Cám ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tài sản bố mẹ chồng sang tên cho chồng, tôi có quyền hạn gì trong tài sản đó không ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung phân tích:

Theo luật Hôn nhân và gia đình, tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân được xác định như sau:

Tài sản chung của vợ chồng quy định tại điều 33:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ chồng quy định tại điều 43:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, tài sản nhà đất được bố mẹ chồng sang tên cho chồng bạn, trong hợp đồng có ghi tặng cho con trai (không có tên bạn). Như vậy đây được coi là tài sản riêng của chồng bạn, hình thành trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại điều 43 luật hôn nhân gia đình 2014

Do đó, chồng bạn có toàn quyền quyết định về vấn đề chiếm hữu, sử dụng, định đoạt khối tài sản đó mà không cần thông qua bạn.

Chỉ khi chồng bạn đồng ý nhập nó vào khối tài sản chung của hai người thì bạn mới có quyền hạn đối với khối tài sản này.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê