1. Quy định về việc ban hành bản tin dựa báo, cảnh báo bão như thế nào?

Dựa vào Điều 9 của Quyết định 18/2021/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo, và truyền tin thiên tai, chúng ta thấy rõ hệ thống thông tin cần được cung cấp để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng khi có bão và các tác động liên quan. Cụ thể, có 7 loại thông báo được đề cập, mỗi loại đều phục vụ mục đích cụ thể và cung cấp thông tin chi tiết về tình hình thời tiết.
Bắt đầu từ "Tin bão gần Biển Đông," khi bão hoạt động ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 48 giờ tới, thông báo này giúp cảnh báo cộng đồng và chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra. "Tin bão trên Biển Đông" thì cung cấp thông tin về bão đang hoạt động trên Biển Đông mà chưa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới.
"Tin bão khẩn cấp" là thông báo được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới, là lúc cần lưu ý và thực hiện các biện pháp ứng phó. "Tin bão trên đất liền" phát sóng khi bão đã đi vào đất liền Việt Nam hoặc các nước lân cận với sức gió mạnh từ cấp 8 trở lên, hoặc có khả năng ảnh hưởng trực tiếp trong 24 đến 48 giờ tới.
"Tin nhanh về bão" được ban hành khi có thông tin khẩn cấp về bão hoặc khi tình hình phức tạp đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. "Tin cuối cùng về bão" được cung cấp khi bão đã suy yếu, đổ bộ vào các nước lân cận, hoặc di chuyển ra khỏi Biển Đông mà không còn khả năng quay trở lại.
Cuối cùng, "Tin sóng lớn, nước dâng do bão" là thông báo về dự báo và cảnh báo về sóng lớn, nước dâng được phát ngay khi có tin bão khẩn cấp, đảm bảo rằng người dân đều được thông tin về tình hình thủy triều và sóng biển đối với sự an toàn của họ.
Những biện pháp này cùng nhau tạo ra một hệ thống thông tin linh hoạt và chi tiết, giúp người dân và cơ quan chức năng đối mặt với thách thức từ thiên tai một cách hiệu quả.
 

2. Bản tin dự báo, cảnh báo bão trên đất liền được ban hành vào thời gian nào?

Theo Điều 9 của Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, việc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo bão, sóng lớn, và nước dâng do bão được thực hiện một cách linh hoạt và có chặt chẽ theo từng tình huống cụ thể. Đối với tin bão trên đất liền, thông báo được đưa ra khi có những điều kiện nhất định, nhằm cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ cộng đồng chuẩn bị cho những ảnh hưởng tiềm ẩn.
Đầu tiên, nếu tâm bão đã đi vào đất liền Việt Nam và sức gió mạnh nhất vẫn giữ ở mức từ cấp 8 trở lên, thông báo "Tin bão trên đất liền" sẽ được ban hành. Điều này nhấn mạnh vào việc cảnh báo về tình hình thời tiết nguy hiểm và đồng thời tăng cường sẵn sàng cho các biện pháp ứng phó.
Thứ hai, nếu tâm bão đã đi vào các nước lân cận, nhưng sức gió mạnh nhất vẫn giữ ở mức từ cấp 8 trở lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, thông báo "Tin bão trên đất liền" cũng được công bố. Điều này giúp cảnh báo về nguy cơ và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng và cộng đồng chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Những biện pháp này không chỉ giúp người dân nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời mà còn làm cơ sở cho quá trình quản lý thiên tai và ứng phó hiệu quả trước những tác động xấu từ bão.
 

3. Tin dự báo, cảnh báo bão phải có những nội dung gì theo quy định?

Theo Điều 11 của Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, tin dự báo và cảnh báo bão phải cung cấp một loạt thông tin chi tiết và toàn diện để đảm bảo người dân và cơ quan chức năng có đủ thông tin để chuẩn bị và ứng phó với tình hình thời tiết xấu. Dưới đây là các nội dung chính của tin dự báo và cảnh báo bão theo quy định:
Tiêu đề tin bão
   - Đặt tên tương ứng theo số hiệu cơn bão và theo thứ tự các cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong năm. Không đặt số hiệu cho những cơn bão gần Biển Đông.
Thông tin tóm tắt về thực trạng bão tại thời điểm gần nhất:
   - Thời gian theo giờ Hà Nội.
   - Vị trí tâm bão xác định bằng độ vĩ bắc và độ kinh đông.
   - Khoảng cách gần nhất từ vị trí tâm bão đến các địa điểm quan trọng.
   - Cường độ bão dựa trên cấp gió Bô-pho và gió giật mạnh nhất.
Dự báo diễn biến của bão:
   - Dự báo trong 24 giờ, 48 giờ, và 72 giờ tới.
   - Cảnh báo về hướng, tốc độ di chuyển và cường độ của bão trong khoảng thời gian từ 72 giờ đến 120 giờ.
   - Bản đồ dự báo quĩ đạo, bán kính gió mạnh, và vòng tròn xác suất 70% tâm bão có thể đi vào.
   - Vùng nguy hiểm trong 24 và 48 giờ do tác động của bão.
Dự báo về ảnh hưởng của bão:
   - Dự báo thời gian tâm bão đi vào Biển Đông và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến các vùng biển, đảo hoặc quần đảo.
Thông tin về "Tin bão gần Biển Đông" không chỉ là một cảnh báo tích cực mà còn là một yếu tố quan trọng giúp cộng đồng chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Dựa trên dự báo thời gian tâm bão đi vào Biển Đông, người dân và cơ quan chức năng có thể tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Thông tin này giúp xác định thời điểm dự kiến khi bão sẽ bắt đầu tác động vào khu vực. Điều này cho phép chính quyền và cộng đồng lên kế hoạch chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Ngoài ra, cảnh báo về khả năng hoàn lưu bão ảnh hưởng đến các vùng biển, đảo, hoặc quần đảo là một yếu tố quan trọng để các đơn vị quản lý có thể triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.
Mặc khác, tin báo này còn đề cập đến khả năng gây ra gió mạnh và sóng lớn. Đây là những ảnh hưởng tiêu biểu của cơn bão và đồng thời là những yếu tố quyết định đối với mức độ nguy hiểm của tình huống. Gió mạnh có thể gây nguy hiểm cho việc di chuyển, làm hư hại cơ sở hạ tầng và gây mất điện. Sóng lớn cũng có thể gây nguy hiểm đối với tàu thuyền và hoạt động ven biển.
Với thông tin chi tiết về thời gian, vùng ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ, "Tin bão gần Biển Đông" chính là nguồn thông tin quan trọng giúp cộng đồng và cơ quan quản lý đối mặt với tình huống thời tiết xấu một cách hiệu quả và an toàn.
   - Dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến vùng biển, đảo hoặc quần đảo; thông tin cụ thể về gió mạnh, sóng lớn, tình trạng biển trong 24, 48, và 72 giờ.
   - Dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến vùng biển, đảo hoặc quần đảo; dự báo thời điểm và khu vực đổ bộ của bão; phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn và các loại thiên tai khác trong 12, 24, và 48 giờ.
"Dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến vùng biển, đảo hoặc quần đảo" là một khía cạnh quan trọng trong hệ thống cảnh báo bão, đặc biệt là khi chúng ta đối diện với khả năng tác động tiêu cực của cơn bão. Thông tin này không chỉ giúp định rõ vùng ảnh hưởng mà còn cung cấp một cái nhìn chi tiết về những thách thức cụ thể mà cộng đồng và cơ quan chức năng có thể phải đối mặt.
Dựa trên dự báo, thông tin về thời điểm và khu vực đổ bộ của bão trở nên quan trọng để chuẩn bị cho những biện pháp khẩn cấp. Nhận biết được thời điểm này giúp cơ quan chức năng có thể kích hoạt kịch bản ứng phó, đưa ra cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cho cộng đồng về những khu vực cần sơ tán hoặc những biện pháp an toàn cần thực hiện.
Phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn và các loại thiên tai khác trong 12, 24, và 48 giờ là những yếu tố quyết định đối với mức độ nguy hiểm của cơn bão. Các thông tin này giúp xác định mức độ nguy cơ cho người dân và giúp chính quyền địa phương lên kế hoạch triển khai các biện pháp khẩn cấp, bao gồm sơ tán dân cư, đóng cửa cảng, và chuẩn bị các điểm an toàn.
Với sự chi tiết trong dự báo ảnh hưởng, cộng đồng có thể đối mặt với thời tiết xấu một cách có tổ chức, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo an toàn tối đa cho mọi người. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng có thể đưa ra các hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ người dân trong việc ứng phó với tác động của cơn bão.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai:
   - Cung cấp thông tin chi tiết cho các khu vực chịu ảnh hưởng theo quy định tại Điều 4 và Điều 42 Quyết định này.
Thời gian ban hành và chữ ký:
   - Thời gian ban hành bản tin và thông tin về thời gian ban hành bản tin tiếp theo.
   - Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin.
Tin nhanh về bão:
   - Cập nhật vị trí và cường độ bão thời điểm hiện tại.
 

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước. Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng