1. Quy định về tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Để đáp ứng mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trong giai đoạn 2024 - 2025, Quyết định 1651/QĐ-BYT ban hành quy định liên quan đến tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024 - 2025 như sau:

- Tuyến trung ương: Củng cố, nâng cao năng lực phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các cơ sở y tế dự phòng và cơ sở khám chữa bệnh. Đảm bảo thực hiện phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tuyến tỉnh: Rà soát, phân công nhiệm vụ, và nâng cao năng lực cho các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn liên quan tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn. Đánh giá và cải thiện năng lực của các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Tuyến huyện: Phân công nhiệm vụ và nâng cao năng lực cho các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế cấp huyện để thực hiện phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn. Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế cấp huyện thông qua đào tạo, bồi dưỡng, và cung cấp kiến thức, kỹ năng mới về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Đảm bảo Trung tâm Y tế cấp huyện có đủ trang thiết bị và tài nguyên để thực hiện công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm một cách hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Trạm Y tế cấp xã: Phân công cán bộ thực hiện hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm và triển khai nhiệm vụ thường quy. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ truyền thông, tư vấn, dự phòng, sàng lọc, và quản lý điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định. Tổ chức quản lý người bệnh tâm thần, hướng dẫn nhân viên y tế và cộng tác viên y tế thôn, bản tham gia tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, tái hòa nhập xã hội, và đôn đốc uống thuốc ngoại trú của người bệnh tâm thần tại cộng đồng.

Những hoạt động này nhằm mục đích củng cố và nâng cao khả năng đối phó với cả bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên toàn hệ thống y tế.

 

2. Mục tiêu chung của việc tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Mục tiêu chung của việc tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần:

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Đảm bảo việc phát hiện các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần diễn ra sớm, từ đó có thể can thiệp kịp thời và hiệu quả.

- Tăng cường tỷ lệ quản lý, điều trị hiệu quả người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Đảm bảo mọi người mắc bệnh được quản lý và điều trị một cách hiệu quả, từ việc chẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị.

- Giảm tỷ lệ biến chứng, tàn tật, tử vong do bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Hạn chế các biến chứng, tàn tật và trường hợp tử vong liên quan đến cả bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thông qua các biện pháp phòng ngừa và điều trị.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Tăng sự nhận biết và hiểu biết của cộng đồng về các biện pháp phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, từ đó thúc đẩy hành động tích cực từ cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Những mục tiêu này nhằm đảm bảo rằng hệ thống y tế và cộng đồng có khả năng phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần một cách toàn diện và hiệu quả, từ việc phát hiện sớm, điều trị đến công tác giáo dục và phòng ngừa.

 

3. Các giải pháp cụ thể để tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Các giải pháp cụ thể để tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần bao gồm:

- Phát triển hệ thống y tế:

+ Mở rộng mạng lưới cơ sở y tế: Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số. Mở rộng các khoa, phòng chuyên sâu về phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại các bệnh viện. 

+ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế về chuyên môn phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về chẩn đoán, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

+ Cải thiện trang thiết bị y tế: Trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ cho công tác phòng chống bệnh và rối loạn sức khỏe tâm thần. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

- Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe:

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng: Tuyên truyền về nguyên nhân, nguy cơ, dấu hiệu nhận biết, cách phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Thay đổi quan niệm sai lầm và khuyến khích đi khám sức khỏe định kỳ.

+ Cung cấp thông tin về dịch vụ y tế: Thông tin về các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Thông tin về các chính sách hỗ trợ người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

+ Khuyến khích lối sống lành mạnh: Tuyên truyền về lợi ích của lối sống lành mạnh trong phòng chống bệnh và rối loạn sức khỏe tâm thần. Khuyến khích thực hành chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao và hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá.

- Mở rộng sự tham gia của các bên liên quan:

+ Sự tham gia của các cơ quan chức năng: Bộ Y tế và các cơ quan quản lý y tế địa phương: Đảm bảo việc triển khai các chính sách và kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Các tổ chức y tế xã hội: Hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động điều trị và hỗ trợ cho người mắc bệnh. Các ban, ngành liên quan như giáo dục, truyền thông, lao động - thương binh và xã hội: Hợp tác trong việc tuyên truyền, giáo dục và xây dựng nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh và tăng cường sức khỏe tâm thần.

+ Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ: Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng: Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Các tổ chức hỗ trợ người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tài trợ cho các chương trình điều trị và tái hòa nhập xã hội.

+ Sự tham gia của cộng đồng: Các tổ chức cộng đồng và các hội nhóm thiện nguyện: Tham gia vào việc tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trong cộng đồng. Sự tham gia của người dân vào các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: Thúc đẩy ý thức và hành động của cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Sách Hướng dẫn hoạt động, dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!