1. Tiền lương công chức, viên chức trong thời gian tập sự năm 2024

Nghị định 85/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành để sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Chi tiết về thời gian thay đổi chế độ lương tập sự của viên chức được quy định như sau:

- Trong thời gian tập sự:

+ Người tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

+ Nếu người tập sự có bằng tốt nghiệp ở trình độ đào tạo cao hơn yêu cầu của vị trí việc làm, mỗi mức trình độ cao hơn sẽ được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 85% hệ số lương ở bậc được xếp.

+ Các khoản phụ cấp sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật.

- Trước ngày 07/12/2023:

+ Người tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

+ Trường hợp có trình độ thạc sĩ, hưởng 85% mức lương bậc 2; trình độ tiến sĩ, hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

+ Các khoản phụ cấp sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật.

- Ngoài mức hưởng 85%, người tập sự có thể được hưởng 100% mức lương và phụ cấp nếu thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm.

+ Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành;...

=> Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Nếu có bằng tốt nghiệp cao hơn yêu cầu, sẽ được cộng thêm bậc lương và hưởng 85% hệ số lương tương ứng. Trước ngày 07/12/2023, chế độ lương tập sự được thực hiện như trước, nhưng với việc thêm 01 bậc lương cho người có trình độ thạc sĩ và 02 bậc lương cho người có trình độ tiến sĩ. Ngoài mức hưởng 85%, người tập sự có thể được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp làm việc vùng khó khăn, ngành nghề độc hại, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, và các trường hợp khác được quy định. Nghị định nhấn mạnh việc áp dụng chế độ lương tập sự linh hoạt và có chi tiết cụ thể để đảm bảo quyền lợi hợp lý cho viên chức trong giai đoạn tập sự.

 

2. Chế độ tập sự với công chức, viên chức như thế nào? 

Chế độ tập sự là một quy định quan trọng tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, được áp dụng cho những người được tuyển dụng vào công chức, viên chức. Chế độ này nhằm mục đích giúp họ làm quen với môi trường công tác và nắm bắt công việc của vị trí việc làm mà họ đã được tuyển dụng. Chi tiết về chế độ tập sự như sau:

- Đối tượng áp dụng: Người được tuyển dụng vào công chức, viên chức.

- Mục tiêu của chế độ tập sự:

+ Hiểu rõ môi trường làm việc và nền văn hóa tổ chức.

+ Nắm vững công việc, nhiệm vụ của vị trí làm việc.

+ Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp và làm việc hiệu quả với đồng nghiệp.

- Nội dung chính của chế độ tập sự:

+ Làm quen với môi trường làm việc, cơ sở vật chất và các quy trình làm việc.

+ Thực hiện những công việc cụ thể của vị trí làm việc, hỗ trợ, và theo dõi công việc của đồng nghiệp.

+ Học hỏi và tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

+ Gặp gỡ, làm việc với các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp trong tổ chức.

- Thời gian áp dụng chế độ tập sự:

+ Thời gian tập sự được quy định trong hợp đồng làm việc của viên chức, công chức.

+ Trong giai đoạn này, người tập sự thường sẽ được hưởng mức lương 85% của bậc lương đầu tiên của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

- Bổ nhiệm chính thức: Sau thời gian tập sự, nếu người tập sự đạt được các kết quả đánh giá tốt và đáp ứng các yêu cầu của vị trí làm việc, họ sẽ được bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp đã tuyển dụng.

Chế độ tập sự không chỉ là bước quan trọng để người tập sự hòa mình vào tổ chức mà còn giúp nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của họ. Chế độ này đã cụ thể hóa quy trình và mục tiêu của giai đoạn tập sự, từ việc làm quen với môi trường làm việc đến tham gia vào công việc cụ thể của vị trí tuyển dụng. Nội dung chính của chế độ tập sự bao gồm việc hỗ trợ người tập sự hiểu rõ công việc, xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp, và tham gia các hoạt động đào tạo. Thời gian tập sự được quy định trong hợp đồng làm việc và đi kèm với mức lương 85% của bậc lương đầu tiên của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Qua chế độ tập sự, người tập sự có cơ hội nắm bắt nhanh chóng công việc, giao tiếp với đồng nghiệp và lãnh đạo, cũng như tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng. Bước bổ nhiệm chính thức sau giai đoạn tập sự đòi hỏi đạt được các kết quả đánh giá tốt và đáp ứng các yêu cầu của vị trí làm việc. Chế độ tập sự không chỉ là một quy trình hữu ích trong quản lý nhân sự mà còn giúp đảm bảo chất lượng và hiệu suất làm việc của viên chức, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

 

3. Nội dung tập sự của viên chức năm 2024

Về nội dung tập sự viên chức năm 2024, tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về các nội dung tập sự viên chức như sau:

- Nắm vững quy định pháp luật viên hức:

+ Hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của viên chức theo các quy định của pháp luật.

+ Nắm vững những hạn chế, điều kiện cụ thể về những hành vi không được phép của viên chức.

+ Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác.

+ Nắm vững nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và áp dụng chúng trong công việc hàng ngày.

+ Hiểu rõ về chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm mà viên chức được tuyển dụng.

- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực:

+ Nâng cao kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí công việc được tuyển dụng.

+ Rèn luyện kỹ năng chuyên môn và năng lực cần thiết theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật thông tin mới và tiếp cận những xu hướng mới trong lĩnh vực công việc.

- Thực hiện công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng:

+ Tập giải quyết và thực hiện các công việc theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm.

+ Áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế công việc hàng ngày.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách chủ động, chính xác và hiệu quả.

- Khóa đào tạo và bồi dưỡng:

+ Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh nghề nghiệp.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo cử viên chức tham gia khóa đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và chuyên môn.

+ Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Chế độ tập sự viên chức năm 2024 đặt ra những yêu cầu cao về kiến thức, năng lực và tính chủ động trong việc học hỏi và áp dụng vào công việc. Các biện pháp đào tạo và bồi dưỡng được coi là quan trọng để đảm bảo viên chức đáp ứng đúng yêu cầu của vị trí công việc.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trong thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có thể thay đổi nơi đăng ký tập sự không?

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.