1. Quy định về việc thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, khi người lao động chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, việc thông báo tìm kiếm việc làm sẽ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng trước ngày người lao động nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến, người lao động không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Người lao động sẽ thực hiện thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH).

Trường hợp ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp người lao động đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không còn nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH với trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi.

Trường hợp ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng sau ngày người lao động đã nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến, người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

Hình thức thông báo:

Người lao động có thể thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các hình thức sau:

- Trực tiếp: Đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến để nộp hồ sơ thông báo.

- Qua bưu điện: Gửi hồ sơ thông báo qua bưu điện đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

- Qua mạng internet: Nộp hồ sơ thông báo trực tuyến qua website của Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến (nếu có).

Nội dung thông báo:

Hồ sơ thông báo tìm kiếm việc làm phải bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

- Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ của người lao động.

- Mức lương mong muốn: Mức lương mà người lao động mong muốn nhận được cho công việc mới.

- Ngành nghề, lĩnh vực công việc mong muốn: Các ngành nghề, lĩnh vực công việc mà người lao động mong muốn ứng tuyển.

- Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc: Các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc mong muốn của người lao động.

Thời hạn thông báo:

- Thông báo ban đầu: Người lao động phải thông báo tìm kiếm việc làm trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Thông báo định kỳ: Sau khi thực hiện thông báo ban đầu, người lao động phải tiếp tục thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định. Mẫu thông báo và hướng dẫn chi tiết về cách thức thông báo sẽ được cung cấp bởi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

Lưu ý:

- Việc thông báo tìm kiếm việc làm là nghĩa vụ của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, người lao động có thể bị tạm dừng hoặc hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Người lao động nên cập nhật thông tin tìm kiếm việc làm thường xuyên cho Trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ và giới thiệu việc làm phù hợp.

- Tham khảo thêm thông tin chi tiết về quy trình thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại website của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

2. Quy trình thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để đảm bảo quyền lợi khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

- Đơn thông báo tìm kiếm việc làm: Theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: Do Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi cấp.

- Sổ bảo hiểm thất nghiệp: Còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người lao động nộp hồ sơ thông báo tìm kiếm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 3: Nhận hướng dẫn:

Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn người lao động cách tìm kiếm việc làm hiệu quả.

Bước 4: Tìm kiếm việc làm:

Người lao động thực hiện việc tìm kiếm việc làm theo thông tin đã thông báo, tích cực tham gia các hoạt động giới thiệu việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức.

Bước 5: Báo cáo kết quả:

Người lao động thông báo kết quả tìm kiếm việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm hằng tháng theo mẫu quy định.

Lưu ý:

- Việc thông báo tìm kiếm việc làm là nghĩa vụ của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, người lao động có thể bị tạm dừng hoặc hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Người lao động nên thường xuyên cập nhật thông tin tìm kiếm việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ và giới thiệu việc làm phù hợp.

- Tham khảo thêm thông tin chi tiết về quy trình thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại website của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

3. Lưu ý khi thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ đúng quy định khi thông báo tìm kiếm việc làm khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần lưu ý những điểm sau:

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ:

Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn thông báo tìm kiếm việc làm theo mẫu quy định, bao gồm:

- Thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email,...)

- Trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng

- Kinh nghiệm làm việc

- Mức lương mong muốn

- Ngành nghề, vị trí mong muốn

- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo quy định (bản sao giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sổ bảo hiểm thất nghiệp,...).

Tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp:

- Chủ động tìm kiếm việc làm thông qua nhiều kênh khác nhau như: website tuyển dụng, báo chí, giới thiệu của bạn bè, người thân,...

- Tham gia các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức.

- Tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp đang tuyển dụng trong lĩnh vực phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

- Ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và mong muốn của bản thân.

Cập nhật thông tin thị trường lao động:

- Theo dõi thường xuyên các thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp qua các kênh thông tin chính thống.

- Tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn nghề nghiệp để định hướng tìm kiếm việc làm phù hợp.

- Tham gia các khóa học đào tạo, nâng cao kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tham gia các hoạt động giới thiệu việc làm:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giới thiệu việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức.

- Tích cực giao lưu, kết nối với các nhà tuyển dụng tại các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm.

- Tạo dựng ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng qua các buổi phỏng vấn xin việc.

Xem thêm: Thông báo vấn đề tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Thông báo tìm kiếm việc làm thế nào khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.