1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế mới nhất 

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản (theo Mẫu số 01-ĐK-TCT) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT_BTC về đăng ký thuế

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

----------------------------------

Dành cơ quan thuế ghi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)

Ngày nhận tờ khai:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Nơi nhận:

 Tổ chức SXKD

 Tổ chức không kinh doanh

 Tổ chức được hoàn thuế

 Hợp đồng dầu khí

 Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

     
 

MÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO TỔ CHỨC

 
     

1. Tên người nộp thuế

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

2a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

2b. Phường/Xã/Thị trấn:

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

2c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

3c. Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

2d. Tỉnh/ Thành phố:

3d. Tỉnh/ Thành phố:

2e. Điện thoại: / Fax:

3e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:

E-mail:

4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

4a. Số quyết định:

5a. Số:

4b. Ngày ký quyết định: …/…/……

5b. Ngày cấp: …/…/……

4c. Cơ quan ra quyết định:

5c. Cơ quan cấp:

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính

 Có  Không

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động: ……/……/…………

8.1. Vốn trong nước:

 

8.1a. Vốn nhà nước:

Tỷ trọng: %

8.1b. Vốn tư nhân

Tỷ trọng: %

8.2. Vốn nước ngoài

Tỷ trọng: %

8.3. Vốn khác

Tỷ trọng: %

10. Loại hình kinh tếCông ty cổ phầnCông ty hợp danhHợp tác xãTổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NNCông ty TNHHHợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoàiTổ hợp tácĐơn vị vũ trangDoanh nghiệp tư nhânTổ chức là thương nhân biên giớiĐơn vị sự nghiệpLoại hình khác

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh

 Độc lập  Phụ thuộc

12. Năm tài chính

Áp dụng từ ngày …/…

đến ngày …/…

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN

13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

13c. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ: ……….

14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 CMND

 CCCD

 Hộ chiếu

 CMT biên giới

 Giấy thông hành

 Khác

Số giấy tờ:................................................................

Ngày cấp:.......................... Nơi cấp..........................

14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14đ. Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Phường/ xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

14e. Thông tin khác

Điện thoại: /Fax:

Email: Website:

15. Các loại thuế phải nộpGiá trị gia tăngTiêu thụ đặc biệtThuế xuất, nhập khẩuTài nguyênThu nhập doanh nghiệpMôn bàiThuế bảo vệ môi trườngPhí, lệ phíThu nhập cá nhânThuế SDĐPNNThuê đấtKhác

16. Phương pháp tính thuế GTGTKhấu trừTrực tiếp trên GTGTTrực tiếp trên doanh sốKhông phải nộp thuế GTT

17. Thông tin về các đơn vị liên quanCó đơn vị độc lậpCó đơn vị trực thuộcCó nhà thầu, nhà đầu tư dầu khíCó địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộcCó hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

18. Thông tin khác

18a. Tên giám đốc/tổng giám đốc:

18c. Tên kế toán trưởng:

18b. Điện thoại liên lạc:

18d. Điện thoại liên lạc:

19. Tài khoản ngân hàng

 Có tài khoản ngân hàng

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)Sáp nhậpHợp nhấtTáchChiaKhác

Mã số thuế trước của tổ chức đó: ………………………… 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…………, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: - Người nộp tờ khai đăng ký mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT_BTC là tổ chức kinh tế, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp.

- Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì phải đóng dấu trên tờ khai này.Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc đóng dấu cho cơ quan thuế.

Như vậy, Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh các thông tin định danh của mình (đây là các thông tin cơ bản để phân biệt người nộp thuế với những người nộp thuế khác). Với cá nhân thì đó là các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ…

 

2. Nộp tờ khai bổ sung đăng ký thuế ở đâu?

Thưa luật sư, Cho em hỏi tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế nộp ở cơ quan thuế hay là ở sở kế hoạch đấu tư vậy? Em xin cảm ơn.

Nộp tờ khai bổ sung đăng ký thuế ở đâu?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định như sau:

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MSTban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Do đó, khi bạn nộp tờ khai bổ sung đăng ký thuế bạn sẽ nộp tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý mà bạn đăng ký thuế.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh?

 

3. Thời hạn đăng ký thuế?

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:
1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

2. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

4. Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

5. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên

 

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế?

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính.

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở.

3. Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. 

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý : Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;

 

5. Thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp?

Chúng tôi đang muốn chuyển địa chỉ trụ sở công ty sang quận khác( trong thành phố Hà Nội). Được biết chúng tôi phải thực hiện khai báo trên cơ quan thuế tại cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới ? Mong luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục thực hiện việc khai báo đó ?
Tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Điều 27 Luật Quản lý thuế quy định: " Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. "

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC, cụ thể:

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Theo đó, Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:

- Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp nộp thuế chuyển đi: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

- Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện theo quy định tại Điểm b khoản 3 điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp hoặc đặt câu hỏi qua: Tư vấn pháp luật qua Email. Trân trọng./.

 

6. Tư vấn về thời hạn đăng ký thuế?

Chào luật sư! Tôi có thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp giúp như sau: Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

"a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.(Đã được thay thế bởi nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập, hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân;

- Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập);

- Phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp."

Như vậy bạn cần phải xem mình thuộc đối tượng nào để xác định được thời hạn cụ thể.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Không có chứng từ khấu trừ thuế liệu có được hoàn thuế thu nhập cá nhân không ?