1. Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng gồm những gì?

Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu bao gồm một loạt các yếu tố quan trọng, nhấn mạnh vào tính đa dạng và sâu rộng của việc sử dụng và công nhận nhãn hiệu trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, đã được điều chỉnh và bổ sung theo các quy định sau này, là quy định rõ về ý nghĩa và phạm vi của nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này định rõ rằng nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu mà cộng đồng công chúng liên quan biết đến rộng rãi trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Trong bối cảnh quốc tế, việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ là một quyền mà còn là một nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia vào các công ước và hiệp định quốc tế. Các hiệp định như Công ước Paris 1883, Hiệp định TRIPS và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã thúc đẩy việc công nhận và bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng trên phạm vi quốc tế. Nhưng cũng theo quy định của các hiệp định này, Việt Nam cũng phải tuân thủ và đảm bảo tuân thủ các điều khoản liên quan đến bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập dựa trên sự sử dụng và thuộc về chủ sở hữu của nhãn hiệu mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Điều này thể hiện sự ưu tiên đặc biệt dành cho những thương hiệu có uy tín và nổi tiếng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ công bằng cho chủ sở hữu.

Để chứng minh quyền sở hữu và sự nổi tiếng của một nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể sử dụng một loạt các tài liệu chứng minh, theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN. Các tài liệu này cung cấp thông tin đa dạng về phạm vi và mức độ sử dụng nhãn hiệu, bao gồm lịch sử sử dụng, số lượng quốc gia đã đăng ký hoặc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, danh mục hàng hóa và dịch vụ, doanh số bán hàng, chi phí quảng cáo và tiếp thị, cũng như thông tin về xâm phạm và tranh chấp.

Các tài liệu này không chỉ là cơ sở để chứng minh quyền sở hữu, mà còn là cách để nhãn hiệu được công nhận và ghi nhận trong Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Việc này tạo ra một nguồn thông tin tham khảo quan trọng, hỗ trợ công việc xác định và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng mang lại lợi ích pháp lý và hỗ trợ mạnh mẽ trong việc đối phó với việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã rõ ràng về việc xử lý các trường hợp xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng, làm cho việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Như vậy, việc chứng minh quyền sở hữu và sự nổi tiếng của một nhãn hiệu đòi hỏi sự tích hợp của nhiều yếu tố và tài liệu chứng minh đa dạng. Qua đó, không chỉ cung cấp cơ sở pháp lý mà còn thể hiện sức mạnh và giá trị của nhãn hiệu trong thị trường và cộng đồng

 

2. Chứng minh khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu

Trong quá trình sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Theo quy định này, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập dựa trên thực tiễn sử dụng rộng rãi của nhãn hiệu đó, mà không yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong quá trình này, chủ sở hữu cần phải cung cấp các chứng cứ phù hợp để chứng minh quyền của mình, như được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 91 của Nghị định.

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quy trình chứng minh quyền đòi hỏi sự tập trung vào việc cung cấp các tài liệu thích hợp để thể hiện tính nổi tiếng của nhãn hiệu đó. Điều này có thể bao gồm tài liệu thể hiện các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, cùng với một giải trình chi tiết về quá trình sử dụng nhãn hiệu để nó trở thành nổi tiếng. Việc này giúp xác định rõ ràng và minh bạch về tầm quan trọng và giá trị của nhãn hiệu trong cộng đồng và trên thị trường.

Cụ thể, theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 91 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, các tài liệu chứng minh quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

- Tài liệu thể hiện các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng: Đây có thể là các tài liệu, báo cáo hoặc giấy tờ chứng minh rằng nhãn hiệu đã đạt được những tiêu chí quan trọng để được công nhận là nổi tiếng. Các tiêu chí này có thể bao gồm sự nhận biết rộng rãi của nhãn hiệu trong cộng đồng, sự liên tục và dài lâu của việc sử dụng nhãn hiệu, và các yếu tố khác liên quan đến uy tín và giá trị của nhãn hiệu trên thị trường.

- Giải trình về quá trình sử dụng để nhãn hiệu trở thành nổi tiếng: Đây là phần quan trọng giúp làm rõ hơn về cách mà nhãn hiệu đã được sử dụng và xây dựng uy tín của mình trong thị trường. Các giải trình này cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược tiếp thị, quảng cáo, và các hoạt động khác mà chủ sở hữu đã thực hiện để tạo ra sự nhận biết và uy tín cho nhãn hiệu.

Như vậy, việc chứng minh quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng đòi hỏi sự cung cấp các chứng cứ cụ thể và thuyết phục về tính nổi tiếng và giá trị của nhãn hiệu. Điều này không chỉ là một bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn là cơ hội để chủ sở hữu thể hiện sức mạnh và uy tín của nhãn hiệu trong cộng đồng kinh doanh và xã hội

 

3. Những tiêu chí khi xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng 

Khi tiến hành xem xét và đánh giá một nhãn hiệu để xác định liệu nó có được coi là nổi tiếng hay không, cần phải dựa trên một số tiêu chí quan trọng được quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, với sự điều chỉnh và bổ sung theo khoản 23 Điều 1 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Các tiêu chí này cung cấp cơ sở cho việc đánh giá tính nổi tiếng và giá trị thực sự của một nhãn hiệu trên thị trường và trong cộng đồng người tiêu dùng. Dưới đây là những tiêu chí cần được xem xét cẩn thận:

- Số lượng người tiêu dùng biết đến: Đây là một tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá mức độ nhận biết và sự liên kết của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu, cũng như thông qua các chiến dịch quảng cáo.

- Phạm vi lãnh thổ: Mức độ phổ biến của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu trên các thị trường khác nhau cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức ảnh hưởng và tầm vóc của nhãn hiệu trên toàn cầu.

- Doanh số bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ: Số liệu về doanh số bán hàng hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu là một chỉ số cụ thể và quan trọng để đánh giá tầm ảnh hưởng và sức mạnh của nhãn hiệu trong thị trường.

- Thời gian sử dụng liên tục của nhãn hiệu: Sự liên tục và bền vững của việc sử dụng nhãn hiệu qua thời gian cũng là một yếu tố quan trọng, cho thấy tính chất ổn định và uy tín của nhãn hiệu.

- Uy tín của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu: Sự tin tưởng và uy tín rộng rãi của nhãn hiệu trong mắt người tiêu dùng là một yếu tố quyết định về tính nổi tiếng của nhãn hiệu.

- Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu: Phạm vi bảo hộ quốc tế cũng là một chỉ số quan trọng, cho thấy mức độ phổ biến và ảnh hưởng của nhãn hiệu trên toàn cầu.

- Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng: Việc nhận diện và công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng tại nhiều quốc gia khác nhau cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá tính nổi tiếng của nhãn hiệu.

- Giá trị thương mại của nhãn hiệu: Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức mạnh và giá trị thương mại của nhãn hiệu.

Từ những tiêu chí này, các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức liên quan có thể đánh giá và xác định liệu một nhãn hiệu có đủ điều kiện để được coi là nổi tiếng hay không, và từ đó đưa ra các quyết định pháp lý và hành động bảo vệ phù hợp

Bài viết liên quan: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp