Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê,

 

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

2. Nội dung giải quyết tình huống:

Tại khoản 1, khoản 2 điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóa đơn quy định:

"b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa"

"2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm" lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…"

Ngày lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Như vậy, ngày thành lập hóa đơn gia trị gia tăng không phụ thuộc vào ngày nào trong tuần, dù đó có là ngày lễ, hay ngày nghỉ trong tuần.

Trong trường hợp của bạn, hóa bạn bạn xuất không vi phạm về ngày tháng lập thì không phải chịu phạt. Tuy nhiên bạn cũng nên xuất tránh những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết để phù hợp diễn biến thức tế trong hoạt động quản lý thuế tại Việt Nam.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê