1. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bổ một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chù hành vi

Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi không phải là quyết định chấm dứt hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự của người đó vĩnh viễn, mà khi người bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi không còn ở trong tình trạng đã bị tuyên bổ nữa thì năng lực hành vi dân sự của họ được khôi phục theo trình tự do pháp luật quy định.

Trong trường hợp này, Điều 379 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định chính người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Theo chúng tôi, pháp luật quy định người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu huỷ quyết tuyên bố họ mất năng lực hành vi dân sự là không hợp lí. Kể từ thời điểm quyết định của tòa án tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự có hiệu lực pháp luật thì người đố đã mất năng lực hành vi tố tụng dân sự. Tuy sau đó họ có thể khỏi bệnh, cai nghiện được nhưng họ đã có năng lực hành vi dân sự hay chưa vẫn phải xác định lại. Do vậy, pháp luật cần quy định việc yêu cầu tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố họ mất năng lực hành vi dân sự phải được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của họ hoặc cơ quan, tổ chức..

Đơn yêu cầu tòa án huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chê năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi dân sự phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự. Trong đó, phải nêu rõ yêu cầu huỷ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi dân sự nào của tòa án, lí do, căn cứ của yêu cầu ...

Người yêu cầu huỷ quyết định tuyên bó hạn chế năng lực hành vi dân sự phải gửi cho tòa án các chứng cứ, tài liệu chửng minh người bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự không còn ở trong tình trạng nghiện ma tuý hoặc các chất kích thích khác như các kết luận giám định, kết quả xét nghiệm, sổ bệnh án, kết quả theo dõi điều ttị của trung tâm cai nghiện, lời thừa nhận của những người thân thích, láng giềng của họ... Người yêu cầu huỷ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi phải gửi cho tòa án các chứng cứ, tài liệu chứng minh người bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi không còn ở trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khó khăn trong nhận thức và đã làm chủ hành vi của họ như kết luận giám định, kết quả xét nghiêm, sổ bệnh án của bệnh viện tâm thần, lời thừa nhận của những người thân thích, láng giềng của họ ...

2. Việc xét đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tòa án huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, theo yêu cầu của đương sự, tòa án cũng tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để xác định tình trạng sức khoẻ hoặc khả năng nhận thức của đương sự giống như việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bổ một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi dân sự.

Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Trong trường họp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi dân sự.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về tuyên bố hủy bỏ quyết định việc mất, hạn chế năng lực hành vi cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Năng lực pháp luật là gì ? Quy định về năng lực pháp luật

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của các nhân ? Mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự