1. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh. Công ty Luật Minh Khuê, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được tiến hành như sau:

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư tư vấn luật đầu tư - Ảnh minh họa

1. Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

- Mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Nghiên cứu hồ sơ pháp lý, Hướng dẫn - giải thích Luật Đầu tư, Doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan, hỗ trợ khách hàng.

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy CNĐT:

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

- Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

- Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Lập dự án đầu tư;

- Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

- Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;

- Văn bản uỷ quyền;

- Công chứng các giấy tờ có liên quan;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

4. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên của MKLAW sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Bộ phận 1 cửa – Sở KH & ĐT để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

5. Tư vấn sau thành lập công ty nước ngoài:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Cung cấp văn bản pháp luậtcó liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn thủ tục về thuế và kê khai thuế;

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty...

6. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhậ đầu tư:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vân luật đầu tư, gọi: 1900.6162 hoặc trao đổi trực tiếp với luật sư: Tô Thị Phương Dung qua số: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Quý khách hành có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ với Chúng Tôi! Trân trọng./

>> Dịch vụ Luật sư liên quan: Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

2. Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty luật Minh Khuê với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục Điều chỉnh giấy phép đầu tư như sau:

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty luật Minh Khuê với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục Điều chỉnh giấy phép đầu tư như sau:

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung điều chỉnh, cụ thể:

- Thay đổi tên công ty;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website;

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

- Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

- Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

- Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

- Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

- Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh, Đề nghị điều chỉnh, Quyết định của chủ đầu tư về việc điều chỉnh và các giấy tờ khác có liên quan;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Thực hiện các công việc theo ủy quyền:

Công ty luật Minh Khuê sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tai Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp thay đổi trụ sở khác quận);

- Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu doanh nghiệp (Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục đăng ký đổi mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn sau điều chỉnh:

- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ: 0243-9916057 Luật sư tư vấn luật đầu tư: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

3. Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài luôn là một trong những ưu tiên của Công ty Luật Minh Khuê trong hoạt động tư vấn pháp luật nói chung. Trong bối cảnh Việt Nam đang dần hội nhập toàn diện với nền kinh tế thề giới thì hoạt động tư vấn pháp luật đầu tư đang ngày được xã hội coi trọng, đầu tư và phát triển:

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Nội dung tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài của Công ty luật Minh Khuê:

- Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Cấp phép đầu tư, dự án đầu tư đối với Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài …);

- Tư vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Điều chỉnh tên, vốn đầu tư, chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu dự án…) đối với các Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài …đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

- Tư vấn, xác định, lựa chọn (các) đối tác, địa điểm đầu tư, báo cáo điều tra (các) công ty nhằm mục tiêu liên doanh, liên kết và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

- Tư vấn pháp luật, đánh giá nghiên cứu tiền khả thi và khả thi đối với dự án dự định triển khai;

- Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết như giấy phép đầu tư xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v…;

- Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tổ chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị;

- Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, người lao động nước ngoài: Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động, vấn đề thường trú, tạm trú...

- Tư vấn Đánh giá tác động môi trường;

- Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tài liệu.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư của văn phòng thông qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Xem thêm dịch vụ pháp lý: Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

4. Dịch vụ tư vấn dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp không thành lập tổ chức kinh tế, ngoài các nội dung về dự án như đối với nhà đầu tư trong nước nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài cần bổ sung thêm Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm):

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Dịch vụ tư vấn dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Trong trường hợp gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài ngoài những yêu cầu như đăng ký không thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư còn phải nộp kèm theo Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan và Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đối với dự án Dự án do UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mục II. Hình thức đầu tư) hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án do Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mục III. Hình thức đầu tư). Thừi hạn xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 15 ngày.

Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; và dự án do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư phải làm thủ tục thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp đăng ký đầu tư không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, hồ sơ thẩm tra gồm các nội dung sau:

- Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải nộp Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu như mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải nộp cả Giải trình kinh tế - kỹ thuật và giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Trong trường hợp gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài những yêu cầu về hồ sơ như trường hợp không thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp kèm theo Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan và Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Thời hạn thẩm tra không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

Số lượng hồ sơ dự án yêu cầu đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ là 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc; đối 5với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc và đối với dự án do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 04 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê