1. Thời hạn giữ chức quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 thì thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

- Thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Điều này có nghĩa là viên chức được bổ nhiệm vào một vị trí quản lý sẽ phải giữ chức vụ đó trong vòng 5 năm, trừ trường hợp thời hạn này được quy định ngắn hơn 5 năm bởi pháp luật chuyên ngành. Điều này mang lại sự rõ ràng và ổn định trong việc quản lý cán bộ, đảm bảo rằng có sự thay đổi định kỳ trong các vị trí quản lý, đồng thời cũng tạo điều kiện cho sự phát triển và thăng tiến của cán bộ trong hệ thống hành chính. Thêm vào đó, việc có quy định về thời hạn giữ chức vụ cũng giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực và tạo sự minh bạch, công bằng trong quá trình bổ nhiệm và đánh giá cán bộ.

- Bổ nhiệm lại: Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại vào vị trí quản lý mà họ đang đảm nhiệm với số lần không hạn chế, trừ khi có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. Điều này có nghĩa là, trong nguyên tắc chung, không có giới hạn về số lần bổ nhiệm lại cho cùng một chức vụ quản lý, tuy nhiên, các quy định của Đảng hoặc pháp luật chuyên ngành cụ thể có thể đặt ra những giới hạn hoặc điều kiện đặc biệt về việc bổ nhiệm lại. Đây là một điều khoản linh hoạt cho phép các cơ quan, tổ chức có thể giữ lại những viên chức quản lý có năng lực và kinh nghiệm cho các vị trí quản lý, nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục trong công việc quản lý.

Tuy nhiên, các quy định khác của Đảng hoặc pháp luật chuyên ngành sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có, và các quy định này có thể yêu cầu các tiêu chí khác nhau về nhiệm kỳ, điều kiện bổ nhiệm lại, hoặc giới hạn số lần bổ nhiệm lại cho viên chức quản lý. Việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý cần phải tuân thủ các quy định cụ thể của pháp luật cũng như các quy định, hướng dẫn của Đảng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong công tác cán bộ.

 

2. Điều kiện để được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý

Điều kiện để bổ nhiệm viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế được quy định tại Điều 27 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 như sau:

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm: Đảm bảo tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng và Nhà nước, cũng như tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm quy định trong Quyết định này.

- Nguồn nhân sự: Nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên. Nhân sự từ nơi khác phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trong trường hợp đặc biệt hoặc đơn vị mới thành lập chưa thực hiện quy hoạch, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định.

- Thời gian giữ chức vụ: Tối thiểu 02 năm (24 tháng) giữ chức vụ hiện tại hoặc tương đương. Thời gian này có thể cộng dồn nếu không liên tục (chỉ cộng dồn thời gian giữ chức vụ tương đương), trừ trường hợp bổ nhiệm lần đầu. Trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

- Hồ sơ và lý lịch: Có hồ sơ và lý lịch cá nhân được xác minh. Có bản kê khai tài sản và thu nhập đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định và xác minh.

- Độ tuổi bổ nhiệm: Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu hoặc giữ chức vụ quản lý cao hơn phải đủ tuổi để công tác trọn nhiệm kỳ tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn dưới 05 năm theo quy định pháp luật chuyên ngành phải đủ tuổi để trọn nhiệm kỳ theo quy định. Công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ hiện tại không tính tuổi bổ nhiệm theo điểm a khoản 5 Điều 27 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024.

- Sức khỏe: Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. Nó không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vật lý mà còn đến tinh thần và tinh thần lực.

- Không vi phạm pháp luật và kỷ luật: Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật. Viên chức bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong các thời hạn sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức. 

 

3. Quy định về xem xét, quyết định tiếp tục bổ nhiệm

Khi một viên chức bị kỷ luật, có một khoảng thời gian mà họ không thể được thăng chức hoặc chuyển đến một vị trí cao hơn trong tổ chức hoặc cơ quan theo quy định tại khoản 8 Điều 27 Quyết định 1289/QĐ-BYT 2024. Thời gian này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hình thức kỷ luật mà viên chức đó nhận được: Đối với hình thức kỷ luật Khiển trách, thời hạn không được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn là 12 tháng; Đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo, thời hạn không được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn là 30 tháng; Đối với hình thức kỷ luật cách chức, thời hạn không được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn là 60 tháng.

Sau khi hết thời hạn kỷ luật theo quy định này, nếu viên chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật trong thời gian đó, họ có thể được xem xét bổ nhiệm theo quy định của pháp luật mà không bị ảnh hưởng bởi quyết định kỷ luật trước đó. Điều này có nghĩa là, sau khi thời hạn kỷ luật kết thúc và viên chức không tiếp tục vi phạm, họ có thể tham gia vào quá trình bổ nhiệm theo quy trình thông thường mà không bị các hậu quả của quyết định kỷ luật trước đó ảnh hưởng đến việc được xem xét cho chức vụ cao hơn. Quy định này cũng cung cấp một cơ hội cho những viên chức bị kỷ luật, sau khi đã trải qua khoảng thời gian trừng phạt, để có cơ hội được xem xét bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, miễn là họ không vi phạm lại các quy định hoặc không có bất kỳ vi phạm nào nghiêm trọng đến mức cần phải xử lý kỷ luật. Điều này cho thấy sự cân nhắc và tính công bằng trong việc xử lý các trường hợp của viên chức.

Quy định này có thể nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng và tính minh bạch trong quản lý nhân sự, đồng thời tạo ra một cơ hội cho sự cải thiện và phục hồi của những viên chức bị kỷ luật. Bằng cách không cho phép viên chức bị kỷ luật thăng chức ngay lập tức sau khi nhận án phạt, quy định này tạo ra một thời gian để họ có thể nắm bắt và học từ sai lầm của mình, cũng như để thể hiện sự cải thiện và thái độ tích cực trong công việc. Bên cạnh đó, việc cung cấp một cơ hội cho những viên chức này để tái thiết và phục hồi trong sự nghiệp của họ cũng là một phương tiện quan trọng để duy trì và phát triển tài năng trong tổ chức hoặc cơ quan. Điều này khuyến khích sự phát triển cá nhân và chuyên môn của các cá nhân, đồng thời giúp tổ chức hoặc cơ quan duy trì một đội ngũ nhân viên chất lượng và có năng lực.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!