1. Tập đoàn đa quốc gia có 01 đơn vị hợp thành chỉ định đơn vị nộp thuế?

Theo khoản 3 của Điều 6 trong Nghị quyết 107/2023/QH15 về kê khai, nộp thuế và quản lý thuế theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, việc xác định đơn vị hợp thành trong việc kê khai và nộp thuế được quy định cụ thể như sau:

- Trong trường hợp tập đoàn đa quốc gia chỉ có một đơn vị hợp thành tại Việt Nam, đơn vị hợp thành này sẽ thực hiện việc nộp tờ khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

- Nếu tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn một đơn vị hợp thành tại Việt Nam, tập đoàn này cần phải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thông báo chỉ định một trong những đơn vị hợp thành tại Việt Nam để nộp tờ khai và nộp thuế theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

- Trong trường hợp có sự kiện dẫn đến việc thay đổi đơn vị hợp thành nộp tờ khai và nộp thuế, tập đoàn đa quốc gia có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện. Nếu không tuân thủ thời hạn này, cơ quan thuế sẽ chỉ định đơn vị hợp thành phải nộp tờ khai và nộp thuế.

- Trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo chỉ định đơn vị hợp thành phải nộp tờ khai và nộp thuế mà có thông tin về sự kiện thay đổi đơn vị hợp thành nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế sẽ trong thời hạn 10 ngày thông báo chỉ định đơn vị hợp thành khác phải thực hiện việc này.

Do đó, trong trường hợp một tập đoàn đa quốc gia có một đơn vị hợp thành tại Việt Nam, đơn vị này sẽ tự động thực hiện việc nộp tờ khai và thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Tức là không cần phải có thông báo hoặc chỉ định một đơn vị cụ thể để thực hiện nộp thuế theo quy định này.

 

2. Điều kiện để công ty mẹ bị sở hữu một phần là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết 107/2023/QH15, đơn vị hợp thành của một tập đoàn đa quốc gia bao gồm các thành phần sau:

- Công ty mẹ tối cao: Đây là công ty mẹ có quyền kiểm soát cao nhất trong cấu trúc của tập đoàn. Công ty mẹ tối cao thường có thẩm quyền ra quyết định chiến lược và hướng dẫn hoạt động của toàn bộ tập đoàn.

- Công ty mẹ trung gian: Trong một số trường hợp, có thể tồn tại các công ty mẹ trung gian giữa công ty mẹ tối cao và các công ty con khác trong tập đoàn. Công ty mẹ trung gian thường tham gia vào quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của các công ty con.

- Công ty mẹ bị sở hữu một phần: Đây là trường hợp một công ty mẹ sở hữu một phần vốn của một công ty khác mà không phải là công ty mẹ tối cao. Công ty mẹ bị sở hữu một phần có thể có ảnh hưởng lớn đến quyết định và hoạt động của công ty con mà nó đầu tư.

- Công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh khác thuộc tập đoàn: Ngoài các công ty mẹ, tập đoàn đa quốc gia cũng có thể bao gồm các đơn vị khác như chi nhánh, công ty con, tổ chức liên kết hoặc các cơ sở kinh doanh khác thuộc tập đoàn. Các đơn vị này thường tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và có vai trò quan trọng trong hoạt động toàn cầu của tập đoàn.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết 107/2023/QH15, công ty mẹ bị sở hữu một phần được xác định là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia, không phải là công ty mẹ tối cao, cơ sở thường trú hoặc công ty đầu tư. Đồng thời, công ty này cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ quyền sở hữu đơn vị hợp thành khác của tập đoàn đa quốc gia đó: Công ty mẹ bị sở hữu một phần phải có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến một phần của các đơn vị hợp thành khác trong cùng tập đoàn đa quốc gia, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Có hơn 20% quyền hưởng lợi nhuận bị các công ty, tổ chức khác không phải đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia đó nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp: Công ty mẹ bị sở hữu một phần cần nắm giữ hơn 20% quyền hưởng lợi nhuận của một hoặc nhiều công ty, tổ chức khác không thuộc vào cấu trúc của tập đoàn đa quốc gia đó.

Ngoài ra, trong Nghị quyết, cũng định nghĩa các thuật ngữ liên quan như sau:

- Tập đoàn đa quốc gia: là tập đoàn có ít nhất một đơn vị hợp thành hoặc một cơ sở thường trú không cư trú tại cùng một quốc gia với công ty mẹ tối cao.

- Công ty mẹ tối cao: là công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia có quyền kiểm soát cao nhất và không bị kiểm soát, sở hữu bởi bất kỳ công ty, tổ chức nào khác ngoài tập đoàn đó.

- Công ty mẹ trung gian: là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia không phải là công ty mẹ tối cao, công ty mẹ bị sở hữu một phần, cơ sở thường trú hoặc công ty đầu tư, nhưng có vai trò nắm giữ quyền sở hữu trong một hoặc nhiều đơn vị hợp thành khác trong cùng tập đoàn đa quốc gia đó.

 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phải tổ chức giám sát việc thực hiện áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung?

Căn cứ tại Điều 7 Nghị quyết 107/2023/QH15 về tổ chức thực hiện áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu như sau: 

Chính phủ và các Bộ:

- Giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Chính phủ và các Bộ để tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung, chính sách được quy định trong Nghị quyết.

- Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết.

- Tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đa phương để trao đổi thông tin tự động phục vụ việc thu thuế tối thiểu toàn cầu.

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai chính thức.

- Phân công trách nhiệm và tổ chức bộ máy, nguồn lực để đáp ứng năng lực thực hiện cho cơ quan thuế.

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao tuân thủ tự nguyện cho người nộp thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc giám sát việc thực hiện.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những tổ chức được ủy quyền giám sát việc thực hiện áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu theo quy định tại Điều 7 của Nghị quyết 107/2023/QH15. Điều này đồng nghĩa với việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm và quyền hạn trong việc giám sát việc thực hiện chính sách thuế này, cùng với các tổ chức và cơ quan khác. 

=> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những đối tượng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Bưu kiện từ nước ngoài gửi về Việt Nam qua chuyển phát nhanh có phải nộp thuế không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.