1. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Từ khoản 1 Điều 43 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sau đó được bổ sung bởi khoản 15 Điều 12 của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đã quy định các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình không theo tuyến. Trong trường hợp này, Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị đề xuất hồ sơ theo các quy định cụ thể, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Đơn này phải tuân theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Đây có thể coi là bước quan trọng đầu tiên khi đơn vị muốn xây dựng công trình mới không theo tuyến.

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, đơn vị cần phải đính kèm ít nhất một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng đơn vị có đủ quyền lợi sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng.

- Đối với trường hợp xây dựng công trình không theo tuyến mà không cần thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, đơn vị cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án: Đây là văn bản chứng nhận cấp phép cho việc thực hiện dự án xây dựng không theo tuyến. Quyết định này cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có liên quan đến dự án cụ thể.

+ Văn bản thông báo kết quả thẩm định: Trong trường hợp có thẩm định từ cơ quan chuyên môn về xây dựng, đơn vị cần có văn bản thông báo kết quả thẩm định này cùng với hồ sơ của bản vẽ thiết kế cơ sở (phải được đóng dấu xác nhận kèm theo), nếu có.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng: Đơn vị cần cung cấp báo cáo về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng. Báo cáo này thường đi kèm với các biện pháp, giải pháp được đề xuất để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của công trình.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: Điều này bao gồm giấy chứng nhận về việc thiết kế của công trình đã được phê duyệt về mặt phòng cháy và chữa cháy, cùng với các tài liệu và bản vẽ đã được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

+ Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường: Đơn vị cần cung cấp văn bản chứng nhận về kết quả thực hiện thủ tục liên quan đến bảo vệ môi trường, tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều này có thể bao gồm các biện pháp bảo vệ môi trường và các cam kết đối với việc giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường xung quanh.

- Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm 02 bộ bản vẽ chi tiết như sau:

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình: Bản vẽ này mô tả định vị và vị trí chính xác của công trình trong môi trường xung quanh, giúp xác định quy mô và đặt địa điểm cụ thể của dự án.

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình: Bản vẽ này thường đi kèm với các chi tiết như kích thước tổng thể của công trình, các khu vực chức năng khác nhau và mối liên kết giữa các phần của công trình.

+ Bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình: Cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu trúc và hình dạng của công trình từ các góc độ khác nhau, giúp hiểu rõ hơn về kiến trúc tổng thể.

+ Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng: Mô tả cấu trúc móng của công trình, bao gồm kích thước, vật liệu sử dụng và chi tiết khác liên quan đến móng.

+ Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình: Bao gồm thông số và chi tiết về kết cấu chính của công trình, giúp hiểu rõ về cách công trình được xây dựng và cấu trúc chịu lực.

+ Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án: Thể hiện cách công trình kết nối với các hạng mục hạ tầng khác nhau như đường, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật khác, đảm bảo tính liên thông và tích hợp với môi trường xung quanh.

- Hợp đồng thuê đất hợp pháp: Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình không theo tuyến, việc thuê đất là bước quan trọng để có thể thực hiện dự án. Hợp đồng thuê đất cần được lập theo quy định của pháp luật và phải được coi là hợp pháp để đảm bảo tính chắc chắn và hợp lý của quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, bộ phận công trình: Nếu chủ đầu tư xây dựng không theo tuyến và có kế hoạch gắn vào công trình hiện hữu hoặc bổ sung công trình đã tồn tại, cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của công trình hoặc bộ phận công trình đó. Điều này có thể bao gồm các tài liệu như sổ đỏ, chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc các giấy tờ khác liên quan đến quyền sở hữu. Nếu không có quyền sở hữu, chủ đầu tư cũng cần bổ sung hợp đồng thuê công trình, bộ phận công trình để đảm bảo quyền lợi pháp lý trong quá trình xây dựng và sử dụng. Việc này đặc biệt quan trọng khi liên quan đến những công trình có sẵn, nơi mà việc sử dụng đất và quyền sở hữu đều đòi hỏi sự minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính pháp lý và tránh các tranh chấp về quyền sử dụng đất sau này.

- Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản vẽ thể hiện giải pháp liên kết: Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình là tài liệu chi tiết về quá trình đánh giá an toàn của công trình xây dựng. Nó cần mô tả các biện pháp an toàn đã được thực hiện để đảm bảo rằng công trình không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mà còn đáp ứng yêu cầu pháp luật. Bản vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với công trình hiện hữu là một phần quan trọng của hồ sơ thiết kế. Nó thường bao gồm các chi tiết về cách công trình mới sẽ kết hợp và tương tác với các yếu tố có sẵn trong môi trường xung quanh.

- Bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: Để đảm bảo chất lượng và uy tín, cần kèm theo bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng. Điều này chứng minh rằng tổ chức có đủ năng lực và được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thẩm tra thiết kế.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được cấp theo quy định: Bản sao chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình là bằng chứng về kỹ năng và đào tạo chuyên nghiệp của họ. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng những người đảm nhận các trách nhiệm quan trọng trong quá trình xây dựng có đủ năng lực và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Qua đó, việc chuẩn bị hồ sơ theo đúng các quy định trên là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng mới công trình không theo tuyến.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Chủ công trình xây dựng không theo tuyến cần nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo một trong hai phương thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Chủ công trình có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Quá trình này đòi hỏi sự chắc chắn giấy tờ và thông tin liên quan và chủ công trình cần tuân thủ các quy trình và hướng dẫn của cơ quan cấp phép.

- Nộp hồ sơ trực tuyến: Chủ công trình cũng có thể sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Việc này giúp tối ưu hóa quá trình nộp đơn, giảm thời gian và chi phí, đồng thời tăng tính hiệu quả và minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc chức năng và phạm vi quản lý của từng cơ quan:

- Sở Xây dựng: Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình không theo tuyến thuộc phạm vi chức năng và quản lý của sở.

- Ban quản lý khu công nghiệp: Áp dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp.

- Khu chế xuất: Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình không theo tuyến trong khu chế xuất.

- Khu công nghệ cao: Đối với công trình không theo tuyến trong khu công nghệ cao.

- Khu kinh tế: Áp dụng cho các công trình không theo tuyến trong khu kinh tế.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình không theo tuyến cấp III, cấp IV trên địa bàn do huyện quản lý.

3. Lưu ý về bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến 

Khi chuẩn bị giấy tờ trong bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, quan trọng nhất là đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các giấy tờ. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

- Tuân thủ quy định của pháp luật: Đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ được chuẩn bị tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng và cấp phép xây dựng. Việc này giúp tránh phải điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ sau đó, làm chậm quá trình xử lý.

- Đối chiếu thông tin chính xác: Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trên các giấy tờ để đảm bảo sự chính xác. Những sai sót nhỏ có thể dẫn đến trục trặc trong quá trình xử lý hồ sơ.

- Đồng bộ giữa các giấy tờ: Đảm bảo sự đồng bộ giữa các giấy tờ trong hồ sơ. Thông tin trên đơn đề nghị cấp giấy phép, bản vẽ, báo cáo an toàn và các giấy tờ khác nên phản ánh một hình ảnh đồng nhất và liên quan.

- Chú ý đến hạn chót nộp hồ sơ: Theo dõi và đảm bảo rằng hồ sơ được nộp đúng hạn. Quá trình xử lý có thể mất thời gian và quá trình nộp hồ sơ muộn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng.

- Chứng thực giấy tờ: Chứng thực tất cả các bản sao của giấy tờ được nộp. Nếu có thể, sử dụng các bản chính hoặc bản chứng thực để tăng cường tính chính xác và pháp lý.

- Lưu ý đến yêu cầu đặc biệt của cơ quan cấp phép: Kiểm tra và tuân thủ các yêu cầu đặc biệt của cơ quan cấp phép. Mỗi địa phương hoặc cơ quan có thể có quy định riêng biệt và yêu cầu khác nhau.

- Giữ bản gốc và bản sao: Bảo quản bản gốc của tất cả các giấy tờ và nên chuẩn bị các bản sao để nộp. Điều này giúp bảo vệ các tài liệu quan trọng khỏi mất mát và có sẵn khi cần thiết.

Những lưu ý này giúp đảm bảo rằng hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của bạn là đầy đủ, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tăng cơ hội thành công trong quá trình xử lý.

Xem thêm: Thi công xây dựng công trình gồm những việc gì?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn