Vậy cho tôi hỏi, nếu như trường hợp tôi không có lỗi thì tôi có phải bồi thường không? XIn được tư vấn?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau

Căn cứ quy định:

Bộ luật dân sự năm 2015

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP

Nội dung tư vấn

Theo quy định của Bộ luật dân sự: người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Thứ nhất: phải có hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật là các hành vi trái với những quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho những người xung quanh và xâm phạm đến các mối quan hệ xã hội mà nhà nước bảo vệ.

2. Thứ hai: phải có lỗi

“Lỗi” là yếu tố thuộc mặt chủ quan của người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, theo quy định của pháp luật lỗi được chia thành lỗi cố ý và lỗi vô ý.

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện, mong muốn thiệt hại xảy ra với người khác hoặc tuy không mong muốn nhưng có ý thức bỏ mặc thiệt hại xảy ra.

Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại mặc dù có thể biết trước hoặc pháp luật quy định phải biết thiệt hại sẽ xảy ra hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc tin rằng mình có thể ngăn chặn được.

3. Thứ ba, phải có thiệt hại xảy ra.

Thiệt hại trong trường hợp tai nạn giao thông thường có:

Thiệt hại về vật chất: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm gồm có:

- Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

- Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm gồm có:

-Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

-Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

-Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm có:

-Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Đối với trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng người có lỗi gây thiệt hại còn phải có trách nhiệm bồi thường thêm một khoản tiền khác, gọi là "tiền bù đắp tổn thất về tinh thần" cho người bị hại. Mức bồi thường sẽ do hai bên thỏa thuận, nếu trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường tinh thần khi gây thiệt hại về sức khỏe có thể được áp dụng là không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Mức bồi thường về tinh thần cho trường hợp gây thiệt hại về tính mạng tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bên cạnh đó trong những vụ việc thông thường còn có thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm:

- Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

4. Thứ tư: phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:

Điều này có nghĩa hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại và thiệt hại xảy ra là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật.

Vì vậy khi xảy ra tai nạn giao thông chỉ khi nào xác định được đầy đủ bốn yếu tố trên thì mới đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vi phạm. Trong trường hợp của bạn, bạn không có lỗi mà lỗi xuất phát từ người bị thiệt hại thì bạn sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường.

Bạn có thể hỗ trợ cho gia đình bị hại một phần chi phí chữa bệnh, chăm sóc nếu hai bên có thỏa thuận.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi "Không có lỗi có phải bồi thường tai nạn giao thông không?

Trường hợp khách hàng còn có vướng mắc mời liên hệ tổng đài 1900.6162để được tư vấn thêm

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê.