Cơ sở pháp lý : 

- Luật Xuất bản năm 2012

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 

Theo Luật xuất bản 2012 : 

Điều 36. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1.Cơ sở phát hành xuất bản phẩmbao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở phát hành).

Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản

Điều 36. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1.Cơ sở phát hành xuất bản phẩmbao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở phát hành).

Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

phẩm.

Như vậy, để hoạt động kinh doanh phát hành xuất bản phẩm, tổ chức, cá nhân cần phải thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm là những tổ chức được pháp luật công nhận cho phép kinh doanh phát hành xuất bản phẩm. 

Thông thường, các tổ chức, cá nhân thường lựa chọn thành lập doanh nghiệp để phù hợp với quy mô và đơn giản hóa các thủ tục. 

Tùy vào quy mô và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức công ty TNHH 1 thành viên hay công ty cổ phần. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm bao gồm : 

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp ( Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014) 

-  Đăng ký nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Cho ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay ?

Sau đó, doanh nghiệp tiến hành đăng ký hoạt động xuất bản phẩm, theo quy định tại Điều 37 Luật xuất bản năm 2012. 

Điều 37. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1. Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định sau đây:

a) Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Như vậy, sau khi thực hiện xong các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Bộ Thông tin và Truyền thông nếu trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp không thuộc cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu trụ sở và chi nhành của doanh nghiệp thuộc cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012, điều kiện và thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản bao gồm :

Điều 32. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

1. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

a) Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

b) Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

c) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định;

b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;

c) Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuấtvà thiết bịđể thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

d) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

đ) Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩmdo Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

e) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email hoặc qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162 . Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT