Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách thành lập một công ty kinh doanh ví điện tử với vốn đầu tư nước ngoài. Thông qua sự phân tích chi tiết về quy trình, thủ tục và lợi ích, chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về tiềm năng và cơ hội kinh doanh mà lĩnh vực này mang lại.

 

1. Điều kiện kinh doanh ví điện tử

Là một thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), Việt Nam đã cam kết mở rộng thị trường kinh doanh, trong đó bao gồm việc cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Tuy nhiên, việc áp dụng cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ Trung gian thanh toán không nằm trong danh sách cam kết của Việt Nam. Do đó, đối với những dịch vụ này, quyết định về việc cấp phép sẽ được xem xét cụ thể từng trường hợp bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, theo khoản 1 của Điều 15 trong Nghị định 101/2012/NĐ-CP về việc thực hiện thanh toán không sử dụng tiền mặt, các tổ chức không phải là ngân hàng mong muốn cung cấp dịch vụ Trung gian thanh toán phải đảm bảo tuân thủ những điều kiện sau đây:
1. Có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
2. Có kế hoạch kinh doanh về dịch vụ Trung gian thanh toán được phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền đầu tư trong điều lệ hoạt động của tổ chức. Kế hoạch này cần đảm bảo tối thiểu các nội dung sau:
- Quy trình kỹ thuật của dịch vụ, bao gồm cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán.
- Quy trình kiểm tra và kiểm soát nội bộ.
- Quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn và bảo mật.
- Phòng ngừa rửa tiền và các quy định nội bộ khác về an ninh tài chính.
- Quy trình giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại và tranh chấp.
- Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ.
3. Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng.
4. Đáp ứng yêu cầu về nhân sự:
- Người đại diện hợp pháp, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức cần có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực chịu trách nhiệm.
- Đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ cần có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mà họ đang đảm nhiệm.
5. Đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ:
- Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và giải pháp công nghệ phù hợp với hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán.
- Hệ thống dự phòng kỹ thuật độc lập xây dựng để đảm bảo hoạt động an toàn và không gián đoạn trong trường hợp xảy ra sự cố với hệ thống chính. Hệ thống này cũng phải tuân thủ các quy định về bảo mật và an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
- Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử cần có công cụ để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và giám sát thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các Ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản để đảm bảo thanh toán bởi tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tại các ngân hàng.
 

2. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh ví điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Các Bước để Thành Lập và Hoạt Động Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán

Bước 1: Đệ trình Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để bắt đầu quá trình, người đầu tư cần nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là bước quan trọng để được công nhận và bảo vệ quyền và lợi ích của người đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tiếp theo, người đầu tư cần thực hiện đăng ký doanh nghiệp và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình này đảm bảo rằng người đầu tư được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp và tuân thủ các quy định về quản lý doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu

Sau khi đăng ký thành công, người đầu tư cần thực hiện công bố thông tin về doanh nghiệp và thực hiện việc khắc dấu. Điều này đảm bảo tính minh bạch và xác thực của doanh nghiệp trong quá trình giao dịch và hoạt động kinh doanh.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là bước quan trọng để có thể thực hiện hoạt động kinh doanh. Quá trình này đòi hỏi người đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân theo quy định từ phía ngân hàng nhà nước.

Bước 5: Mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp

Để thực hiện hoạt động kinh doanh, người đầu tư cần mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp. Điều này giúp quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến vốn đầu tư một cách hiệu quả và minh bạch.

Bước 6: Mở tài khoản đảm bảo thanh toán

Bước quan trọng tiếp theo là mở tài khoản đảm bảo thanh toán. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đủ tài chính để thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến dịch vụ trung gian thanh toán. Tài khoản này chỉ được sử dụng trong việc thanh toán và hoàn trả tiền cho khách hàng theo yêu cầu.

Bước 7: Thực hiện một số thủ tục sau thành lập doanh nghiệp khác

Sau khi hoàn thành các bước trước, người đầu tư cần thực hiện các thủ tục khác sau khi thành lập doanh nghiệp, như quản lý nhân sự, tạo cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Trong quá trình này, Bước 1, 2 và 3 có sự tương đồng với quá trình thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài khác.

Bài viết này chú trọng vào Bước 4: Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Bước 6: Mở tài khoản đảm bảo thanh toán.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Trong Bước này, người đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định.
  • Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội cổ đông thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với tổ chức hợp tác.
  • Hồ sơ về nhân sự bao gồm sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng minh năng lực của các người đại diện theo pháp luật và các cán bộ chủ chốt.

Thêm vào đó, người đầu tư cần cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của tổ chức.

Quyền thẩm quyền giải quyết và thời gian xử lý

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc cấp phép. Quá trình giải quyết sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, kể từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được nộp. Trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định hồ sơ và quyết định cấp hoặc từ chối cấp phép, trong trường hợp từ chối, sẽ nêu rõ lý do.

Lệ phí

Người đầu tư phải chịu lệ phí cấp phép như sau:

  • Cấp lần đầu: 10 triệu đồng/01 giấy phép.
  • Cấp lại: 5 triệu đồng/01 giấy phép.

Thời hạn Giấy phép

Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thời hạn 10 năm, tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp. Trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 60 ngày, người đầu tư phải gửi đơn xin cấp lại Giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.

Bước 6: Mở tài khoản đảm bảo thanh toán

Bước này liên quan đến việc người đầu tư mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Số dư tài khoản này phải được duy trì không thấp hơn tổng số dư của các Ví điện tử của khách hàng tại cùng một thời điểm. Tài khoản đảm bảo thanh toán chỉ được sử dụng cho các giao dịch thanh toán và hoàn trả tiền cho khách hàng khi cần thiết.

Tóm lại, các bước để thành lập và hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đòi hỏi sự chú tâm, chuẩn bị hồ sơ cụ thể và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Quá trình này đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch và thanh toán.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê để được hỗ trợ chi tiết!

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến quý khách hàng những lời tư vấn quý báu và chân thành biết ơn sự quan tâm của quý vị đối với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách một lời mời đặc biệt, đặc biệt dành riêng cho quý khách. Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có bất cứ thắc mắc gì đang chất vấn tâm trí, xin hãy để chúng tôi đồng hành cùng quý vị. Sự đánh giá tỉ mỉ và sâu rộng của đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quý khách sẽ nhận được những lời khuyên đúng đắn nhất. Hãy để bớt đi mọi nỗi lo âu và không chần chừ khi liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua số hotline độc quyền: 1900.6162. Chúng tôi cam kết sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho mọi trường hợp. Để đảm bảo quý khách được hỗ trợ tối đa, chúng tôi cũng trân trọng mời quý khách hàng viết thư điện tử tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn với đầy đủ chi tiết về vấn đề cần giúp đỡ. Chắc chắn rằng những chuyên viên của chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Chân thành cảm ơn quý khách hàng vì sự hợp tác quý báu và sự tin tưởng của quý vị dành cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng sẻ chia và đồng hành trên con đường pháp luật phức tạp để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng.