Thả nổi hoàn toàn hay thả nổi sạch (clean float) là chế độ tỷ giá hối đoái trong đó tỷ giá hối đoái được hoàn toàn tự do biến động, không có bất kỳ sự can thiệp nào của cơ quan hữu trách về tiền tệ. Trên thực tế, chế độ này ít khi được áp dụng.