1. Khi nào được ban hành tin bão khẩn cấp ?

Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, bão được định nghĩa là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Trong đó, bão mạnh nhất có sức gió từ cấp 10 đến cấp 11, được gọi là bão mạnh; từ cấp 12 đến cấp 15 là bão rất mạnh; và từ cấp 16 trở lên là siêu bão. Những quy định này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bão, giúp cộng đồng và chính quyền chuẩn bị và ứng phó hiệu quả khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên này.

Đặc biệt, theo khoản 7 Điều 5 của quyết định nêu trên, việc phân loại bão dựa trên cấp độ sức gió là quan trọng để người dân và chính quyền có thể đưa ra các biện pháp phòng tránh và ứng phó phù hợp. Việc đặt tên cho các cấp độ bão không chỉ giúp dễ dàng nhận biết mức độ nguy hiểm mà còn tạo thuận lợi cho quá trình truyền đạt thông tin và tổ chức các hoạt động phòng chống bão.

Cũng theo quy định của quyết định, việc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo bão, sóng lớn, và nước dâng do bão được điều chỉnh chi tiết trong Điều 9. Bản tin bão khẩn cấp sẽ được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong vòng 48 giờ tới. Điều này là để tạo điều kiện cho cộng đồng có thời gian đầy đủ để chuẩn bị và thực hiện các biện pháp an toàn, đồng thời giúp chính quyền có cơ hội triển khai kịp thời các kế hoạch ứng phó.

Bản tin dự báo bão không chỉ cung cấp thông tin về vị trí và hướng di chuyển của bão mà còn đánh giá mức độ nguy hiểm, gió mạnh, sóng lớn, và nước dâng dự kiến. Ngoài ra, nó còn cung cấp các khuyến nghị và hướng dẫn cụ thể về việc di chuyển, sơ tán, và tìm nơi ẩn náu an toàn. Điều này giúp tối ưu hóa sự chuẩn bị và ứng phó từ phía cộng đồng và chính quyền, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro cho người dân và tài sản.

Tổng quan, việc quy định rõ ràng về đặc điểm và phân loại của bão, cùng việc ban hành bản tin dự báo và cảnh báo kịp thời, là những bước quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi đối mặt với thảm họa bão. Điều này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là sự hợp tác tích cực từ phía cộng đồng, giúp xây dựng một hệ thống cảnh báo và phòng tránh hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ thảm họa thiên nhiên ngày càng cao.

2. Quy định như thế nào đối với tin bão khẩn cấp dự báo về ảnh hưởng của bão ?

Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, nội dung tin dự báo và cảnh báo bão được quy định chặt chẽ để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình bão, giúp người dân và cơ quan chức năng chuẩn bị và ứng phó hiệu quả. Điều 11 của quyết định này đặt ra các tiêu chí quan trọng trong nội dung của tin dự báo và cảnh báo bão như sau:

- Tiêu đề tin bão: Tiêu đề sẽ được ghi tương ứng với tên của cơn bão từ khoản 1 đến khoản 6 theo Điều 9 của quyết định này. Điều này bao gồm số hiệu của cơn bão, được xác định theo thứ tự các cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong năm. Đặc biệt, không đặt số hiệu cho những cơn bão gần Biển Đông. Việc này giúp dễ dàng nhận biết và theo dõi mỗi cơn bão một cách hiệu quả.

Thông tin tóm tắt về thực trạng bão tại thời điểm gần nhất:

- Thời gian: Thời gian được ghi theo giờ Hà Nội, giúp người đọc nhanh chóng hình dung được tình hình bão.

- Vị trí tâm bão: Xác định bằng độ vĩ bắc và độ kinh đông với độ chính xác đến 1/10 độ, giúp xác định chính xác vị trí của cơn bão.

- Khoảng cách gần nhất: Đo lường khoảng cách từ tâm bão đến các địa điểm như đảo, quần đảo trên Biển Đông, đất liền Việt Nam hoặc nước lân cận, cung cấp thông tin về cự li ảnh hưởng.

- Cường độ bão: Đo lường bằng cấp gió Bô-pho, giúp đánh giá mức độ mạnh mẽ của bão.

- Hướng di chuyển của bão: Xác định theo 16 hướng khác nhau, giúp dự đoán đường di chuyển của bão.

- Tốc độ di chuyển: Đo lường bằng km/giờ, giúp người dân và chính quyền đánh giá được tốc độ và thời gian bão di chuyển.

- Thông tin khi bão ảnh hưởng trực tiếp: Khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo hoặc đất liền, cần cung cấp thông tin về số liệu quan trắc được tại các trạm trong khu vực ảnh hưởng, giúp chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng với tình hình thực tế.

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg đặt ra những tiêu chí và nhiệm vụ cụ thể cho dự báo diễn biến và ảnh hưởng của bão, nhằm tăng cường khả năng dự đoán và chuẩn bị của cộng đồng trước thảm họa thiên nhiên. Điều này không chỉ là cơ sở cho việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác mà còn giúp tạo ra một kịch bản tương lai về diễn biến của cơn bão, từ đó người dân và chính quyền có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.

Dự báo diễn biến của bão:

- Trong 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ: Dự báo chi tiết về diễn biến của bão trong các khoảng thời gian ngắn hạn này, bao gồm vị trí tâm bão, cường độ, hướng di chuyển, và tốc độ di chuyển. Điều này giúp người dân và chính quyền có thể chuẩn bị tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn hạn này.

- Từ 72 giờ đến 120 giờ: Cảnh báo về hướng, tốc độ di chuyển, và cường độ của bão trong khoảng thời gian này. Những thông tin này quan trọng để đưa ra các kế hoạch và quyết định dài hạn hơn.

- Bản đồ dự báo quỹ đạo, bán kính gió mạnh và vòng tròn xác suất 70% tâm bão có thể đi vào: Xác định rõ ràng quỹ đạo của bão, bán kính gió mạnh, và vùng mà có 70% khả năng tâm bão sẽ đi vào. Điều này giúp cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương hiểu rõ về mức độ nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng của cơn bão.

- Vùng nguy hiểm trong 24 và 48 giờ tới do bão: Cung cấp thông tin về các khu vực có nguy cơ lớn từ cơn bão, giúp cộng đồng chuẩn bị tốt hơn về mặt an toàn và hạn chế thiệt hại tài sản.

Dự báo về ảnh hưởng của bão:

- Tin bão gần Biển Đông: Dự báo thời gian tâm bão đi vào Biển Đông và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến các vùng biển, đảo hoặc quần đảo, bao gồm khả năng gây ra gió mạnh và sóng lớn.

- Tin bão trên Biển Đông: Dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến vùng biển, đảo hoặc quần đảo, bao gồm khả năng gây ra gió mạnh và sóng lớn. Cung cấp thông tin cụ thể về phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, và tình trạng biển trong các khoảng thời gian khác nhau (24 giờ, 48 giờ, 72 giờ và đến 120 giờ), kèm theo cảnh báo đối với thời gian dài hạn.

- Tin bão khẩn cấp: Dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão đến vùng biển, đảo hoặc quần đảo, bao gồm dự báo thời điểm và khu vực đổ bộ của bão. Cung cấp thông tin về phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn, và các loại thiên tai khác trong các khoảng thời gian ngắn hạn (12 giờ, 24 giờ, 48 giờ) để người dân và chính quyền chuẩn bị tốt nhất.

Những dự báo và thông tin chi tiết như vậy không chỉ giúp cộng đồng nắm bắt tốt diễn biến của cơn bão mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp phòng tránh và ứng phó một cách chính xác và kịp thời.

3. Nếu nhận được tin bão khẩn cấp thì Đài Truyền hình Việt Nam phải truyền phát tin ra sao ?

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg đã đề cập đến chế độ truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, và lũ, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp. Trong phần điểm b của khoản 2 Điều 36, quy định chi tiết về việc tổ chức truyền phát tin khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới trên đất liền, bão khẩn cấp, bão trên đất liền, và lũ khẩn cấp. Quy định này làm nổi bật tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trong các tình huống thiên tai, giúp cộng đồng và chính quyền chuẩn bị và ứng phó hiệu quả.

Khi nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới trên đất liền, bão khẩn cấp, bão trên đất liền, và lũ khẩn cấp, theo quy định, Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phát ngay trên các kênh của mình. Điều này đảm bảo rằng thông tin về tình hình khẩn cấp được truyền đạt ngay lập tức đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tổ chức phát ngay giúp kích thích sự nhận thức và hành động ngay từ phía cộng đồng, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để chuẩn bị cho những tác động tiềm ẩn của thiên tai.

Đặc biệt, quy định rõ ràng về việc phát lại tin sau 02 giờ là một biện pháp linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp thông tin. Điều này không chỉ giúp cập nhật thông tin mới một cách đều đặn mà còn đáp ứng được những biến động nhanh chóng của tình hình thời tiết. Quy định này thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng ứng phó của Đài Truyền hình Việt Nam trước những biến động không dự kiến, làm tăng khả năng đáp ứng linh hoạt và hiệu quả của hệ thống truyền thông trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, quy định cũng đề cập đến khả năng thay đổi thời gian phát tin khi có yêu cầu từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này là quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý thông tin thiên tai, đồng thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và những yêu cầu cụ thể của cơ quan chính trị và quản lý.

Tổng quan, những quy định này chứng minh sự chú trọng và quan tâm của Chính phủ đối với công tác cảnh báo và ứng phó thiên tai. Việc xây dựng chế độ truyền phát tin hiệu quả giúp tăng cường khả năng đề phòng và ứng phó của cộng đồng trước những thách thức không lường trước được từ thiên tai.

Xem thêm: Có những nguồn nhân lực nào cho phòng chống bão ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn