1. Hồ sơ, giấy tờ cần đăng ký nhãn hiệu gồm những gì ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì ? Cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 Bản sao y có chứng thực;Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo mẫu; Mẫu nhãn hiệu hàng hóa (08 mẫu có khích thước nhỏ hơn 8x8cm); Bản sao chứng từ nộp phí; Lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục sở hữu trí tuệ); Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (nếu có).

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận; Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý); Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Yêu cầu đối với đơn

+ Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu duy nhất;

+ Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác phải được dịch ra tiếng Việt;Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

+ Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

+ Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

+ Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng,sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

+ Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo), ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

+ Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

2. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu ?

1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu ?

Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900.6162

2. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

3. Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

3. Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực khách sạn ?

Thưa Luật sư! Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi những điều khoản để đăng ký được nhãn hiệu LION SEA HOTEL cụ thể vấn đề như sau: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, công ty muốn đăng ký nhãn hiệu là tên LION SEA HOTEL và đã làm đơn đăng ký nhãn hiệu gửi lên Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Cục trả lời không chấp nhận vì nhãn hiệu này gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác là SEA LION. Mong luật sư tư vấn giúp tôi những ý nên nêu trong công văn tiếp theo để thuyết phục Cục đồng ý với nhãn hiệu mà chúng tôi cần đăng ký. Vì công ty hoạt động cũng đã được 3 năm đã quen với khách hàng, không muốn đổi tên khác. Mong nhận sớm nhận được sự tư vấn của các luật sư.

Xin trân thành cảm ơn Luật sư!

Đăng ký nhãn hiệu

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của quý khách, Minh Khuê xin tư vấn cho anh như sau:

Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Theo điểm k, khoản 2, Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005. sửa đổi bổ sung năm 2009:

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu:

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

Như vậy, để nhãn hiệu của bạn được bảo hộ thì phải đáp ứng được cả 2 điều kiện quy định tại Điều 72. Tuy nhiên, nhãn hiệu của bạn lại thuộc quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 nên nhãn hiệu của bạn không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, nếu bạn chứng minh được với Cục sở hữu trí tuệ nhãn hiệu của bạn nội tiếng thì vẫn có thể được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký và để được coi là nhãn hiệu nổi tiếng khi đáp ứng được những điều kiện sau:

Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Như vậy, để có thể thuyết phục được Cục sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu LION SEA HOTEL, thì phải đưa ra được các yếu tố chứng minh nhãn hiệu của bạn là nhãn hiệu nổi tiếng. Nếu không thuộc trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng thì nhãn LION SEA HOTEL của bạn đã bị trùng với một nhãn khác nên sẽ không có khả năng phân biệt để được bảo hộ.

4. Đăng ký nhãn hiệu tại Bahrain

1. Thời gian tiến hành

Bước 1:Tra cứu nhãn hiệu: Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Bahrain.

Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Bahrain.

Thời gian tiến hành: 24 - 26 tháng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

2. Các tài liệu cần thiết

(i) Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Luật TNHH Minh Khuê

(ii) Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)

5. Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền rau, củ quả

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu một nhãn hiệu do công ty tư vấn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp để quý khách hàng tham khảo và vận dụng.

1, Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT VƯỢNG

Địa chỉ: Số 4/6B ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Vinawang

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu xanh lá cây, màu xanh lam, màu đỏ và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần hình: Là một hình tròn. Bên trong hình tròn là chữ “w” được thiết kế cách điệu, có màu trắng và chia hình tròn thành 2 phần. Phần phía bên trái có màu xanh lá cây, phần phía bên phải có màu xanh lam.

Phần chữ: Bên dưới phần hình là phần chữ. Là chữ “vinawanG” có màu đỏ, được viết in đậm và không có nghĩa. Trong đó, chữ “G” được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường, các chữ có cỡ chữ bằng nhau.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 29: Trái cây, rau, củ đông lạnh; Quả đã được bảo quản và chế biến; Rau được bảo quản; Mứt; Hạt đã chế biến; Dừa sấy khô; Kim chi [món ăn từ rau củ lên men]; Thực phẩm làm từ cá; Nấm được bảo quản; Dưa muối, rau muối.

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; Món ăn điểm tâm; Mì sợi dẹt; Gạo; Ðường; Bánh kẹo đường; Kẹo; Bánh hấp; Hạt tiêu; Cam thảo [bánh kẹo]; Đồ gia vị.

- Số đơn: 4-2016-13194

6. Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền với dịch vụ giải trí

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEAGULL

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Trãi, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu SEAGULL

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen, màu vàng và màu nâu.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu đen.

Phần hình: Là hình một con chim đang bay được thiết kế cách điệu kết hợp bởi các màu là màu đen, màu vàng và màu nâu. Đầu con chim hướng về phía bên phải.

Phần chữ: Bên dưới phần hình là phần chữ. Phần chữ là chữ “SEAGULL” được viết in hoa, in đậm và có nghĩa là “chim biển”. Trong đó, chữ S có cỡ chữ lớn hơn các chữ còn lại, có màu vàng nâu. Chữ “L” đứng cuối trong chữ “SEAGULL” có màu nâu và các chữ còn lại có màu vàng.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; Dịch vụ giải trí; Tổ chức trình diễn; Cung cấp các tiện nghi bảo tàng; Sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.

- Số đơn: 4-2016-33187

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê