Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê.

Cá nhân có nhà cho thuê thì thủ tục ban đầu cần thực hiện để có thể nộp thuế được là gì ?

Luật sư tư vấn luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi. Về vấn đề này, chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

Thông tư 119/2014/TT-BTC được ban hành ngày 24/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thế Môn bài  

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Nội dung phân tích:

Theo quy định của Thông tư 119/2014/TT-BTC thì để xác định trường hợp cho thuê nhà của bạn có phải đóng thuế và kê khai thuế hay không thì dựa trên tổng số tiền cho thuê theo trung bình năm hoặc trung bình tháng của bạn. Vì bạn không nêu rõ trường hợp cho thuê nhà của mình với giá bao nhiêu, thu nhập trung bình bao nhiêu..nên chúng tôi xác định thành 2 trường hợp.

1. hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu trở xuống trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình hàng tháng từ 8.4 triệu đồng trở xuống thì không cần phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, đối với trường hợp này bạn chỉ cần đóng thuế môn bài: Với 6 tháng đầu năm - đóng 1 triệu, với 6 tháng cuối năm - đóng 500 nghìn đồng (theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC)

2. Trường hợp cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được 100 triệu trở lên, hoặc số tiền cho thuê trung bình hàng tháng từ 8,4 triệu đồng trở lên thì cần phải nộp các loại thuế sau:

- Thuế môn bài: 1 triệu đồng/năm

- Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC  ngày 15/6/2015 thì Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được tính như sau:

- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê;

- Doanh thu tính thuế Thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

- Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định doanh thu trả tiền một lần.

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

Như vậy, nếu trong trường hợp bạn cho thuê nhà và có doanh thu trên 100 triệu/ năm hoặc 8,4 triệu/ tháng thì bạn phải nộp số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài như sau:

Tổng số thuế phải nộp = Thuế môn bài + (Doanh thu x 10%)

Thủ tục kê khai thuế cho thuê nhà - Trường hợp doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu/năm hoặc trên 8,4 triệu/tháng

Hồ sơ gồm:

- Hợp đồng cho thuê nhà (có công chứng đối với hợp đồng thuê nhà từ 6 tháng trở lên)

- Chứng minh nhân dân photo có công chứng của người cho thuê nhà

- Tờ khai thuế cho thuê tài sản của mẫu 01/TTS (Ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính)

Với trường hợp này, bạn khai thuế và nộp thuế tại chi cục thuế quận/huyện. Bạn chỉ cần khai 1 lần với chi cục thuế khi ký hợp đồng cho thuê. Sau đó bạn cứ nộp thuế theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng

Thời hạn nộp thuế: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn sự tin tưởng của bạn vào công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.