xuất khẩu thủy sản

Bài tư vấn về chủ đề xuất khẩu thủy sản

Khi nào tàu cá đi khai thác thủy sản phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh?

Khi nào tàu cá đi khai thác thủy sản phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh?
Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, khi tàu cá đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam, cần tuân thủ quy định về thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh. Điều 17, khoản 1 của Nghị định nói rõ về quy trình biên phòng đối với tàu cá Việt Nam, thuyền viên và hành khách trên tàu cá Việt Nam khi tham gia khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng