1. Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp được hiểu như thế nào?

Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng và bắt buộc đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp vào Việt Nam. Đây là một loại giấy phép không thể thiếu trong quá trình xin cấp phép nhập khẩu đối với các cơ sở kinh doanh liên quan đến ngành nông nghiệp lâm nghiệp.

Việc có giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là điều hết sức cần thiết để đảm bảo sự hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Các doanh nghiệp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp phải tuân thủ quy trình xin cấp phép, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn sinh học và khả năng chống lại các loại sâu bệnh, nguyên tố có hại và dịch bệnh tiềm năng. Qua đó, giấy phép nhập khẩu đảm bảo rằng những giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn tối ưu.

Đối với các cơ sở kinh doanh nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, việc xin cấp phép nhập khẩu là bước quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý và đảm bảo an toàn cho môi trường nông nghiệp. Việc thiếu giấy phép hoặc vi phạm quy định liên quan có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nông nghiệp lâm nghiệp của Việt Nam. Do đó, việc xin cấp và sở hữu giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là điều cần thiết và bắt buộc để duy trì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng

2. Thủ tục cấp lại giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp gồm những gì?

Để thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp phải thực hiện qua các bước theo quy định tại Điều 26 Nghị định 27/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

* Bước 1: chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ cụ thể bao gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05/LN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 27: Đây là một văn bản chính thức được lập theo mẫu số 05/LN Phụ lục II, đi kèm với Nghị định 27. Văn bản này chứa thông tin chi tiết và các yêu cầu cần thiết để đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Hồ sơ đề nghị cần được hoàn thiện và nộp theo mẫu này.

- Bản chính lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu: Đây là một tài liệu quan trọng trong hồ sơ đề nghị, nêu rõ lý lịch của giống cây trồng lâm nghiệp mà doanh nghiệp đề nghị nhập khẩu. Mỗi giống cây trồng chỉ được nộp một lần khi nhập khẩu lần đầu. Bản chính lý lịch này cũng tuân theo mẫu số 07/LN Phụ lục II, đi kèm với Nghị định 27.

- Bên cạnh đó, trong quá trình nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức và cá nhân cần bổ sung một trong các giấy tờ sau:

+ Bản chính hoặc bản sao thiết kế kỹ thuật trồng khảo nghiệm, thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp: Đối với trường hợp nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm, thử nghiệm, tổ chức hoặc cá nhân phải cung cấp bản chính hoặc bản sao của thiết kế kỹ thuật về việc trồng và thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp. Thông tin này giúp đánh giá khả năng và hiệu quả của giống cây trồng trong môi trường mới.

+ Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài, kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Việt: Trường hợp nhập khẩu dựa trên thỏa thuận hợp tác, tổ chức hoặc cá nhân cần cung cấp bản sao thỏa thuận hợp tác được lập bằng tiếng nước ngoài. Đồng thời, bản dịch công chứng sang tiếng Việt cũng cần được đính kèm. Thông qua thỏa thuận này, các bên có thể thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi kiến thức về giống cây trồng lâm nghiệp.

+ Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam: Đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp để tham gia hội chợ, triển lãm, tổ chức hoặc cá nhân cần cung cấp bản chính hoặc bản sao của giấy xác nhận hoặc giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu sẽ được giới thiệu và trưng bày trong một sự kiện chuyên nghiệp và có sự tham gia của các chuyên gia và nhà sản xuất trong ngành.

+ Bản sao Giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài, kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Việt: Đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp để làm quà tặng, tổ chức hoặc cá nhân cần cung cấp bản sao Giấy xác nhận giữa hai bên được lập bằng tiếng nước ngoài. Đồng thời, bản dịch công chứng sang tiếng Việt cũng cần được đính kèm. Điều này đảm bảo tính chính xác và xác thực của giấy tờ và mục đích nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là làm quà tặng.

+ Bản sao văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật: Trường hợp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân cần cung cấp bản sao văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư. Văn bản này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định về đầu tư khi nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

* Bước 2: nộp hồ sơ:

Để thực hiện quy trình nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể chọn một trong các phương thức sau để nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp: Tổ chức hoặc cá nhân có thể mang 01 bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nộp trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền. Quy trình này đòi hỏi việc di chuyển và gặp gỡ trực tiếp với các quan chức liên quan để hoàn thành quy trình nộp hồ sơ.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính: Tổ chức hoặc cá nhân có thể sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo an toàn và tính bảo mật của hồ sơ trong quá trình chuyển phát.

- Gửi qua môi trường điện tử: Tổ chức hoặc cá nhân có thể chọn gửi hồ sơ qua môi trường điện tử. Điều này bao gồm việc tạo tài khoản và sử dụng các hệ thống giao tiếp và truyền thông điện tử để tải lên và gửi hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phương thức này tiện lợi và tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện truyền thông truyền thống.

- Gửi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: Tổ chức hoặc cá nhân cũng có thể sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia để gửi hồ sơ. Cổng thông tin này cung cấp một nền tảng trực tuyến để nộp và xử lý hồ sơ một cách thuận tiện và hiệu quả.

Việc lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp tùy thuộc vào sự thuận tiện và yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân. Tất cả các phương thức trên đều nhằm đảm bảo quá trình nộp hồ sơ diễn ra trơn tru và đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Bước 3: xử lý hồ sơ:

- Trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

+ Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: Điều này đặt ra một thời hạn cụ thể cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ. Trong vòng không quá 01 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ các thành phần cần thiết hay không.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết, để hoàn thiện: Nếu hồ sơ không đủ các thành phần yêu cầu theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết về việc thiếu sót này bằng văn bản. Thông báo nhằm yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

- Trường hợp nộp qua môi trường điện tử hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia:

+ Trong khoảng thời gian không vượt quá 01 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần trong hồ sơ: Điều này áp dụng khi tổ chức hoặc cá nhân chọn phương thức nộp hồ sơ qua môi trường điện tử hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Bộ sẽ thực hiện quá trình xem xét và kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ các thành phần cần thiết hay không.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ các thành phần theo quy định, Bộ sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân để họ được biết và tiến hành hoàn thiện hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết về việc thiếu sót này thông qua văn bản. Thông báo này sẽ yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân tiến hành bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định

* Bước 4: cấp giấy phép:

Với mục tiêu đảm bảo quá trình xử lý nhanh chóng và hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ để thực hiện thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 08/LN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 27 nêu trên. Trong suốt thời gian này, Bộ sẽ tiến hành việc đánh giá và xem xét kỹ lưỡng các yếu tố quan trọng trong hồ sơ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Qua quá trình thẩm định, Bộ sẽ đánh giá sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 08/LN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 27. Điều này đảm bảo rằng các tổ chức và cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật để nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp với sự hỗ trợ chính thức từ chính quyền.

3. Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 27/2021/NĐ-CP các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Cụ thể:

- Trường hợp bị mất: Đây là khi giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp bị mất đi hoặc không tìm thấy nữa. Nguyên nhân có thể là do mất mát vật lý, thiếu sót trong quá trình lưu trữ hoặc hồ sơ.

- Trường hợp bị hỏng: Đây là khi giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp bị hỏng hóc, bị phá hoại hoặc không còn khả năng sử dụng. Điều này có thể xảy ra do sự cố về vật lý, thời gian, thiên tai hoặc hành vi gây hại.

Cả hai trường hợp trên đều yêu cầu việc cấp lại giấy phép để đảm bảo sự tiếp tục hoạt động nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định và quy trình quy định. Quá trình cấp lại giấy phép có thể đòi hỏi thủ tục, trình tự và yêu cầu cụ thể được quy định bởi các quy định pháp lý liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.