có được giảm nhẹ tội cho anh tôi không vì do người bị hại là người gây sự trước, anh tôi cũng chưa có tiền sử gì.