1. Thủ tục phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi muốn hỏi là doanh nghiệp tôi mới thành lập mà trụ sở không có sổ đỏ, thì khi phát hành hóa đơn thì lúc thanh tra xác minh trụ sở mình có thể thay thế bằng giấy tờ nào khác được không?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: D.L

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, khi lập thông báo phát hành hóa đơn thì công ty bạn phải nêu rõ địa chỉ trụ sở và các văn bản chứng minh rằng công ty bạn có đặt trụ sở tại vị trí đó trên thực tế:

>> Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn                             
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: ...................... 

2. Mã số thuế:........................................................ 

3. Địa chỉ trụ sở chính:......................................... 

4. Điện thoại:.......................................................... 
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT Tên loại
hoá đơn
Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên MST Số Ngày
Hóa đơn GTGT AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:................................... 

- Mã số thuế:................................... 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:......... 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.       ........., ngày.........tháng.........năm.........
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trong trường hợp nếu địa điểm đặt trụ sở của Công ty bạn không có sổ đỏ, thì khi phát hành hóa đơn thì lúc thanh tra xác minh trụ sở mình có thể thay thế bằng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, xác nhận số nhà của ủy ban nhân dân cấp phường, xã để chứng minh được người cho thuê/mượn trong hợp đồng thuê/mượn nhà là hợp pháp.

 

2. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu: TB02/AC)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Dành cho Cục Thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

-------------

(Dành cho Cục Thuế)

1. Cục Thuế:………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở:……………………………… 

3. Số điện thoại:…………………………… 

4. Các loại hoá đơn được phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

 

 

01AA/15P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……... , ngày………tháng………năm………

CỤC TRƯỞNG                  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)       

 

 

3. Một số vấn đề vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn ?

Em chào anh, Anh cho em hỏi cty em lập thông báo phát hành hđ 2 lần trùng số thì cách sử lí như thế nào. Và mức phạt là bao nhieu ah. Hiện tại bên em đã dùng hết cả 2 quyển một năm nay rồi ạ. Em cám ơn anh trước ạ.

 

Trả lời:

Trong trường hợp này bạn phải lập lại thông báo phát hành hóa đơn và nộp lại cho cơ quan thuế. Nếu bạn gửi thông báo trong thời hạn quy định thì bạn sẽ không bị xử phạt, cụ thể bạn có thể tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn:

"Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt."

 

Thưa luật sư, cho em hỏi: Em nộp thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 16/5 thì đến ngày 21/5 e sử dụng hóa đơn được chưa ạ

=> Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn thì đến ngày 21/5 bạn đã được sử dụng hóa đơn.

 

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại doanh nghiệp em đã xuất 1 hóa đơn trước ngày thông báo phát hành hóa đơn. Cụ thể là em có làm thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 08/04/2016 nhưng do không biết nên em đã xuất 1 hóa đơn cho khách vào ngày 06/04/2016. vậy có bị sao không ạ? Xin hãy tư vấn giúp em ạ!

= > Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn."

Như vậy, bên bạn đang làm trái quy định pháp luật do đó theo quy định Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

"2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này."

 

Thưa luật sư, Tôi đã nộp thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên trong đó ghi thiếu số điện thoại của công ty và tên đơn vị tiếp nhận hồ sơ vậy có phải làm hồ sơ giải trình không ?

=> Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì công ty bạn vẫn phải ghi thông tin điện thoại, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, nếu công ty bạn lập thiếu sẽ phải lập lại và nộp lại.

 

Chào luật sư. Bên e làm thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 27/7/2016, nhưng do kế toán ko để ý nên 3/10/2016 bạn ý lại thông báo phát hành lại cũng vẫn mẫu, số hóa đơn như vậy. Luật sư cho e hướng giải quyết vấn đề này e cám ơn!

Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC nêu trên.

 

4. Thủ tục phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ?

Thủ tục pháp hành hóa đơn tài chính (Hóa đơn giá trị gia tăng) là một trong những điều không thể thiếu với mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục phát hành và quản lý hóa đơn theo quy định mới nhất hiện nay:

 

Trả lời:

Kính gửi a/c Bên em dã lam thông báo phat hành hóa đơn cuối tháng 12/2015. Ngày thông bao phát hành la 26/12/2015. Ngày sử dụng là 01/02/2016. Trên thực tế bên em đã sử dụng hóa đơn vào ngày31/12/2015. A/c cho em hỏi, bên em làm điều chỉnh thông báo về ngày 31/12/2015 thi có bị sai luật và bị phạt k a.

 => Khoản 2 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định:

"2. Bổ sung Khoản 1a vào Điều 37 như sau:

“1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”."

Như vậy, trong trường hợp này bên bạn vẫn bị xử phạt , với mức xử phạt từ 500.000 đến 1.500.000 theo quy định trên.

 

Chào luật Minh Khuê e muốn nhờ bên mình tư vấn cho e chút với ạ e có làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý 3 năm 2015 sai sót trong quý 3 e có phát hành hóa đơn từ số 751 đến số 1500 nhưng trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn e lại điền vào cột hóa đơn phát hành là từ số 750 dân đến có sai sót số hóa đơn đã sử dụng trong kỳ e muốn hỏi giờ e làm và nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có được không và có bị phạt không ạ

=> Bạn nên làm công văn giải trình gửi lên cơ quan thuế.

Trong trường hợp này bạn có thể sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC:

"Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt."

 

Chào anh/chị! Em có vấn đề nhờ anh tư vấn giúp ạ! Công ty em đã gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng nhưng quên gửi Mẫu cho chi cục thuế. Hiện tại em đã sử dụng được 2 số và đã khai thuế cũng như đã quyết toán. Giờ em phải làm gì với cơ quan thuế? có bị phạt không ạ? Và mức phạt là bao nhiêu ạ? Em xin chân thành cảm ơn ạ! Chúc anh chị một ngày tốt lành!

=> Bạn nên làm công văn điều chỉnh gửi lên cơ quan thuế.

Nếu cơ quan thuế đã phát hiện và có văn bản thông báo cho bạn biết để điều chỉnh nhưng bạn chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC:

"Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng..."

 

Xin được hỏi luật sư: E làm thông báo phát hành hóa đơn lần 2 và đã đưa hóa đơn vào sử dụng nhưng phát hiện ra e đã ghi sai phần ký hiệu trên thông báo phát hành (ký hiệu là AA/15P e kê sai thành AA/19P) . Vậy e phải làm thế nào để nộp lại mà số hóa đơn đã sử dụng không bị ảnh hưởng ạ

=> Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn quy định:

"Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này."

Như vậy, bạn phải làm lại thông báo phát hành gửi lên cơ quan thuế. Ngoài ra, bạn nên làm thêm một công văn giải trình để cơ quan thuế xem xét.

 

Anh chị ơi cho e hỏi e có làm thông báo phát hành hóa đơn trong tháng 8 năm 2015 với số lương từ số 0000600 đến 0000750 đến tháng 1 năm 2016 e làm thông báo phát hành hóa đơn từ số 0000700 đến 0000850 như vậy là e bị trùng mất 50 số trong trường hợp này có bị xử phạt hay không và cách xử lý như thế nào ạ e xin trân thành cảm ơn các anh chị ạ

=> Nếu bạn in trùng hóa đơn thì bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC, cụ thể:

"3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người. Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên (đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và đơn vị sử dụng phần mềm tự in hóa đơn) phải dừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa phần mềm tự in hóa đơn."

Trong trường hợp này bạn phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

Xin chào Luận sư Em có một vấn đề rất cần các luật sư tư vần và trả lời giúp em vấn đề như sau. Công ty em nộp thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 28/12/2015 và ngày bắt đầu sử dụng là 04/01/2016 ( lần đầu thông báo phát hành hóa đơn). Vậy tháng 12/2015 công ty em có phải nộp báo cáo tình hình sự dụng hóa đơn không ạ? Nều phải nộp và không phải nộp thì căn cứ vào thông tư nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều, Rất mong được sự hồi đáp của luật sư E HOA

=> Bạn vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho tháng 12/2015 theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, cụ thể:

"Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng..."

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.