Tàu chở hóa chất (chemical tanker) là tàu được thiết kế để vận chuyển hóa chất ở thể lỏng, để rời (không đóng thùng), ví dụ như a-xít. Do yêu cầu bảo đảm chất lượng cho nhiều loại hóa chất khác nhau nên bề mặt các két (tank) của tàu được phủ một chất đặc biệt hoặc được làm bằng thép không gỉ. Tùy thuộc vào tính chất của các loại hàng hóa khác nhau mà tàu có thể có hệ thống hâm nóng hàng hóa (heating coils) khi cần thiết.