1. Đối tượng áp dụng

Theo Điều 93 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, việc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được coi là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với những người phạm tội như được quy định tại Điều 94 của cùng Luật, nhằm đảm bảo họ tham gia vào các hoạt động lao động, văn hoá, nghề nghiệp và sinh hoạt dưới sự giám sát của cơ sở giáo dục.

Cụ thể, đối tượng chịu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo Điều 94 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi vào năm 2020) bao gồm:

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính ít nhất 02 lần và đã lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba trong khoảng thời gian 06 tháng về một trong các hành vi quy định tại khoản 6 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhưng không phải là tội phạm và không có nơi cư trú ổn định;

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên, thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 6 của Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhưng không phải là tội phạm và đã trải qua biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước đó.

Tuy nhiên, không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người chưa đủ 18 tuổi; Phụ nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; Phụ nữ đang mang thai và có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.

 

2. Hồ sơ đề nghị

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, quá trình việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với những người thuộc đối tượng được quy định tại Điều 94 của Luật này được thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với những người vi phạm hành chính có nơi cư trú ổn định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tại địa phương người đó cư trú sẽ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Hồ sơ đề nghị này bao gồm: Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm; Tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của họ; Thông tin về biện pháp giáo dục đã được áp dụng tại xã, phường, thị trấn; Bản tường trình từ người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu liên quan khác.

- Đối với những người không cư trú tại nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành xác minh. Nếu xác định được nơi cư trú, họ sẽ chuyển hồ sơ kèm theo biên bản vi phạm đến địa phương đó để tiến hành xử lý. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó, họ sẽ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Hồ sơ đề nghị này bao gồm: Biên bản vi phạm; Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm; Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của họ; Bản trích lục tiền án, tiền sự (nếu có); Thông tin về biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); Bản tường trình từ người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

- Công an cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 của Điều này.

- Trong trường hợp người vi phạm thuộc phạm vi xử lý của Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để bị truy cứu trách nhiệm hình sự và thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định, thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc sẽ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người đó.

 

3. Thẩm quyền xem xét, quyết định

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 55 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì trong vòng một ngày (01) làm việc, tính từ ngày kết thúc thời hạn đọc hồ sơ theo quy định tại khoản 3 của Điều 101 của Luật này, hoặc từ ngày Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc lập biên bản về hành vi vi phạm mới theo quy định tại khoản 3 của Điều 118 của Luật này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc phải gửi hồ sơ đến Trưởng Công an cấp huyện.

Trong khoảng hai ngày (02) làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện sẽ quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Trưởng Công an cấp huyện sẽ chuyển trả lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung; thời hạn bổ sung là hai ngày làm việc, tính từ ngày nhận lại hồ sơ.

Trong vòng hai ngày (02) làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng Công an cấp huyện sẽ quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trong vòng một ngày (01) làm việc, tính từ ngày kết thúc thời hạn đọc hồ sơ theo quy định tại khoản 3 của Điều 101 của Luật này, Trưởng Công an cấp huyện và Giám đốc Công an cấp tỉnh, trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 101 của Luật này, sẽ quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện tại địa phương người bị đề nghị áp dụng biện pháp có hành vi vi phạm để quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

 

4. Thời hạn và trách nhiệm đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Dựa theo quy định tại khoản 1 của Điều 9 trong Nghị định 140/2021/NĐ-CP về việc thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, các điều sau được áp dụng:

- Trong vòng 05 ngày, tính từ ngày nhận quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, Trưởng Công an cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức việc đưa người cần tuân thủ quyết định vào các cơ sở này. Trong trường hợp cần thời gian bổ sung hồ sơ trước khi đưa người vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, Trưởng Công an cấp huyện có thể ra quyết định tạm giữ người đó theo thủ tục hành chính quy định tại điểm c của khoản 1 của Điều 122 trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thời gian tạm giữ sẽ được tính vào thời gian thực hiện quyết định.

- Chế độ ăn cho người bị tạm giữ sẽ tương đương với chế độ ăn của học sinh hoặc trại viên tại các trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, và được dự toán trong ngân sách hàng năm của Bộ Công an.

- Nếu người đó không tuân thủ quyết định hoặc có hành vi chống đối, sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để buộc họ tuân thủ. Nếu hành vi chống đối có dấu hiệu của tội phạm, sẽ được lập hồ sơ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thủ tục đưa người cần tuân thủ quyết định vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 14 và Điều 28 của Nghị định này.

Do đó, việc tổ chức đưa người cần tuân thủ quyết định vào cơ sở giáo dục bắt buộc sẽ do Trưởng Công an cấp huyện thực hiện. Và trong vòng 05 ngày, tính từ ngày nhận quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Cơ sở giáo dục bắt buộc được áp dụng khi nào và với đối tượng nào?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!