1. Tham ô tài sản bị xử lý như thế nào ?

Xin cho em hỏi trong trường hợp sau đây nếu bị tố cáo sẽ bị phạt như thế nào ạ: Tại 1 phòng ban của công ty e có 1 bộ phận tính lương riêng cho phòng ban đó.
Tháng 6 ,7 người tính lương bị phát giác là tham ô khoảng gần 70 triệu đồng. Toàn bộ giấy tờ bên kế toán công ty và nhân sự đều khớp. Nhưng có 1 số nhân sự phải lấy tiền mặt nên đã tăng số tiền mặt của nhân sự đó lên vượt mức năng suất làm việc được tính theo tháng của công việc họ được giao . Nhưng số tiền tăng lên đó lại được người tính lương trả cho chính nhân sự của mình chỉ vì lí do thấy họ nghèo .
Tuy nhiên quá trình phát lương không hề có giấy biên nhận kèm chữ ký của người lấy lương. Hiện tại những người được lấy nhiều lương chối cãi về việc được trả nhiều tiền hơn. Và cũng k có bằng chứng nào để chứng minh là người tính lương không hề sử dụng tiền đó cho mục đích cá nhân. Và người tính lương bây giờ chỉ có thể ngồi chờ xét xử theo công ty.
Em cảm ơn !

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, người tính lương đã tự ý tăng mức lương cho một số nhân sự, vượt năng suất làm việc của họ, không có giấy biên nhận lương làm cho công ty bị thất thoát số tiền gần 70 triệu đồng. Hiện tại trong số những người nhận lương vượt mức có nhiều người từ chối xác nhận mình đã nhận lương nhiều hơn. Nếu không chứng minh được rằng số tiền bị thất thoát là do trả lương cho nhân viên thì nếu bị tố cáo người tính lương đó có thể bị truy cứu TNHS đối với Tội tham ô tài sản được quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc Hội; Bộ luật hình sự sửa đôi, bổ sung năm 2009 (văn bản thay thế: Bộ luật hình sự năm 2015 ):

Điều 278. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

...

Trường hợp này, để không bị truy cứu trách nhiệm HS đối với tội này, người tính lương cần phải hoàn trả số tiền nêu trên cho công ty, yêu cầu những người đã nhận lương vượt mức xác nhận mình đã nhận tiền để chứng minh không sử dụng số tiền gần 70 triệu đồng vì mục đích cá nhân.

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

2. Giám đốc cấu kết với thủ quỹ để tham ô tài sản ?

Giám đốc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo nhân viên của mình trực tiếp là kế toán và thủ quỹ lập khống chứng từ để quyết toán Hợp Đồng kinh tế để rút tiền gần 1,9 tỷ đồng. Cùng với đó, giám đốc chia cho thủ quỹ, kế toán mỗi người 100 triệu đồng còn lại vị giám đốc chi cho mục đích cá nhân của mình.
Như vậy có bị coi là tham ô tài sản không ? Xin cảm ơn

Tư vấn tố cáo người có chức có quyền tội tham ô tài sản ?

Tư vấn:

Tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Dấu hiệu pháp lý của tội phạm này được hiểu như sau:

- Chủ thể: chủ thể đặc biệt, là những người có chức vụ, quyền hạn quản lí tài sản.

- Lỗi: cố ý trực tiếp với mục đích: tư lợi

- Hành vi khách quan: hành vi chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lí bằng thủ đoạn lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Hành vi phạm tội tham ô trước hết phải là hành vi chiếm đoạt. Đối tượng của hành vi chiếm đoạt là những tài sản mà người phạm tội được giao quản lí. Người phạm tội đã lợi dụng trách nhiệm quản lí tài sản được giao, chiếm đoạt tài sản mà mình đang quản lí. Thủ đoạn lợi dụng trách nhiệm quản lí tài sản này có thể khác nhau nhưng thực chất đều là sử dụng chức vụ quyền hạn được giao như điều kiện, phương tiện để có thể dễ dàng biến tài sản được giao thành tài sản của mình.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lí cấu thành tội tham ô khi có một trong những dấu hiệu sau:

+ Giá trị tài sản chiếm đoạt từ hai triệu đồng trở lên

+ Gây hậu quả nghiêm trọng

+ Đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này mà còn vi phạm

+ Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

Như vậy, hành vi Giám đốc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo nhân viên của mình trực tiếp là kế toán và thủ quỹ lập khống chứng từ để quyết toán Hợp Đồng kinh tế để rút tiền gần 1,9 tỷ đồng và chia cho Thủ quỹ, kế toán mỗi người 100 triệu đồng còn lại vị Giám đôc chi cho mục đích cá nhân của mình đã cấu thành tội tham ô tài sản theo quy định trên.

>> Xem thêm:  Điều kiện để được đề nghị đặc xá, giảm án ? Hồ sơ xét đặc xá ?

3. Tội tham ô thì bị xử phạt như thế nào ?

Tôi có mua một mảnh đất vào thời điểm năm 2012, đất có sổ đỏ, có công chứng xác thực,sau đó tôi đi làm thủ tục sang tên và nộp hồ sơ tại phòng giao dịch một cửa và được hẹn 15 ngày sau nhận kết quả. Đúng thời gian hẹn tôi đến nhận thì được thông báo mảnh đất tôi mua có liên quan đến một vụ tham nhũng, cụ thể là người chủ của mảnh đất đó là em trai của vị chủ tịch phường đã tham nhũng hay nói cách khác là vị chủ tịch phường tham ô mảnh đất đó và cho người em đứng tên. Từ đó đến nay đã 4 năm tôi cũng nhiều lần đến phòng giao dịch một cửa nơi tôi đã nộp hồ sơ để hỏi về sổ đỏ của tôi nhưng đều nhận được câu trả lời là vụ án đang xét xử nên chưa giải quyết, vậy tôi xin hỏi luật sư:
1. Mảnh đất tôi mua có bị mất hay không?
2. Trách nhiệm giải quyết vụ việc của tôi thuộc cơ quan nào?
Cảm ơn!

Trả lời:

=> Mảnh đất mà bạn đang làm thủ tục để được nhnạ chuyển nhượng có liên quan đến vụ việc tham nhũng vì thế chúng tôi không thể xác định được cụ thể bạn có thể tiếp tục được nhận chuyển nhượng hay không. Nếu quyền sử dụng mảnh đất không phải là của ai khác trước hay mảnh đất được sử dụng đẻ quy hoạch,... thì bạn có thể tiếp tục được nhận chuyển nhượng.

Trách nhiệm giải quyết lúc này thuộc về cơ quan điều tra là Công an, có thể có Viện kiểm sát và tòa án nhân dân.

Thưa luật sư, Nơi cơ quan đang công tác có thanh tra tài chính. Qua biên bản có một số nội dung chưa đúng thực tế như giá mua tài sản cơ quan trong gói thầu mua sắm.Thanh tra nghiên cứu trên mạng máy photo giá thấp nhiều chênh lệch 20 triệu.Tôi đang làm giải trình vì giá cách này 1 năm, chưa tính mặt đảo bản giấy là phù hợp. Mẹ của người bạn trong cơ quan đi rêu rao nói tôi tham ô đem tiền về nhà 20 triệu. Xin cho biết như vậy vì phạm tội gì, xử phạt ai

Trường hợp việc bạn mua tài sản là hợp pháp, có chứng cứ rõ ràng, do tỷ giá tăng nên có sự thay đổi thì bạn sẽ không phạm tội.

Thưa luật sư, Hiện tại em đang giữ 1 bản file số liệu về việc tham ô tham nhũng của quan chức địa phương nơi em công tác. Vậy em muốn hỏi luật sư nếu em muốn kiện ra tòa thì đó có được xem là chứng cứ được không? Nếu không được thì em cần những chứng cứ như thế nào để có thể kiên về tội tham ô tham nhũng được ạ?

=> Những giấy tờ đó có thể coi là chứng cứ nhưng chưa đầy đủ. Bạn cần có những giấy tờ chứng minh khác như chứng minh sự chênh lêhcj của giá trị tài sản, giấy tờ chứng minh hành vi tiêu thụ tài sản của những người này, có nhân chứng khác chứng minh để khởi kiện.

>> Xem thêm:  Vốn ODA là gì ? Phân tích những quy định pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA ?

4. Bán cây xanh địa phương ?

Em đang làm bài tập và cần giải đáp thắc mắc về cấu thành tội tham ô tài sản. Đặc biệt nếu những cán bộ địa phương nếu bán cây xanh được trồng tại những nơi công cộng có phải là tham ô không ạ ? Cảm ơn!

Tư vấn:

Căn cứ Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội tham ô tài sản như sau:

Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.

...

Theo quy định trên, thì hành vi cấu thành tội tham ô là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn đã được Nhà nước giao nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước giao cho mình quản lý.

Chủ thể: của Tội tham ô tài sản là người có chức vụ, quyền hạn, đồng thời phải là người có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt.

Khách thể: của tội này là hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế của nhà nước và xâm phạm quyền sở hữu tài sản của cơ quan tổ chức nêu trên.

Về mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý.

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về điều kiện tha tù trước thời hạn mới nhất

5. Cho ví dụ thực tiễn về một vụ tham ô tài sản ?

Hôm nay, trong khi 6 bị cáo khác tỏ ra khá mệt mỏi và căng thẳng vì ra tòa, nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP HCM) - Trần Kim Long lại có thái độ rất bình thản dù bị truy tố tới 3 tội với khung hình phạt cao nhất.

8 giờ sáng nay, TAND TP HCM đã mở phiên xử vụ tiêu cực tại công ty địa ốc Gò Môn. Đây là một trong những vụ án điểm về tham nhũng được cả nước quan tâm. Các “cựu” quan chức của quận Gò Vấp bị truy tố ở khung hình phạt lên đến tử hình. Khu vực xét xử được cách ly, hàng chục cảnh sát tư pháp đã được huy động cùng một tổ y tế túc trực để chăm sóc sức khỏe cho các bị cáo.

Vẫn dáng vẻ bơ phờ và chiếc khăn quàng cổ kiểu “nghệ sĩ”, nhưng bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan (52 tuổi, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty An Hội) trông đã mập hơn nhiều so với những lần ra tòa trước. Ngay từ khi bắt đầu phiên xử, bà này đã tỏ ra mệt mỏi và xin phép chủ tọa được ngồi. Từ đó, nữ bị cáo luôn ngẩng mặt, nhắm mắt, miệng lầm bầm...

Trong khi các bị cáo khác khá căng thẳng, ông Trần Kim Long lại tỏ ra rất bình thản mỗi khi được gọi đến tên dù bị cáo buộc tới 3 tội danh: “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ ...” với khung hình phạt lên đến tử hình.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 15 năm trước, bà Lan kinh doanh đất đai tại quận Gò Vấp nhưng không đăng ký kinh doanh.

Cuối năm 1999, biết Dương Công Hiệp phụ trách trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch và giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của quận, Lan đề nghị hùn vốn với vợ chồng ông này để kinh doanh đất tại phường 12, quận Gò Vấp. Theo kế hoạch, Lan đã thu gom 10 ha đất nông nghiệp của các hộ dân, còn Hiệp chịu trách nhiệm hợp thức hóa số đất trên, chờ đến khi tăng giá sẽ bán, chia nhau tiền lời. Sau “phi vụ” này, Lan bỏ túi hơn 16,6 tỷ đồng.

Để làm trót lọt, Lan đã chia cho Hiệp 3 tỷ đồng và cùng với người này hối lộ cho nguyên chủ tịch Trần Kim Long, giám đốc và phó giám đốc Công ty Gò Môn - Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm tổng cộng là 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Long nhận 540 triệu đồng.

Qua đơn thư tố cáo của người dân, nguyên bí thư quận ủy Gò Vấp, Nguyễn Văn Tính biết được sai phạm của Long, Hiệp và công ty Gò Môn nên chỉ đạo VKS điều tra. Tuy nhiên, khi có được báo cáo về những tiêu cực trên, Tính không chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ mà gợi ý với Lê Minh Châu sẽ “ém” chuyện này đổi lấy 800 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện nguyên chủ tịch Trần Kim Long đã lợi dụng “mác” của mình để sử dụng hơn 131 triệu đồng cước phí điện thoại di động của công ty xây dựng nhà Gò Vấp.

Vụ án đã được khởi tố điều tra từ năm 2004. Đến tháng 2/2007, tòa án TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử nhưng trong phiên tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra xét xử lại từ đầu.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15.

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

>> Xem thêm:  Quan tham TQ ngồi tù kiểu “làm cha” thiên hạ