Luật sư tư vấn về chủ đề "Văn bằng bảo hộ"

Văn bằng bảo hộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Văn bằng bảo hộ.

Quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế

Quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế
Giống cây trồng là quần thể bao gồm nhiều cây trồng có sự đồng nhất về hình thái, thuộc về cùng một phân cấp thực vật, được chọn lọc theo những đặc điểm mong muốn để đem lại những giá trị nhất định về kinh tế, văn hoá.