1. Trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP 

Khi nhắc đến trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thì ta thường sẽ nghĩ ngay việc rằng đây là một thủ tục cần những điều kiện nhất định trong việc bán lẻ, khi thực hiện bán lẻ xăng dầu thì cần xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền trong việc xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như sau:

Đầu tiên thì thương nhân cần gửi một bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền. Việc gửi một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác đến cơ quan có thẩm quyền là một phần quan trọng trong quá trình xin giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Nếu như mà hồ sơ của thương nhân chuẩn bị mà chưa có hợp lệ hay đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ, thời hạn ra văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ đó là trong vòng 07 ngày làm việc được tính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm là xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định cho thương nhân trong thời hạn là 30 ngày làm việc kể từ khi mà nhận đươc hồ sơ hợp lệ. Nếu như mà từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu do không có đáp ứng đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải trả lời bằng một văn bản cụ thể và nêu rõ lý do không đáp ứng là gì để cho thương nhận có thể biết rõ nguyên nhân mà mình không được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Một lưu lý đó là thương nhận khi mà được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài Chính. Và thời hạn có hiệu lực của giấy xác nhận này sẽ là 05 năm kể từ ngày được cấp mới theo quy định của pháp luật. 

2. Các trường hợp thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thu hồi giấy xác nhận là quá trình cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ giấy phép hoặc giấy xác nhận đã được cấp trước đó cho một tổ chức hoặc cá nhân. Thủ tục này thường được thực hiện khi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm các quy định, không tuân thủ các yêu cầu pháp luật, hoặc gây ra các vấn đề liên quan đến an toàn, môi trường, hoặc quy định khác.

Vi phạm quy định pháp luật: Nếu tổ chức hoặc cá nhân không tuân thủ các quy định pháp luật hoặc quy định do cơ quan quản lý thi hành, giấy phép hoặc giấy xác nhận có thể bị thu hồi.

Vi phạm điều kiện của giấy phép: Nếu tổ chức hoặc cá nhân không tuân thủ các điều kiện và điều khoản được đặt ra trong giấy phép hoặc giấy xác nhận, thì cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định thu hồi giấy phép.

Không tuân thủ các yêu cầu về an toàn: Nếu tổ chức hoặc cá nhân gây ra nguy cơ an toàn hoặc không tuân thủ các yêu cầu an toàn liên quan đến hoạt động của họ, cơ quan có thẩm quyền có thể thu hồi giấy xác nhận để bảo vệ công chúng và môi trường.

Vi phạm quy định về môi trường: Nếu tổ chức hoặc cá nhân gây ra ô nhiễm môi trường hoặc không tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giấy phép hoặc giấy xác nhận có thể bị thu hồi để ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với môi trường.

Tuy nhiên thì đối với việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thì có quy định cụ thể về các trường hợp thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.  Căn cứ pháp lý thì căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

Theo đó thì giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

- Thương nhân không tiếp tục làm đại lý kinh doanh xăng dầu. Theo đó thì nếu như mà một thương nhân mà quyết định là không tiếp tục làm đại lý kinh doanh xăng dầu nữa thì sẽ bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Thương nhân nên thông báo cho các đối tác kinh doanh, như nhà cung cấp xăng dầu và khách hàng, về việc họ sẽ ngừng cung cấp hoặc mua xăng dầu từ họ trong tương lai.

- Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên. Nếu một thương nhân ngưng hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một tháng trở lên, cơ quan quản lý có thể xem xét việc thu hồi giấy xác nhận của họ vì họ không còn duy trì hoạt động kinh doanh như đã đăng ký.

- Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật. Phá sản là một từ ngữ dùng để chỉ thương nhân mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, tức là không còn tài sản để thanh toán nợ khi đến hạn. Thương nhân bị phá sản sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Điều này bao gồm việc dừng bán xăng dầu, ngừng quảng cáo và loại bỏ bất kỳ biển hiệu hoặc biểu ngữ quảng cáo nào liên quan đến kinh doanh xăng dầu. Thủ tục phá sản và thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa ra. 

- Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Tức là trong trường hợp này thương nhân không đáp ứng được các điều kiện cơ bản theo quy định của pháp luật để có thể làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật đưa ra. Như là điều kiện về trang thiết bị đạt quy chuẩn quỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy bảo vệ môi trường hay là điều kiện về cán bộ nhân viên cần phải được đào tạo huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.  

Như vậy thì cơ quan thẩm quyền sẽ thực hiện thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu khi mà thương nhân thuộc vào một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

3. Phí xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022, phí thẩm định được giảm 50% theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở thị xã, thành phố: 600.000 (đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định)

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở các khu vực khác: 300.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định)

Từ ngày 01/7/2022 trở đi, phí thẩm định được thu theo Thông tư số 168/2016/TTBTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở thị xã, thành phố: 1.200.000 (đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định)

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở các khu vực khác: 600.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định) (Thanh toán phí tại thời điểm nhận kết quả)

Tham khảo thêm: Đại lý bán lẻ xăng dầu là gì? Quy định về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu?  hoặc Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là gì? Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là gì? 

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 hoặc là qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hỗ trợ chi tiết