1. Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho lao động?

Tôi bắt đầu làm việc tại 1 doanh nghiệp từ ngày 11-1-2016, thời gian thử việc là 1 tháng. Đến 15-2-2016 tôi được ký hợp đồng chính thức. Cuối năm doanh nghiệp thanh toán tiền phép nhưng không thanh toán cho tôi. Tôi hỏi thì dn trả lời phải làm đủ 12 tháng thì mới được tính phép. Xin hỏi doanh nghiệp làm vậy có đúng với quy định hay không ?
Tôi bắt đầu làm việc tại 1 doanh nghiệp từ ngày 11-1-2016, thời gian thử việc là 1 tháng. Đến 15-2-2016 tôi được ký hợp đồng chính thức. Cuối năm doanh nghiệp thanh toán tiền phép nhưng không thanh toán cho tôi. Tôi hỏi thì dn trả lời phải làm đủ 12 tháng thì mới được tính phép.
Xin hỏi doanh nghiệp làm vậy có đúng với quy định hay không. Và xin luật sư tư vấn giúp trường hợp nào được áp dụng khoản 2 điều 114 của bộ luật lao động ?
Xin cảm ơn luật sư.

 

Luật sư trả lời:

Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về ngày nghỉ phép năm, cụ thể:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Trường hợp của bạn nếu bạn chưa nghỉ phép năm thì bạn sẽ được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Những ngày chưa nghỉ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Xem thêm: Cách tính ngày nghỉ phép năm, chế độ nghỉ hàng năm theo luật?

 

2. Tính lương khi người lao động xin nghỉ phép?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, tháng 06/2015 vừa rồi công ty chúng tôi có ký 1 HĐLĐ với 1 nhân viên.

Thời hạn hợp đồng là 1 năm từ 06/2015 đến 06/2016. Trong tháng 06/2015 nhân viên đó có việc và làm đơn xin nghỉ phép 3 ngày.

Chúng tôi muốn hỏi, khi tính lương cho nhân viên tháng này thì 3 ngày nghỉ đó được tính là ngày phép năm (hưởng nguyên lương) hay là trừ lương bình thường? Thời điểm nào từ khi bắt đầu ký hợp đồng người lao động đươc tính ngày phép?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.M

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

 

Trả lời:

Hợp đồng lao động được ký vào tháng 6/2015, khi người lao động (NLĐ) mới bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động đã có đơn xin nghỉ 3 ngày, thì trường hợp nghỉ này được xác định là trường hợp nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của người lao động, chứ không thể xếp vào trường hợp nghỉ phép năm - được hưởng nguyên lương. Bởi:

Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nghỉ hàng năm như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo quy định của Bộ luật lao động thì căn cứ để xác định ngày nghỉ hàng năm của người lao động chính là thời gian làm việc của họ, khi người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho 1 người sử dụng lao động (NSDLĐ), nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì họ được hưởng 12 ngày nghỉ phép năm, nếu trong điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì người lao động được hưởng 14 ngày, nếu trong điều kiện công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì người lao động được hưởng 16 ngày; ngoài ra số lượng ngày nghỉ hàng năm còn tăng theo thâm niên làm việc của người lao động.

Do đó, khi người lao động mới làm việc được mấy ngày đầu của tháng đầu tiên thì việc xin nghỉ của họ chỉ được xem là trường hợp nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Điều 115, Bộ luật lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của người lao động như sau:

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Như vậy, để tính lương cho người lao động trong 3 ngày nghỉ đó, chúng ta khẳng định đó không thuộc trường hợp nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương, bạn xác định rõ người lao động nghỉ thuộc trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương hay nghỉ không hưởng lương. Nếu thuộc trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như quy định tại khoản 1 Điều 116 thì đương nhiên người lao động được hưởng nguyên lương trong những ngày này. Còn nếu thuộc trường hợp nghỉ không hưởng lương thì đương nhiên người lao động không được hưởng lương trong những ngày nghỉ.

Về thời điểm tính ngày nghỉ hàng năm: Thời điểm tính ngày nghỉ hàng năm chính là thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, tuy nhiên phải tuân theo quy định tại Điều 111 nêu trên.

 

3. Thắc mắc về số ngày được nghỉ phép?

Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Em nghỉ thai sản đã đi làm được 6 tháng nay, năm nay em xin nghỉ phép, xuống cắt phép thì được 6 ngày phép. Họ nói là: 1 năm có 12 tháng mỗi tháng được nghỉ 1 ngày em đã nghỉ thai sản 6 tháng nên trừ đi 6 ngày của 6 tháng thai sản nên chỉ được nghỉ 6 ngày.
Vậy cho em hỏi em được nghỉ như vậy đã đúng chưa và được quy định trong điều bao nhiêu của bộ luật lao động ạ?

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại khoản 1, điều 113, Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Trong trường hợp này, chị làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian nghỉ hằng năm của chị là 12 ngày. Ở đây, chị xin nghỉ phép hằng năm thì bị cắt sáu ngày phép là không đúng với quy định của pháp luật vì theo quy định tại khoản 7, điều 6 nghị định 45/2013/NĐ-CP:

"Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Như vây, theo quy định này thì thời gian người lao động nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì thời gian này vẫn được tính là thời gian làm việc của người lao động. Do đó thời gian chị nghỉ chế độ thai sản vẫn là thời gian để tính số ngày nghỉ hàng năm, và chị sẽ không bị cắt số ngày nghỉ tương ứng với thời gian nghỉ thai sản này mà công ty vẫn có nghĩa vụ tính số ngày nghỉ hằng năm cho chị trong thời gian chi nghỉ thai sản.

 

4. Hỏi về việc phó giám đốc xin nghỉ phép?

Thưa luật sư, tôi có thắc mắc mong được phía luật sư giải đáp như sau: Tôi muốn hỏi là phó giám đốc nghỉ phép thì có cần báo cáo với phòng Nhân sự và có chữ ký của trưởng phòng nhân sự không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tên khách hàng: Vũ Hùng

>> Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

 

Trả lời:

Bộ luật lao động năm 2019 đã có quy định về việc nghỉ việc, nghỉ phép có hưởng lương và nghỉ việc riêng không hưởng lương. Theo đó, Khi nghỉ cần thực hiện đầy đủ quy định theo pháp luật và nội quy của công ty.

Thông thường bộ phận nhân sự tại mỗi công ty có trách nhiệm quản lý người lao động tại công ty. Phó giám đốc khi làm việc theo chế độ hợp đồng cũng phải tuân thủ quy định này. Vì vậy, Về việc Phó Giám đốc nghỉ phép có cần báo cáo với phòng nhân sự và có chữ ký của trưởng phòng nhân sự không? thì tùy từng trường hợp mà các công ty có quy định, nội quy khác nhau.

Như vậy, với trường hợp của bạn bạn nên tìm hiểu nội quy của công ty mình quy định cụ thể như thế nào để tuân thủ.

 

5. Phó giám đốc nghỉ phép có cần báo với phòng nhân sự không?

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi là phó giám đốc nghỉ phép có cần báo cáo với phòng Nhân sự và có chữ ký của trưởng phòng nhân sự không?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: V.H

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi ngay: 1900.6162

 

Trả lời

Bộ luật lao động năm 2019 đã có quy định về việc nghỉ việc nghỉ phép có hưởng lương và nghỉ việc riêng không hưởng lương. Theo đó, Khi nghỉ cần thực hiện đầy đủ quy định theo pháp luật và nội quy của công ty. Thông thường bộ phận nhân sự tại mỗi công ty có trách nhiệm quản lý người lao động tại công ty. Phó giám đốc khi làm việc theo chế độ hợp đồng cũng phải tuân thủ quy định này. Vì vậy, Về việc Phó Giám đốc nghỉ phép có cần báo cáo với phòng nhân sự và có chữ ký của trưởng phòng nhân sự không? thì tùy từng trường hợp mà các công ty có quy định, nội quy khác nhau. Như vậy, với trường hợp của bạn bạn nên tìm hiểu nội quy của công ty mình quy định cụ thể như thế nào để tuân thủ.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp ngay, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng: 1900.6162 để được tư vấn miễn phí trực tiếp, Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng!