Giấy khai sinh là một loại giấy tờ quan trọng của mỗi cá nhân, nó thể hiện các thông tin cơ bản của một cá nhân bao gồm: họ, tên, chữ đệm của cá nhân; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; và xác định quan hệ cha, mẹ con của một cá nhân. Tất cả những thông tin trên Giấy khai sinh là thông tin hộ tịch gốc, các loại giấy tờ khác của cá nhân có nội dung khác so với nội dung được thể hiện trên Giấy khai sinh thì đều phải điều chỉnh về sao cho trùng với thông tin trên Giấy khai sinh. Do đó, thủ tục đăng ký khai sinh cho một cá nhân là một thủ tục rất quan trọng. Hiện tại theo quy định của pháp luật Việt Nam thì sẽ có hai hình thức đăng ký khai sinh: Một là nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (thẩm quyền được quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014) hai là nộp hồ sơ trực tuyến (online) qua dịch vụ công. 

Hiện nay ở một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai cập nhật tất cả các thủ tục về khai sinh đều thực hiện online thay vì phải đến cơ quan hành chính có thẩm quyền để nộp hồ sơ trực tiếp như trước đây. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khai sinh online được thực hiện như sau:

 

1. Nơi đăng ký khai sinh online

Hiện nay có 3 phương thức mà người dân có thể truy cập để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh online, bao gồm: 

- Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại trang Cổng dịch vụ công quốc gia với đường link là: https://dichvucong.goov.vn/;

- Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại trang Cổng dịch vụ công trực tuyến được đăng tải của từng địa phương, ví dụ như Cổng dịch vụ công trực tuyến ở Hà Nội có đường link là: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/;.....

- Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại trang Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ tư pháp với đường link là: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/

 

2. Các giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh online

Người thực hiện thủ tục chụp và gửi những loại giấy tờ sau: 

- Giấy chứng sinh của người đăng ký khai sinh. Với những trường hợp trẻ sinh ra mà không có Giấy chứng sinh thì phải người làm chứng xác nhận về việc sinh con này, còn nếu trường hợp không có bất kỳ ai có thể làm chứng thì phải có giấy cam đoan về nội dung đã sinh.

- Giấy tờ về nhân thân của cha, mẹ trẻ. Giấy tờ này có thể là một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Nếu như cha mẹ không có giấy tờ nêu trên thì ít nhất phải có giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp có dán ảnh và còn giá trị sử dụng (với chứng minh nhân dân/căn cước công dân thì phải chụp hai mặt).

- Giấy tờ để xác định nơi cư trú của cha, mẹ trẻ: Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (nếu sau ngày 01/07/2021 không thực hiện hộ khẩu giấy nữa, nên thông tin này đã được cấp nhật trên cơ sở quốc gia về quản lý dân cư rồi thì người thực hiện thủ tục không cần phải nộp thông tin này nữa)

- Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ (khi cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn hợp pháp). Nếu trường hợp thông tin về kết hôn này đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không cần thiết phải tải lên loại giấy tờ này 

- Giấy ủy quyền nếu trường hợp người yêu cầu ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thay mình. Nếu trường hợp việc ủy quyền này là ủy quyền cho người thân là ông, bà, cha, mẹ, con, anh chị em ruột, vợ, chồng thì giấy ủy quyền không bắt buộc phải công chứng. Trong trường hợp này thì phải có những giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người ủy quyền

- Giấy tờ về nhân thân của người được ủy quyền, cụ thể là chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu có thời hạn.

 

3. Thủ tục đăng ký khai sinh online tại Hà Nội 

Để đăng ký khai sinh online tại Hà Nội thì có thể truy cập trang Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội, thủ tục như sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội và chọn mục "Dịch vụ công trực tuyến" sau đấy chọn địa chỉ phường/xã/thị trấn nơi nộp hồ sơ.

Sau khi đã chọn đầy đủ thông tin về địa chỉ thì xuống mục "tìm kiếm" nhập từ khóa "Khai sinh" và lựa chọn một trong các thủ tục đăng ký khai sinh xuất hiện, ví dụ như: Đăng ký khai sinh trong trường hợp trẻ bị bỏ rơi; đăng ký khai sinh trường hợp chưa xác định được cha, mẹ đẻ,....

- Bước 2: Nhập các thông tin vào tờ khai đăng ký khai sinh. Trong tờ khai có thể tích hợp yêu cầu luôn về việc cấp bản sao Giấy khai sinh, yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ. Khi đã điền đầy đủ thông tin vào tờ khai thì người thực hiện gửi đính kèm theo những loại giấy tờ đã được liệt kê ở mục trên để tải lên.

- Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin và gửi kèm đầy đủ hồ sơ giấy tờ rồi thì chọn mục "Tiếp tục" (phải kiểm tra lại đầy đủ thông tin đã nhập)

- Bước 4: Khi thông tin đã chính xác rồi thì sẽ nhập mã xác nhận trên trang sau đấy gửi thông tin đi. 

Thông tin về thủ tục của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà bạn đã đăng ký. Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin về hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ gửi kết quả đăng ký khai sinh. Nếu thủ tục đã thực hiện xong thì người yêu cầu sẽ phải mang giấy tờ gốc đến cơ quan có thẩm quyền đã nộp hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp.

 

4. Thủ tục đăng ký khai sinh online tại thành phố Hồ Chí Minh

Để đăng ký khai sinh online tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ truy cập vào trang Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh. Các bước thực hiện sẽ được thực hiện giống như Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ngoài những trang nêu trên thì các cá nhân cũng có thể làm thủ tục đăng ký ở tại trang Dịch vụ công quốc gia và trang Hệ thống đăng ký hộ tịc trực tuyến Bộ tư pháp, cụ thể như sau: 

* Đăng ký tại Cổng dịch vụ công quốc gia

- Bước 1: Người yêu cầu truy cập vào trang Cổng dịch vụ công quốc gia sau đấy thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản. Sau khi đã có tài khoản thì người thực hiện thủ tục tiến hành đăng nhập để thực hiện các bước tiếp theo

- Bước 2: Tìm mục "Công dân" trên trang rồi chọn danh mục "Có con nhỏ" trong mục "Công dân" sau đấy chọn mục "Khai sinh"

- Bước 3: Chọn danh mục thủ tục mà mình cần lựa chọn: Ví dụ thủ tục đăng ký khai sinh; thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp cha, mẹ, con;.....

- Bước 4: Sau đấy chọn cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

- Bước 5: Chọn mục "Danh mục đăng ký khai sinh" -> chọn "Đăng ký khai sinh thông thường" -> chọn "Nộp trực tuyến".

- Bước 6: Điền thông tin vào tờ khai đăng ký khai sinh -> Gửi kèm theo các giấy tờ đã được nêu ở mục trên.

* Đăng ký tại Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến Bộ tư pháp 

- Bước 1: Truy cập vào trang Hệ thông đăng ký hộ tịch trực tuyến Bộ tư pháp -> Chọn tỉnh thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh-> chọn mục "Đăng ký khai sinh mới"

- Bước 2: Lựa chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh -> chọn mục "Tiếp tục"

- Bước 3: Điền thông tin vào "Tờ khai đăng ký khai sinh" -> Tải đầy đủ các hồ sơ được nêu ở mục trên

- Bước 4: Xác nhận thông tin xem đã đầy đủ

- Bước 5: Sau khi thông tin đã đầy đủ thì chọn mục "Tiếp tục"

- Bước 6: Nhận mã số hồ sơ đăng ký của mình và chọn mục "Kết thúc thủ tục"

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách hàng chưa hiểu hết được vấn đề hay có thắc mắc gì thêm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc quý khách hàng vui lòng trao đổi với bộ phân Luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng! Trân trọng cảm ơn!