1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty luật Minh Khuê tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư:

1.1. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Kế hoạch và Đầu tư & UBND Tỉnh/Thành phố Hà Nội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

1.2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành quyển theo Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014 gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký; (mẫu lấy theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)

- Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).

-Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh.

- Báo cáo tình hình hoạt động của dự án

1.3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

>> Xem thêm:  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

2. Dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Công ty luật Minh Khuê là một hãng luật hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp; sở hữu trí tuệ; đầu tư nước ngoài.... Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép hoạt động của Chi Nhánh, VPĐD là một trong những dịch vụ pháp lý quan trọng mà công ty hiện đang cung cấp:

2.1. Thẩm quyền giải quyết:

Phòng đầu tư nước ngoài - Sở kế hoạch và Đầu tư và UBND Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2.2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính :

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp như sau:

"Điều 48. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở."

Như vậy, hồ sơ Đăng ký thay đổi hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của CN/VPĐD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - theo mẫu trong TT 02/2019/TT-BKHĐT;

- Trường hợp hoạt động Chi nhánh được gắn trong Giấy Chứng nhận đầu tư và chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy Chứng nhận đầu tư - theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp (Đối với Doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội và trong trường hợp Chi nhánh, VPĐD đổi tên do Doanh nghiệp đổi tên; Chi nhánh bổ sung mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh sau khi doanh nghiệp bổ sung mục tiêu hoạt động);

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);

- Báo cáo tình hình hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ như trên đến phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ được làm bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng. Hồ sơ được đóng chắc chắn để sử dụng và bảo quản lâu dài.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chi tiết, báo giá dịch vụ tư vấn cụ thể cho từng trường hợp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhằm phòng ngừa và loại bỏ những hạn chế, vướng mắc của pháp luật đầu tư kinh doanh tại Việt Nam có thể gặp phải. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý cá nhân cho nhà đầu tư nước ngoài như: Cấp giấy phép lao động, thẻ thưởng trú, lãnh sự và dịch thuật tài liệu cho nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư