1. Hiểu như thế nào về tách đơn đăng ký sáng chế?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022, sáng chế được hiểu là những giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế là một đối tượng của bạo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ. 

Trong sở hữu trí tuệ, nếu như quyền tác giả được xác lập một cách tự động, nghĩa là quyền tác giả được xác lập kể từ khi tác phẩm được định hình dưới một dạng vật chất nhất định. Ngược lại, hầu hết các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp chủ sở hữu được bảo vệ quyền sở hữu khi thực hiện việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong một số trường hợp khác do pháp luật quy định. Với sáng chế, quyền đối với sáng chế được xác lập khi chủ sở hữu được cấp văn bằng bảo hộ khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyết định đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc nộp đơn đề nghị Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế. Tách đơn đăng ký sáng chế là việc tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới theo nhu cầu của người nộp đơn hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí ttuệ.

2. Quy định của pháp luật về tách đơn đăng ký sáng chế

Theo quy định tại Điều 17.2 Thông tư 01/2007/TT-BKHNC ngày 14 tháng 02 năm 2007 thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/N Đ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, tách đơn đăng ký sáng chế được quy định như sau:

- Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế, một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là tách đơn như đã phân tích ở trên). Như vậy, việc tách đơn đăng ký sáng chế trước hết có thể dựa trên nhu cầu thực tế của người nộp đơn hoặc theo yêu cầu khi xét thấy cần thiết của Cục sở hữu trí tuệ.

- Đơn tách sẽ được mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có), và được công bố theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục sở hữu trí tuệ.

- Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các quy định về thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

- Đơn ban đầu sau khi tách tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn. 

 

3. Quy định của pháp luật về thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế

Theo quy định của pháp luật hiện nay, thủ tục tách đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như sau:

Bước 1: Trước khi Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ tách đơn. Đơn tách sẽ được mang số đơn mới so với đơn đăng ký sáng chế ban đầu và đơn mới sẽ được lấy ngày nộp đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên theo quy định của pháp luật trong trường hợp có ngày ưu tiên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tách đơn đơn tới Cục sở hữu trí tuệ dưới một trong hai hình thức: hình thức nộp đơn giấy tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp nộp hồ sơ tách đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phải tiến hành gửi Giấy biên nhận chuyển tiền kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên Cục sở hữu trí tuệ để có căn cứ  chứng minh khoản tiền đã nộp.

- Về điều kiện để có thể nộp hồ sồ tách đơn trực tuyến, người nộp đơn phải có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

- Trình tự nộp đơn trực tuyến là người nộp cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn tách trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp đơn tài liệu trực tuyến. Và trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ vào ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu các nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo nếu có và nộp phí/lệ phí theo quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ. Trong trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi, nếu người yêu cầu không sửa chưa hoặc bổ sung thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi đơn. Thời hạn giải quyết việc tách đơn là 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đơn tách sẽ có số đơn mới và được công bố lại nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu. Đơn ban đầu sẽ tiếp tục được xử lý theo thủ tục ban đầu.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thủ tục tách đơn sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành. Để thực hiện tách đơn, người nộp đơn phải tiến hành nộp đơn yêu cầu tách đơn tới Cục sở hữu trí tuệ hoặc các cơ quan khác theo quy định pháp luật và Cục sở hữu sẽ triển khai, tiến hành việc xử lý đơn sau đó sẽ đưa ra thông báo hoặc các quyết định cụ thể liên quan đến vấn đề tách đơn sáng chế phù hợp với quy định của pháp luật để người nộp đơn nắm được và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. Thời hạn xử lý tách đơn sáng chế được pháp luật quy định là 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến lĩnh  sở hữu trí tuệ, có thể tham khảo bài viết: Sở hữu trí tuệ là gì? Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như thế nào? 

Mọi thắc mắc về vấn đề này liên hệ tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng