1. Trường hợp nào người lao động phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3, Chương I của Luật Quản lý thuế năm 2019, khai quyết toán thuế được định nghĩa như sau: Khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp cho năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, hoặc thời gian từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế đến khi kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, theo quy định của pháp luật.

Dựa theo hướng dẫn của Công văn số 883/TCT-DNNCN năm 2022 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các trường hợp sau đây yêu cầu cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công từ hai nguồn trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Điều này áp dụng khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam ít hơn 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên sẽ là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam cần khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi rời khỏi nước này.

Trong trường hợp cá nhân chưa thực hiện thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế, họ có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác để quyết toán thuế theo quy định. Tuy nhiên, tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền này sẽ phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công được trả từ nước ngoài, hoặc từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán mà chưa được khấu trừ thuế trong năm, phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Điều này áp dụng khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế không thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác trả thu nhập mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

 

2. Thời hạn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào?

Dựa trên hướng dẫn từ Mục V của Công văn số 883/TCT-DNNCN năm 2022 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các quy định liên quan đến thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được xác định như sau:

- Đối với tổ chức trả thu nhập: Hạn cuối cùng để nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 03 sau khi kết thúc năm dương lịch.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Hạn cuối cùng để nộp hồ sơ quyết toán thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 04 sau khi kết thúc năm dương lịch. Trong trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính về khai quyết toán thuế quá thời hạn.

- Nếu thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó, tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự.

Theo quy định, trong trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hạn cuối cùng để nộp hồ sơ quyết toán thuế là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 04 sau khi kết thúc năm dương lịch.

Nếu cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính về khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó, tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

 

3. Hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm những tài liệu gì?

Dựa trên hướng dẫn của Tiểu mục 1.1 trong Mục IV của Công văn số 883/TCT-DNNCN năm 2022, hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN, được ban hành cùng với Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN, đi kèm với Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản sao (photocopy từ bản chính) của các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, cũng như số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

- Trong trường hợp tổ chức không cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức đó đã dừng hoạt động, cơ quan thuế sẽ xem xét và xử lý hồ sơ quyết toán thuế cá nhân dựa trên cơ sở dữ liệu thuế mà không yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế.

- Đối với trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, người nộp thuế cần sử dụng bản thể hiện của chứng từ này (bản in được tự tạo từ chứng từ gốc được gửi bởi tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập).

- Bản sao của Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (cần ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào), do cơ quan trả thu nhập cấp, hoặc bản sao của chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài, có xác nhận của người nộp thuế theo quy định của luật pháp nước ngoài khi cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

- Bản sao các hóa đơn và chứng từ chứng minh việc đóng góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo, hoặc khuyến học (nếu có).

- Tài liệu chứng minh việc đã trả thu nhập từ đơn vị hoặc tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài, đặc biệt là trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và thu nhập từ nước ngoài.

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 trong Mục III của Công văn này (nếu áp dụng giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế và người phụ thuộc chưa được đăng ký).

 

4. Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online

Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN thông qua trang web https://canhan.gdt.gov.vn, hệ thống có tính năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Do đó, cá nhân tự quyết toán thuế TNCN có thể lựa chọn việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến.

Ngoài ra, đối với cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trong trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính liên quan đến việc khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Bài viết liên quan: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Thời hạn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!