Vậy 15 tháng dạy hợp đồng (từ tháng 10/1995-12/1996) có được tính là thời gian tập sự không ? Đến tháng 01/1997 bắt đầu được tính là thời gian để hưởng thâm niên chưa ? Vì sao ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Thời điểm tính thời gian tập sự đối với viên chức ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162.

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật viên chức 2010

Nghị định Số: 29/2012/NĐ-CP về tuyển sụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Nội dung tư vấn:

1. Chế độ tập sự của viên chức

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định Số: 29/2012/NĐ-CP  về chế độ tập sự

Điều 20. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức.

Khoản 1 Điều 27 Luật viên chức

Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Như vậy nếu thời gian bạn đi dạy hợp đồng là sau khi bạn đã được tuyển dụng, xét tuyển vào viên chức và có trong nội dung hợp đồng làm việc thì thời gian từ 3 đến 12 tháng đó được tính vào thời gian tập sự

2. thâm niên của viên chức 

Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

"1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu".

Như vậy, thời gian cho đến tháng 1/1997 bạn mới chỉ đi giảng dạy có hơn 1 năm, chưa kể đây có thể là thời gian tập sự, thử việc, hoặc hợp đồng làm việc lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2  Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP. Nên bạn không có đủ điều kiện để hưởng phụ câp thâm niên từ thời điểm này

Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG