Giả sử vào ngày 26/7/2015 cá nhân đang nắm giữ hợp đồng trên không thể đặt lệnh bán do hết thời gian giao dịch?.Hay từ ngày 24/7/2015 cá nhân không thể quyết toán hợp đồng của mình bằng một lệnh mua 100.000 thùng dầu đáo hạn ngày 27/5/2015 được nữa?.Kính mong luật sư giúp đỡ tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi :P.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sư của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục gia hạn hợp đồng thương mai dịch vụ

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội​.

Nghị định 158/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

Quyết định 4361/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục hàng hoá được phép giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá;

Nội dung phân tích:

Khi một hợp đồng tương lai đến hạn thanh toán ví dụ hợp đồng bán 100.000 thùng dầu với giá 75 USD một thùng đáo hạn vào ngày 26/7/2015 thì đến ngày đó làm thế nào thì có thể không tiến hành việc giao hàng - tiền giữa các bên. Trong trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Hợp đồng tương lai được hiểu là một hợp đồng được tiêu chuẩn hoá, được giao dịch trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, để mua hay bán một số loại hàng hoá nhất định, ở một mức giá nhất định, vào một ngày xác định trong tương lai. Ngày trong tương lai đó gọi là ngày giao hàng, hay ngày thanh toán cuối cùng. Giá được xác định ngay tại thời điểm kí hợp đồng được gọi là giá tương lai, còn giá của hàng hoá đó vào ngày giao hàng là giá quyết toán. Thông thường, càng dần đến ngày giao hàng thì giá quyết toán sẽ hội tụ dần về giá tương lai.

- Trong trường hợp này, đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là dầu thô nên dầu không phải là mặt hàng được phép giao dịch qua Sở giao dịch theo Danh mục các loại hàng hóa này được ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 18/8/2010 do vậy trong trường hợp này ta xác định đây là Hợp đồng kỳ hạn chứ không phải thuộc hợp đồng tương lai như bạn đã xác định. Việc xác định hợp đồng kì hạn như sau:

+ Chỉ những hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa thì mới thực hiện việc ký kết hợp đồng tương lai.

+ Việc mua bán theo hợp đồng này phải thực hiện qua Sở giao dịch theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hóa.

Thứ hai ,  Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Nếu các bên có thỏa thuận về vấn đề trên thì hai bên thực hiện theo những thỏa thuận trong hợp đồng về vấn đề này.

- Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật thương mại 2005 Thời hạn giao hàng như sau:

"1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.

2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng."

Tiếp theo, quy định về thời hạn thanh toán giữa các bên được quy định tại Điều 55 Luật thương mại 2005 về Thời hạn thanh toán:

“Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này.”

Như vậy, trong trường hợp quá thời hạn thanh toán và giao hàng một trong các bên không thực hiện theo đúng hợp đồng thì có thể áp dụng một các chế tài thương mại (Điều 292 Luật thương mại 2005 về Các loại chế tài trong thương mại ) kể trên trừ trường hợp các bên có thỏa thuận được miễn trách nhiệm ( Điều 294 Luật thương mại 2005 Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm) trong trường hợp này.

Thứ baTrường hợp hàng hóa này thuộc danh mục được phép giao dịch qua sở giao dịch

 - Theo Điều 63 Luật Thương mại 2005 về Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa:

“1. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.

  2. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.”

- Theo Điều 33 Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định Thời gian giao dịch như sau:

"1. Sở Giao dịch hàng hóa phải công bố thời gian giao dịch cụ thể, bao gồm ngày giao dịch, phiên giao dịch, thời gian khớp lệnh giao dịch và giờ mở cửa, đóng cửa của ngày giao dịch.

2. Sở Giao dịch hàng hóa có thể tạm thời thay đổi thời gian giao dịch trong các trường hợp sau đây:

a) Hệ thống giao dịch có sự cố dẫn đến việc không thể thực hiện các lệnh giao dịch như thường lệ;

b) Quá nửa số thành viên có sự cố về hệ thống chuyển lệnh giao dịch;

c) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Khi xảy ra các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Giao dịch hàng hóa phải tạm ngừng giao dịch cho đến khi khắc phục được các trường hợp này. Trường hợp không khắc phục được trong phiên giao dịch thì phiên giao dịch được coi là kết thúc vào lần khớp lệnh ngay trước đó.

4. Sở Giao dịch hàng hóa phải công bố kịp thời các trường hợp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

- Theo Điều 36 Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy địnhPhương thức giao dịch như sau:

Sở Giao dịch hàng hóa tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung, trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán theo nguyên tắc xác định giá sau đây:

"1. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;

2. Nếu có nhiều mức giá thoả mãn khoản 1 Điều này thì lấy mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất;

3. Nếu vẫn có nhiều mức giá thoả mãn khoản 2 Điều này thì lấy mức giá cao nhất."

- Theo Điều 40 Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định Thời hạn giao dịch hợp đồng:

"1. Thời hạn giao dịch hợp đồng qua Sở Giao dịch hàng hóa được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng cho đến phiên giao dịch cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng.

2. Ngay sau khi hết thời hạn giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng."

Như vậy, theo quy định của pháp luật nếu trong thời hạn giao dịch hợp đồng tính đến ngày đáo hạn 26/7/2015 mà xảy ra các trường hợp không khớp được lệnh mua và lệnh bán thì việc mua bán được xác định là chưa thành công và các bên không phải thực hiện việc giao hàng - tiền giữa các bên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.