1. Thủ tục giải thể chi nhánh (chấm dứt hiệu lực mã số thuế) ?

Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi đang thục hiện hoạt động giải thể chi nhánh. Cho tôi hỏi về thủ tục cần có những giấy tờ gì? và thời gian thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

Điều 213. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục giải thể Chi nhánh công ty: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi Chi nhánh/Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;

- Làm thủ tục hủy dấu của chi nhánh (nếu có);

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động, đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu”.

Khi bạn chấm dứt hoạt động của chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty, công ty phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp cho chi nhánh. Như vậy, bạn vừa phải thông báo chấm dứt hoạt động tới Sở kế hoạch đầu tư, đồng thời cần thông báo tới cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

3. Thời hạn giải quyết việc giải thể chi nhánh:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế.

Trường hợp bạn không thông báo tới cơ quan thuế dẫn tới việc mã số thuế của chi nhánh vẫn tồn tại thì sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài và chậm nộp thuế môn bài như sau:

Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai thuế môn bài phụ thuộc vào số ngày chậm nộp theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày…

4. Hướng dẫn điền mẫu 24/ĐK-TCT

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………….

….., ngày …… tháng …….. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): Nguyễn Văn A

Mã số thuế: 012345xx998

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội...

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): Số 345, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế : Theo yêu cầu của Giám đốc Công ty về việc giải thể Chi Nhánh A…….

Hồ sơ đính kèm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  3. Quyết định giải thể
  4. Biên bản họp
  5. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tông cục hải quan

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Công ty luật Minh Khuê là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. MKLAW FIRM hiện cung ứng dịch vụ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần:

1.Trình tự thực hiện Thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần:

- Tiếp cận và phân tích thông tin từ khách hàng;

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC - Sở KH&ĐT:

Tư vấn giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến 1900.6162

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thành lập sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đối với chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Quyết định và biên bản của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

2. Đối với chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

- Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả bàn giao lại cho khách hàng theo đúng yêu cầu đã được hai bên ký kết trong hợp đồng.

5. Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư doanh nghiệp, gọi : 1900.6162

Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ: Dịch vụ luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp

3. Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Cty Cổ Phần có trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh đặt tại quận Tân Bình, Tp. HCm. Do chi nhánh không hoạt động hiệu quả nên cty mẹ ngoài Hà Nội không chịu bù lỗ, mọi chi phí hoạt động đều không quan tâm.

Giám đốc chi nhánh tại Tp. HCm muốn làm thủ tục giải thể chi nhánh (để không bị dính líu đến pháp luật) nhưng ko thể liên hệ được với người chịu trách nhiệm ngoài cty mẹ. Nhưng theo em được biết thì muốn làm thủ tục giải thể chi nhánh phải có một số giấy tờ cần cty mẹ ký và cung cấp

Vậy cho em hỏi, trường hợp như cty em thì phải làm thế nào?

Nếu cty mẹ không chịu hỗ trợ thì chi nhánh cty em liên hệ cơ quan nào để làm thủ tục giải thể

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!

Người gửi: vy huynh

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh ?

Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp: Công ty của bạn là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh đặt tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Do chi nhánh không hoạt động hiệu quả nên công ty mẹ ngoài Hà Nội không chịu bù lỗ, mọi chi phí hoạt động đều không quan tâm. Giám đốc chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh muốn làm thủ tục giải thể chi nhánh (để không bị dính líu đến pháp luật) nhưng không thể liên hệ được với người chịu trách nhiệm ngoài công ty mẹ.

Trong phạm vi thông tin mà bạn cung cấp, công ty xin đưa ra tư vấn như sau: Nếu bên chi nhánh của bạn hạch toán độc lập so với Công ty mẹ thì bên chi nhánh sẽ tiến hành quyết toán thuế và làm thủ tục giải thể. Nếu bên chi nhánh của bạn hạch toán phụ thuộc so với Công ty mẹ thì chi nhánh sẽ tiến hành liên hệ với công ty mẹ để thực hiện việc quyết toán thuế và tiến hành giải thể. Nếu bên công ty mẹ không chịu hỗ trợ thì bạn có thể liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tại 32 Lê Thánh Tông, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh. Bạn có thể tham khảo thêm về hồ sơ cũng như các bước tiến hành giải thể chi nhánh.

1. Về hồ sơ giải thể chi nhánh

Hồ sơ giải thể chi nhánh của công ty Cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh;

- Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải thể hoạt động Chi nhánh;

- Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh;

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiến đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.

2. Các bước tiến hành giải thể chi nhánh công ty

- Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể chi nhánh. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc sai sẽ được trả lại để sửa đổi bổ sung.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác và thông báo kết quả cho doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm của các bên với việc giải thể chi nhánh công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế cả chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty chúng tôi.

4. Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh trực thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Trường hợp dự án đầu tư nước ngoài gắn với việc thành lập chi nhánh tiếp tục hoạt động, nhưng chi nhánh tạm dừng, đóng cửa hoạt động thì làm thủ tục gì, như thế nào?
Cảm ơn Luật Minh Khuê !

Trả lời:

Trường hợp dự án đầu tư nước ngoài gắn với chi nhánh đã đăng ký hoạt động, khi chi nhánh tạm dừng, đóng cửa, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án nơi đặt chi nhánh theo thủ tục sau đây:

Thông báo về việc tạm ngừng/hoặc đóng cửa theo nội dung quy định tại Điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP và Điều 29 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007.

Hồ sơ dự án đầu tư đang thực hiện (không bao gồm nội dung của Chi nhánh) theo luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP để được cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đó.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh theo mẫu phụ lục II-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Luật sư tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

5. Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ?

Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành:

Luật sư phân tích:

Điều 60, Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việcchấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tạiKhoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơvà chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Khi làm hồ sơ giải thể bạn phải có những giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc & bản sao)

- Báo cáo tài chính của chi nhánh đến thời điểm giải thể

- Quyết toán thuế đến thời điểm giải thể

- Công văn cam kết không xin hoàn thuế

- Biên bản hủy HĐ (nếu có sử dụng)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III.2011 (nếu có)

- Biên bản thanh lý tài sản

- Công văn xác định nghĩa vụ thuế/ công nợ của chi nhánh (công nợ phải thu/phải trả - lương, bảo hiểm)

Bộ hồ sơ này mang lên nộp cho cơ quan thuế, theo lý thuyết thì sau 15 ngày cơ quan thuế sẽ tiến hành đóng MST và chuyển hồ sơ của chi nhánh cho đội quản lý thuế kiểm tra.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê