Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ"

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Cộng đồng Châu Âu; Tòa án Châu Âu với quyền sở hữu trí tuệ; Sự hài hòa hóa về pháp lý; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực...

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và những vấn đề liên quan

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và những vấn đề liên quan
Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

Mối quan hệ giữa sở hữu trí tuệ và đầu tư, những số liệu dẫn chứng cụ thể?

Mối quan hệ giữa sở hữu trí tuệ và đầu tư, những số liệu dẫn chứng cụ thể?
Thực hiện các hoạt động đầu tư luôn là các vấn đề được các nước trên thế giới quan tâm, vậy đầu tư như thế nào, đầu tư vào đâu, đầu tư gì.... đang là câu hỏi đặt ra với nhiều nhà đầu tư, nếu được kết hợp giữa đầu tư với lĩnh vực sở hữu trí tuệ là một vấn đề quan trọng cần được tìm hiểu:

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ là gì ?

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ là gì ?
Thưa lật sư, Cho tôi hỏi một số thắc mắc về thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, cụ thể là Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ là như thế nào? Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí là như thế nào ? Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí là như thế nào ? Cảm ơn!

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là gì? Phân biệt giữa Thoả ước Madrid và Nghi định thư Madrid?

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là gì? Phân biệt giữa Thoả ước Madrid và Nghi định thư Madrid?
Hệ thống Madrid về đăng ký nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 1891 và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid 1989. Hai điều ước quốc tế này cùng song song tồn tại, độc lập với nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Madrid từ năm 1949 và bên cạnh đó nghị định thư Madrid sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 11/7/2006. Bài viết xoay quanh vấn đề về Thoả ước Madrid đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì? Đặc điểm, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ? Các biện pháp xử lý xâm phạm

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì? Đặc điểm, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ? Các biện pháp xử lý xâm phạm
Pháp luật sở hữu trí tuệ cho phép tổ chức, cá nhân có quyền đối với tài sản trí tuệ của mình. Quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ nào cũng được pháp luật bảo hộ. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm là gì ? Quy định về quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành?

Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm là gì ? Quy định về quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành?
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ nhưng vấn đề thực thi là một điểm yếu cần phải khắc phục. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó nổi bật là quyền tác giả ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Bài viết xoay quanh vấn đề về bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo quy định của pháp luật.