Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRACT

No:

DATE:

SELLER:

Address:..........................................................................................................................................

Tel:...... Telex:...... Fax:....................................................................................................................

Represented by Mr. ........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Xây nhà trên đất của người khác khi bị đòi đất phải xử lý như thế nào?

BUYER:

Address:..........................................................................................................................................

Tel................Telex...............Fax......................................................................................................

Represented: by Mr. .......................................................................................................................

Both sides have discussed and agreed to conclude a contract for shipment on fresh frozen shrimps with terms and conditions as follows:

A/ DETAILS OF SPECIES - PRICES AND ASSORTMENT:

SIZE

USD/KG/CF JPN PD/PUD W/P

ASSORTMENT

USD/KG/CF JPN PD/PUD C.TIGER

ASSORTMENT

8/12

13.20

 

 

 

13/15

12.80

 

 

 

16/20

12.40

 

 

 

21/25

11.70

 

 

 

26/30

10.80

NATURAL

9.72

 

31/40

09.40

 

8.46

 

41/50

08.50

 

7.65

NATURAL

51/60

07.30

 

6.57

 

61/70

06.50

 

5.85

 

71/90

05.70

 

5.13

 

91/120

05.15

MAX 15 PCT

4.64

>20 PCT

100/200

04.75

MIN 25 PCT

4.28

 

200/300

03.75

ABT 30 PCT

3.38

30 PCT

300/500

02.70

>ABT 30 PCT

2.43

>50 PCT

BROKEN

2.25

 

2.03

 

PD 200/300

4.25

 

 

 

- These above prices are for Minh Hai Star brand 1 st grade.

- Prices of Seaprimexco brand cargo 1 st grade are 0.05 USD/kg less than above prices.

- Prices of grade 2 are 10 pct less than prices of grade 1

B/ QUANTITY:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp sổ đỏ khi được nhà nước giao đất cho thuê đất như thế nào ?

- PD 8/12 to 71/90: Factory 89 - Natural

- PUD W/P: 42-63 MT including

- Factory 89: ABT 21-42 MT

- Factory 69-97-23-65-61: ABT 21 MT

- PD/PUD CAT TIGER: ABT 10-15 MT

- PD 200/300: 700 - 1,000 Cartons

C/ DELIVERY: Within ..............

Shipment Port: ....................

Delivery Port: .....................

D/ PAYMENT:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán chung cư mới nhất năm 2020

By an Irrevocable L/C at sight in covering full shipment value in favour of the ABC Co.. T.T Reimbursement are accepted.

L/C advising bank: EXIMBANK HOCHIMINH CITY S.R. VIETNAM

Payment to be effected in full against presentation of following documents:

1. Signed Commercial Invoice

2. Full set of original Clean on Board Ocean Bills of Lading, marked FREIGHT PREPAID.

3. Certificate of origin issued by Vietnamese Chamber of Commerce in one original and three copies.

4. Certificate of quality/quantity packing in one original and three copies issued by OMIC/SGS at loading port prior to shipment.

5. Phytosanitary certificate issued by the office of phytosanitary of S.R. Vietnam Ministry of Agriculture and Foodstuff Industry in one original and three copies.

The contract is made into 04 copies in English, 2 for each party with the same value.

 

>> Xem thêm:  Sổ đỏ đứng tên một mình vợ khi bán chồng có phải ký tên hay không ?

FOR THE BUYER                                      FOR THE SELLER

 

 

HỢP ĐỒNG

Số:

Ngày:

Người bán:......................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:......... Telex:..... Fax:......................................................................................................

Người đại diện:...............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cho bạn mượn sổ đỏ để cầm cố vay tiền làm ăn phải làm thế nào để đòi lại?

Người mua:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:......... Telex:..... Fax:......................................................................................................

Người đại diện:...............................................................................................................................

Cả 2 bên đã bàn và thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán cho đợt giao hàng vào tháng....... mặt hàng tôm đông lạnh với những điều kiện và điều khoản sau:

A/ CHI TIẾT VỀ LOẠI HÀNG - GIÁ CẢ VÀ CÁCH PHÂN LOẠI

KÍCH CỠ

USD/KG/CF JPN PD/PUD W/P

PHÂN LOẠI

USD/KG/CF JPN PD/PUD C.TIGER

PHÂN LOẠI

08/12

13.20

 

 

 

13/15

12.80

 

 

 

16/20

12.40

 

 

 

21/25

11.70

 

 

 

26/30

10.80

Tôm đánh bắt

9.72

 

31/40

09.40

 

8.46

 

41/50

08.50

 

7.65

Tôm đánh bắt

51/60

07.30

 

6.57

61/70

06.50

 

5.85

 

71/90

05.70

 

5.13

 

91/120

05.15

Tối đa 15 %

4.64

>20 %

100/200

04.75

Tối thiểu 25 %

4.28

 

200/300

03.75

Khoảng 30 %

3.38

30 %

300/500

02.70

Khoảng 30 %

2.43

>50 %

BROKEN

2.25

 

2.03

 

PD 4.25200/300

4.25

 

 

 

- Những mức giá trên đây là giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu Ngôi sao Minh Hải

- Giá của tôm (sản phẩm loại 1) hiệu SEAPRIMEXCO thấp hơn 0,05 USD mỗi ký so với những mức giá kể trên.

- Giá của tôm (sản phẩm loại 2) thấp hơn tôm loại 1 10%.

B/ SỐ LƯỢNG:

>> Xem thêm:  Hợp đồng "mua bán" đất không công chứng vẫn CÓ THỂ có hiệu lực!

- Loại PD 8/12  71/90 Factory 89 - đánh bắt tự nhiên

- Loại PUD W/P: 42   63 tấn bao gồm:

- Factory 89 khoảng 21   42 tấn

- Factory 69- 97- 23- 65- 61: khoảng 21 tấn

- Loại PD/PUD Cat Tiger (tôm sắt): khoảng 10 - 15 tấn

- Loại PD 200/300: khoảng 700 - 1.000 thùng (kiện)

C/ GIAO HÀNG: Trong vòng ................

Cảng đi (cảng bốc hàng): ......................

Cảng đến (cảng dỡ hàng): ....................

D/ THANH TOÁN:

>> Xem thêm:  Tư vấn về phí và lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

- Bằng thư tín dụng không hủy ngang trả ngay cho toàn bộ số hàng đã giao, việc thanh toán bằng thư tín dụng này do yêu cầu của công ty ABC.

- Chấp nhận đòi tiền bằng điện.

- Ngân hàng thông báo (Ngân hàng bên báo) EXIMBANK TPHCM

- Thanh toán được thực hiện đầy đủ khi xuất trình những chứng từ sau đây:

- Hóa đơn thương mại đã ký

+ Một bộ vận đơn hoàn hảo đã giao hàng lên tàu cho ghi chú cước phí trả trước

+ Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương Mại Việt Nam cấp với 1 bản gốc và 3 bản sao

+ Giấy chứng nhận số lượng- chất lượng- đóng gói với 1 bản gốc 3 bản sao do OMIC/SGC cấp ở cảng đi trước khi xếp hàng lên tàu.

+ Giấy chứng nhận vệ sinh động vật do Văn phòng Kiểm dịch vệ sinh động vật của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Việt Nam cấp với 1 bản chính và 3 bản sao.

Hợp đồng được làm thành 4 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị hiệu lực như nhau

>> Xem thêm:  Bên mua cướp xe đi bán khi xe đang có tranh chấp và chờ Tòa án giải quyết ?

 

NGƯỜI MUA KÝ                                                NGƯỜI BÁN KÝ

 

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Đất được thừa kế anh,em trong gia đình có quyền chia không ?

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Tư vấn mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền ?