1. Thông qua Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 

Về việc thông qua Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì đã có dự kiến, chiều nay (ngày 28/11/2023), tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

Luật Lực lượng tham gia có thể được xem xét và thông qua để cung cấp cơ sở pháp lý và quy định cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. Điều này giúp chính phủ có khả năng tổ chức và triển khai các biện pháp an ninh cần thiết để đối mặt với các thách thức an ninh và nguy cơ tiềm ẩn. Trong một số trường hợp, có thể có những biến động đặc biệt phức tạp trong tình hình an ninh, bao gồm các vấn đề như khủng bố, tội phạm tổ chức, hoặc tình trạng bất ổn nội địa. Việc thông qua luật này có thể giúp chính phủ nắm bắt và đối phó với những thách thức này một cách hiệu quả hơn. Một trong những mục tiêu quan trọng của các lực lượng tham gia là bảo vệ trật tự nội địa và an ninh của cộng đồng tại cấp địa phương.

Việc thông qua luật này có thể giúp tăng cường quyền lực và trách nhiệm của các lực lượng tham gia ở cấp địa phương để đảm bảo an ninh và trật tự trong khu vực cụ thể. Việc có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự giúp chính phủ đảm bảo rằng các hoạt động của lực lượng này tuân theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và pháp luật. Việc có một khung pháp lý chặt chẽ có thể giúp cải thiện năng lực và hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự bằng cách định rõ chức năng, quyền hạn, và trách nhiệm của họ.

2. Những quy định về tiêu chuẩn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đề cập đến các tiêu chuẩn và điều kiện để tuyển chọn công dân tham gia lực lượng này. Dưới đây là một số lý do và giải thích cho các tiêu chuẩn được nêu:

Lý lịch rõ ràng và phẩm chất đạo đức tốt: Yêu cầu về lý lịch rõ ràng và phẩm chất đạo đức tốt giúp đảm bảo rằng những người tham gia lực lượng là những người có đạo đức cao, không có lịch sử hình sự nặng nề và đáp ứng đúng với các giá trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận chương trình giáo dục: Yêu cầu về bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận chương trình giáo dục đảm bảo rằng những người tham gia lực lượng có kiến thức cơ bản và trình độ văn hóa đủ để thực hiện nhiệm vụ của họ. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận chương trình giáo dục đảm bảo rằng người tham gia lực lượng có trình độ văn hóa và kiến thức cơ bản đủ để hiểu và thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả. Học qua chương trình giáo dục thường đi kèm với việc phát triển khả năng giao tiếp và lãnh đạo, giúp người tham gia lực lượng hiệu quả trong việc làm việc nhóm và quản lý tình huống. Chương trình giáo dục có thể cung cấp kiến thức chuyên sâu về nhiệm vụ cụ thể mà lực lượng tham gia sẽ đảm nhận, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho công việc. Như vậy, yêu cầu về bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận chương trình giáo dục không chỉ đảm bảo trình độ văn hóa và kiến thức cơ bản mà còn giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho người tham gia lực lượng thực hiện nhiệm vụ của họ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thường trú hoặc tạm trú có thời hạn từ 01 năm trở lên: Yêu cầu này đảm bảo rằng những người tham gia lực lượng thực sự có liên kết và cam kết với cộng đồng tại nơi họ đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Thời gian dài ở một địa phương giúp người tham gia lực lượng hiểu rõ hơn về bản địa, văn hóa, và các vấn đề đặc biệt của địa phương đó. Sự hiểu biết sâu sắc này giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc và nâng cao khả năng đối phó với các tình huống đặc biệt. Việc ổn định tạm trú hoặc thường trú trong một khoảng thời gian dài tạo điều kiện cho người tham gia lực lượng xây dựng mối quan hệ độc lập và tin cậy với cộng đồng. Sự tin cậy này là quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh và trật tự, đặc biệt là khi cần sự hỗ trợ và hợp tác từ cộng đồng.

Sức khỏe đủ theo giấy chứng nhận: Điều này đảm bảo rằng những người tham gia lực lượng có đủ sức khỏe để thực hiện công việc và nhiệm vụ của họ. Người tham gia lực lượng cần có sức khỏe đủ để thực hiện nhiệm vụ an ninh và trật tự một cách hiệu quả. Điều này bao gồm khả năng vận động, sự nhạy bén tinh thần, và sự bền bỉ trong các điều kiện làm việc khó khăn. Nếu người tham gia lực lượng không đủ sức khỏe, có thể gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho đồng đội và người dân. Sức khỏe yếu có thể làm giảm hiệu suất làm việc và khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp. Lực lượng tham gia thường phải làm việc trong các điều kiện môi trường khác nhau, từ thời tiết khắc nghiệt đến các tác động của môi trường đặc biệt. Sức khỏe tốt giúp họ chống lại những thách thức này một cách linh hoạt. Sức khỏe tốt giúp duy trì sự ổn định về mặt tinh thần và cảm xúc, tăng cường khả năng làm việc nhóm và giữ vững trong các tình huống khó khăn.

Ưu tiên tuyển chọn người có kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân: Ưu tiên này có thể giúp tăng cường chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự bằng cách sử dụng những người đã có kinh nghiệm và hiểu biết về công tác an ninh và trật tự.

Những tiêu chuẩn này thường được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng những người tham gia lực lượng là những người có đủ năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và công bằng.

3. Tại sao lại ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân?

Ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có một số lợi ích và lý do chính, bao gồm:

Kinh nghiệm chuyên nghiệp: Những người đã có kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thường có sự chuyên nghiệp và hiểu biết sâu sắc về công việc an ninh và trật tự. Họ đã được đào tạo qua các quy trình và tình huống thực tế, điều này giúp họ nhanh chóng thích nghi và hoạt động hiệu quả trong môi trường mới.

Hiểu biết về phong tục tập quán địa phương: Những người đã từng phục vụ trong lực lượng an ninh như Công an hay Quân đội thường có hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán, và chính sách địa phương. Điều này giúp họ tương tác tốt với cộng đồng địa phương và hiểu rõ hơn về ngữ cảnh địa lý cụ thể.

Uy tín và đáng tin cậy: Những người đã có thời gian phục vụ trong lực lượng an ninh thường xuyên được đánh giá cao về uy tín và tin cậy trong cộng đồng. Việc ưu tiên tuyển chọn họ có thể giúp xây dựng sự tin tưởng từ phía cộng đồng đối với lực lượng tham gia mới.

Am hiểm về hệ thống và quy trình nội bộ: Các cựu binh thường có kiến thức sâu rộng về hệ thống và quy trình nội bộ của lực lượng an ninh. Điều này giúp giảm thiểu thời gian đào tạo và họ có thể nhanh chóng tích hợp vào môi trường làm việc mới.

Khả năng lãnh đạo và tổ chức: Những người từng phục vụ trong lực lượng an ninh thường đã có kỹ năng lãnh đạo và tổ chức. Điều này có thể giúp họ đảm nhận các vị trí quan trọng và đóng góp tích cực vào công tác quản lý và hỗ trợ.

Nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc: Kinh nghiệm trước đây giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc mới và hiểu rõ những yêu cầu đặc biệt của công tác bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở.

Tóm lại, ưu tiên tuyển chọn những người đã có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân mang lại nhiều lợi ích về chuyên nghiệp, hiểu biết địa phương, uy tín, và kỹ năng lãnh đạo, giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: An ninh quốc gia là gì? Nhiệm vụ, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia