1. Thời hạn xét đăng ký mua bán vàng miếng trực tiếp của doanh nghiệp với ngân hàng nhà nước trong bao lâu?

Thời hạn xét đăng ký mua bán vàng miếng trực tiếp của các doanh nghiệp với ngân hàng nhà nước theo quy định tại điều 18 của quy trình mua, bán vàng miếng của ngân hàng nhà nước Việt Nam được ban hành dưới sự hỗ trợ của quyết định 563/QĐ - NHNN năm 2013 có độ trải dài như sau :

Tại khoảng thời gian chót 01 (một) giờ, kể từ thời điểm mà việc nộp đơn đăng ký mua bán kết thúc, ngân hàng nhà nước (sở giao dịch) sẽ thực hiện các công việc sau đây để xét đăng ký mua bán và xác định kết quả mua, bán:

Kiểm tra sự hợp lệ của các đơn đăng ký mua, bán và tạo danh sách gồm các đơn đăng ký hợp lệ, không hợp lệ và tiến hành tổng hợp số liệu về đăng ký mua, bán. Các đơn đăng ký mua , bán không hợp lệ sẽ bao gồm các trường hợp sau đây:

- Các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không đủ tư cách để tham gia vào việc mua, bán vàng miếng nhưng vẫn nộp đơn đăng ký mua, bán.

- Các đơn hàng đăng ký mua, bán chứa các thông tin không tuân theo quy định, chẳng hạn như số lượng vàng miếng được đăng ký mua, bán cao hơn mức tối đa hoặc thấp hơn mức tối thiểu được phép đăng ký mua,bán; số liệu không thống nhất giữa số và chữ; sự sửa chữa hoặc tẩy xoá thông tin trong đơn hàng đăng ký mu, bán hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký mua, bán.

- Tiền đặt cọc của các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn khi mà số tiền đặt cọc nhỏ hơn giá trị đặt cọc hợp lệ được tính theo công thức:

Giá trị đặt cọc hợp lệ = tỷ lệ đặt cọc x giá tham chiếu x khối lượng vàng miếng được đăng ký mua, bán

- Các đơn đăng ký mua, bán được nộp sau thời hạn quy định tại điều 17 của quy định tại quyết định 563/QĐ-NHNN

Sau đó, ngân hàng nhà nước Sở giao dịch sẽ xác định khối lượng vàng miếng được mua, bán cho từng tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp dựa trên thông tin đăng ký mua bán của họ và phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

Vì vậy, dựa trên quyết định trên thì trong khoảng thời gian 01 giờ tính từ thời điểm kết thúc quá trình nộp đơn đăng ký mua bán, các hoạt động liên quan đến xét duyệt và xác định kết quả mua, bán sẽ được tiến hành.

2. Thời gian xin cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp 

Theo quy định tại khoản 4 điều 15 thông tư 16/2022/TT-NHNN về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu hoặc giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (theo mẫu tại Phụ lục 13, 14 hoặc 15 của thông tư này) trong vòng một thời gian tối đa là 30 ngày làm việc tính từ thời điểm ngân hàng nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng. Cụ thể, ngân hàng nhà nước sẽ xem xét và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp giấy phép và trong trường hợp từ chối phải ghi rõ lý do.

Ngoài ra, giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cấp cho tổ chức tín dụng sẽ được coi là một phần không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động  của tổ chức tín dụng. Điều này có nghĩa là khi tổ chức tín dụng được cấp giấy chứng phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nó sẽ cùng tồn tại và được quản lý như một phần của giấy phép tổ chức tín dụng chính.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) làm việc kể từ ngày mà ngân hàng nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Những trường hợp doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia mua bán vàng miếng trực tiếp với ngân hàng nhà nước

Theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành thì theo quyết định số 563/QĐ -NHNN năm 2013 thì doanh nghiệp sẽ không đủ tư cách để tham gia giao dịch mua bán vàng miếng trực tiếp với ngân hàng nhà nước có trong những trường hợp sau đây:

- Trong vòng 01 (một) giờ sau khi ngân hàng nhà nước bắt đầu tổ chức giao dịch mua bán vàng miếng, Sở Giao dịch sẽ tiến hành kiểm tra tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp trên tài khoản, theo thống báo của ngân hàng nhà nước Việt Nam và kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người đại diện theo giao dịch của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp.

- Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp sẽ được xem xét là hợp lệ để tham gia giao dịch mua bán vàng miếng nếu nó lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt cọc tính theo công thức sau đây: Giá trị đặt cọc = tỷ lệ đặt cọc x giá tham chiếu x khối lượng vàng miếng đăng ký mua, bán.

- Tuy nhiên, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp sẽ không đủ tư cách tham gia giao dịch mua bán vàng miếng với ngân hàng nhà nước trong trường hợp sau đây:

Tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian bị tạm ngưng quan hệ giao dịch hoặc bị huỷ quan hệ giao dịch;

Người đại diện của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không xuấy trình giấy tờ tuỳ thân theo quy định;

Giấy tờ tuỳ thân của người đại diện giao dịch không hợp lệ;

Người tham dự không phải là người đại diện giao dịch do tổ chức tín dụng hay doanh nghiệp đã đăng ký;

Tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp có tiền đặt cọc không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 điều 15 tại quyết định 563/QĐ-NHNN

NHư vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp sẽ không đủ tư cách để tham gia giao dịch mua bán vàng miếng trực tiếp với ngân hàng nhà nước trong những trường hợp như trên.

Doanh nghiệp được ngân hàng nhà nước Việt Nam cần đáp ứng đủ những điều kiện sau đây sẽ được xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng từ ngân hàng nhà nước phải thoả mãn một số điều kiện tiêu chí sau đây:

- Hợp pháp và đúng quy định: doanh nghiệp cần được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tuân thủ mọi quy tắc và quy định liên quan.

- Mức vốn điều lệ tối thiểu phải có mức vốn điều lệ tối thiểu không dưới 100 tỷ đồng việc này nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng giao dịch trong lĩnh vực mua, bán vàng.

- KInh nghiệm là doanh nghiệp cần có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng ít nhất là trong khoảng thời gian 2 năm để nhằm đảm bảo hiểu rõ về thị trường vàng có khả năng quản lý rủi ro.

- THuế và xác nhận của cơ quan thuế nhằm thực hiện đúng việc nộp thuế từ hoạt động kinh doanh vàng với mức thuế hàng năm không thấp hơn 500 triệu đồng trong vòng 2 năm liên tiếp và phải có xác nhận từ cơ quan về việc đóng thuế đầy đủ và đúng hạn. 

Tổ chức tín dụng muốn được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng từ ngân hàng nhà nước phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

- Cần có mức vốn điều lệ ít nhất từ 3000 tỷ đồng trở lên việc này nhằm thể hiện tài chính ổn định để duy trì

- Thực hiện đăng ký hoạt động kinh doanh vàng thể hiện sự cam kết và chuyên nghiệp trong việc tham gia thị trường vàng.

- Xây dựng một mạng lưới chi nhánh rộng lớn tại Việt Nam, tối thiểu 5 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Nhằm phản ánh mức đọ phủ sóng và ảnh hưởng của họ

- NGân hàng nhà nước đã quy định một quy trình và yêu cầu hồ sơ cụ thể để cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Quy trình này đòi hỏi sự tuân thủ cao độ  về quy định và khả năng tài chính ổn định.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Kinh doanh mua bán vàng miếng cần đáp ứng những điều kiện gì?

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: THời hạn xét đăng ký mua bán vàng miếng trực tiếp của doanh nghiệp với ngân hàng. Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn