Theo Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ( ban hành theo Nghị định 103/2009) thì các loại triển lãm văn hoá, nghệ thuật bao gồm: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và các triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác – sau đây gọi chung là triển lãm nghệ thuật.

Các tổ chức, cá nhân ( kể cả nước ngoài) nói chung đều có quyền tổ chức và kinh doanh triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng tại Việt Nam phải bảo đảm nguyên tắc không kích động nhân dân chống lại Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; không truyền bá mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân …
>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  1900.6162

Youtube video

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 1900.6162 

* Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép triển lãm nghệ thuật

Triển lãm nghệ thuật tổ chức tại VN phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định sau:

- Bộ VHTT&DL cấp giấy phép đối với triển lãm nghệ thuật có quy mô toàn ngành của các cơ quan trung ương; triển lãm nghệ thuật của nước ngoài có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam;

- Sở VHTT&DL cấp giấy phép đối với triển lãm nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm nghệ thuật của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc thẩm quyền của Bộ VHTT&DL như nêu trên.
 

* Thủ tục cấp giấy phép triển lãm nghệ thuật :
Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm nghệ thuật phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tới các cơ quan như nêu ở trên.

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm;

- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên;

- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm;

- Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.

- Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt Nam.

Thời gian giải quyết : 10 ngày, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 

* Các loại triển lãm chỉ cần đăng ký ( không xin cấp phép):

Những trường hợp tổ chức triển lãm nghệ thuật không thuộc trường hợp quy định như trên (phải xin phép) thì chỉ cần đăng ký với Sở VHTT&DL nơi tổ chức triển lãm.

Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở VHTT&DL không có ý kiến thì xem như đã được chấp thuận. 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học

* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm:

- Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm;

- Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;

- Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đã được cấp;

- Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi khi được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản;

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy phép triển lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc triển lãm.

Các qui định trên đây có hiệu lực từ ngày 1-1-2010.
Submitted by admin on Wed, 12/23/2009 - 17:22

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả ? Thế nào là hành vi xâm phạm quyền tác giả ?