Luật sư tư vấn về chủ đề "xét duyệt"

xét duyệt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xét duyệt.

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất
Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thẩm quyền giải quyết: đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý.

Một số vấn đề lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền quyết định, xét duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Một số vấn đề lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền quyết định, xét duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Những quy định của Luật đất đai năm 2013 đã khẳng định vai trò, vị trí của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo; khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.