TH2: Mở văn phòng tuyển sinh của trường cao đẳng nghề hùng vương thì có cần phải có giấy phép hay thủ tục gì không ạ?Em xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:

Chào bạn,

- Thứ nhất, để mở một văn phòng tuyển sinh tại nhà, có treo biển hiệu (theo tôi hiểu là bạn muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh). Bạn phải tuân thủ theo thủ tục, trình tự đăng kí kinh doanh theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp. Quy định về trình tự đăng ký kinh doanh:

“1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

Bạn phải xin giấy phép đăng kí kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư và bạn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hàng năm.

- Thứ hai, việc bạn muốn thành lập văn phòng tuyển sinh của đại học Hùng Vương hay bất kì một trường đại học, cao đẳng nào bạn cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của trường đó. Khi đó, thủ tục trình tự bạn thực hiện tương tự với trình tự thủ tục đăng kí doanh nghiệp.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Ý kiến bổ sung:

Chào bạn, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty, đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Thứ nhất, khi bạn muốn mở văn phòng tuyển sinh tại nhà có treo biển hiệu có nghĩa là bạn có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của bạn nhưng mà bất kể loại hình nào bạn cũng phải đi đăng ký kính doanh theo điều 15 -
Luật doanh nghiệp 2005:
 “1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”.
Nếu bạn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ gồm có:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 Nếu bạn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì hồ sơ gồm có:
Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi :
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Trong trường hợp của bạn, bạn sẽ nộp đơn đăng ký tại sở kế hoạch đầu tư nơi mà bạn đăng ký kinh doanh và bạn phải đóng thuế hàng năm cho nhà nước.
Còn bạn muốn mở văn phòng tuyển sinh tại trường đại học Hùng Vương thì bạn sẽ phải được sự đồng ý của hiêu trưởng trường đó. Nếu bạn được sự đồng ý của hiệu trưởng trường đại học thì bạn lại làm thủ tục đăng ký kinh doanh như bình thường.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

----------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: