1. Thế nào là giải pháp hữu ích?

Căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009), giải pháp hữu ích được hiểu là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

2. Điều kiện để bảo hộ giải pháp hữu ích?

Hiện nay, để được bảo hộ, các giải pháp hữu ích phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố su:

Một là, có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;

Hai là, có trình độ sáng tạo;

Ba là, có khả năng áp dụng công nghiệp.

3.Tại sao phải bảo hộ giải pháp hữu ích?

Việc bảo hộ giải pháp hữu ích có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo tại các quốc gia, nhất là những quốc gia đang và kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, do trình độ công nghệ còn thấp nên rất có rất ít sáng chế được bảo hộ mà chủ yếu dưới dạng giải pháp hữu ích và phần lớn thuộc sở hữu của các cá nhân và pháp nhân.

Bên cạnh đó, việc bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ khuyến khích sự sáng tạo và đầu tư nhằm phát triển và bảo hộ các thành quả sáng tạo không ngừng, từ đó có thể đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế. Thông thường các giải pháp kỹ thuật nhỏ là thành quả của hoạt động sáng tạo nhưng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế, cho nên việc giải pháp hữu ích được bảo hộ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư, phát triến tính sáng tạo của các sản phẩm để có thể đáp ứng được yêu cầu cấp bằng sáng chế. Do đó giải pháp hữu ích mang lại những lợi ích quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ ở nước ta hiện nay.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về “Tại sao lại phải bảo hộ giải pháp hữu ích?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê