1. Công chức khi tập sự có cần người hướng dẫn hay không?

Tại Điều 40 của Luật Cán bộ, công chức 2008, quy định rõ về việc tập sự đối với công chức, đặt ra nguyên tắc cơ bản là người được tuyển dụng vào công chức phải tuân thủ chế độ tập sự theo hướng dẫn của Chính phủ. Điều này làm nền tảng cho sự hiệu quả của quá trình hướng dẫn và đào tạo, nhằm đảm bảo công chức mới có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ công việc.
Điều 21 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP tiếp tục quy định vấn đề này bằng cách xác định các hướng dẫn cụ thể về quy trình tập sự. Cơ quan sử dụng công chức không chỉ có trách nhiệm giúp người tập sự nắm vững và thực hành công việc theo yêu cầu, mà còn có nhiệm vụ quan trọng khác.
Trong đó, điểm 1 của Nghị định quy định rằng cơ quan sử dụng công chức phải hướng dẫn người tập sự theo nội dung quy định tại khoản 3 của Điều 20 Nghị định. Điều này đặt ra yêu cầu cao về việc chú trọng đến việc đào tạo và phát triển năng lực của người tập sự, giúp họ tự tin và hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ công việc.
Điểm 2 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP đặt ra một tiêu chí thời gian quan trọng, khi quy định rằng, chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận việc, cơ quan sử dụng công chức phải cử người đứng đầu cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn để hướng dẫn. Điều này không chỉ là cam kết về tốc độ hướng dẫn mà còn đảm bảo người hướng dẫn có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm để chia sẻ và hỗ trợ người tập sự.
Như vậy, việc có người hướng dẫn cho Công chức tập sự là bước quan trọng và bắt buộc, đảm bảo sự chuẩn bị và hỗ trợ tối đa cho họ trong giai đoạn ban đầu của sự nghiệp công vụ. Điều này không chỉ tăng cường chất lượng làm việc của công chức mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống cán bộ, công chức nói chung.
 

2. Trường hợp nào Công chức tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về chế độ và chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự, đặc điểm chính của chế độ này được mô tả cụ thể như sau:
Đầu tiên, trong thời gian tập sự, người tập sự sẽ được hưởng lương theo tỷ lệ cụ thể. Theo đó, mức lương này sẽ chiếm 85% của mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Nếu người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, họ sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 2, và trình độ tiến sĩ sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp khác sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, người tập sự có thể được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định. Điều này áp dụng trong những trường hợp đặc biệt như làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm, hoặc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, và nhiều trường hợp khác.
Thứ ba, thời gian tập sự sẽ không được tính vào quá trình xét nâng bậc lương, giúp người tập sự có thời gian và không gặp áp lực về lương trong giai đoạn học nghề.
Cuối cùng, người hướng dẫn tập sự cũng sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự. Điều này là một khuyến khích và thước đo công bằng để động viên cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với người tập sự.
Do đối với Công chức tập sự, quy định về việc hưởng 100% mức lương và phụ cấp được áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, chính sách này không chỉ là sự khích lệ mà còn là biện pháp khuyến khích và ủng hộ những cá nhân có đóng góp quan trọng và đặc biệt trong công việc và xã hội. Dưới đây là những trường hợp cụ thể được quy định:
- Thứ nhất, chính sách hưởng đầy đủ mức lương và phụ cấp cho người tập sự làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thiết kế nhằm tạo động lực và khuyến khích sự cam kết của họ đối với sự phát triển của những vùng đất khó khăn. Điều này không chỉ là một biện pháp đơn thuần về lợi ích cá nhân mà còn là một cơ hội để họ thể hiện lòng trung thành và tình yêu quê hương thông qua công việc của mình.
Qua chính sách này, người tập sự trở thành những nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng nơi họ làm việc. Việc họ được hưởng đầy đủ lợi ích về mức lương và phụ cấp không chỉ là sự công bằng mà còn là sự công nhận về sự cống hiến đặc biệt của họ đối với những nơi khó khăn này.
Chính sách này cũng góp phần tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đội ngũ nhân sự động viên. Sự đồng lòng và tình thần hợp tác sẽ được khuyến khích, từ đó tăng cường hiệu suất làm việc và sự chủ động trong việc giải quyết các thách thức đặc biệt của vùng đất khó khăn.
Ngoài ra, chính sách này còn đặt ra thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội trong những vùng đất khó khăn. Bằng cách khuyến khích người tập sự tham gia và đóng góp, chính phủ tạo ra cơ hội cho sự phồn thịnh và bền vững trong những cộng đồng cần sự hỗ trợ và phát triển đặc biệt.
- Thứ hai, người tập sự làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm cũng được hưởng 100% mức lương và phụ cấp. Chính sách này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những người làm việc trong môi trường nguy hiểm, đồng thời khuyến khích sự chuyên nghiệp và cẩn trọng trong công việc của họ.
- Thứ ba, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành đều được hưởng 100% mức lương và phụ cấp. Điều này là một cách công nhận và động viên những người đã cam kết và gắn bó với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
- Cuối cùng, những học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ cũng đều được hưởng chính sách này. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của họ trong việc góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
 

3. Khi có quyết định tuyển dụng phải đến nhận việc trong thời gian bao lâu?

Dựa vào quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về quyết định tuyển dụng công chức, việc người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện các bước nhất định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng. Cụ thể, quy định nói rằng:
Người được tuyển dụng vào công chức có trách nhiệm đến cơ quan nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng. Trong khoảng thời gian này, họ cần hoàn tất các thủ tục liên quan để bắt đầu công việc mới của mình. Thời hạn 30 ngày này được coi là đủ để người được tuyển dụng có thể sắp xếp và chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình chuyển giao công việc.
Tuy nhiên, quy định cũng nhấn mạnh rằng có thể có trường hợp thời hạn được gia hạn hoặc có thay đổi, nhưng điều này phải được quyết định theo quy định cụ thể của quyết định tuyển dụng hoặc được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Điều này đảm bảo tính linh hoạt và đáp ứng được các tình huống đặc biệt, như khó khăn về hồ sơ hoặc nguyên nhân nào khác mà người được tuyển dụng cần thêm thời gian để chuẩn bị.
Trong tất cả các trường hợp, việc không đến nhận việc trong thời hạn quy định sẽ dẫn đến việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng từ phía cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Điều này thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các quy trình tuyển dụng và đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt của hệ thống nhân sự công chức.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật